Samenwerken tegen laaggeletterdheid

14 oktober 2021
W Nieuws

Samenwerken tegen laaggeletterdheid

Samen met gemeente Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven, het Ster College, WIJeindhoven, Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, Fontys Hogescholen, de woningcorporaties Woonstichting ‘thuis, Wooninc en Trudo, ASML Foundation, Stichting Lezen & Schrijven en de Cliëntenraad Sociaal Domein Eindhoven zetten we ons in voor de aanpak van laaggeletterdheid. Mensen zijn laaggeletterd als ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Het Stadsplan is één van de eerste zogenoemde ‘multihelix’ samenwerkingen vanuit het sociaal domein. De aanpak laaggeletterdheid wordt hierin vanuit een breder perspectief en netwerk bekeken. Contrete taken en rollen zijn benoemd. Iedere organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid, taak en rol ten aanzien van de inwoners van onze stad. Woonbedrijf draagt haar steentje bij door aan te sluiten bij wat we al doen.

Onze beheerders en woonconsulenten staan dicht bij de bewoners. Zij weten wat er speelt in de wijk en waar behoefte is aan ondersteuning, bijvoorbeeld om meer geletterd te worden. Deze signalen kunnen we straks doorgeven aan een Taalcoördinator, zodat er ook iets mee gedaan kan worden door experts. De Taalcoördinator zal ook een training verzorgen. Zo herkennen woonconsulenten en beheerders laaggeletterdheid nog beter en weten ze waar ze laaggeletterde bewoners naar kunnen verwijzen.