"Langdurige, stabiele samenwerkingen zijn noodzakelijk"

21 april 2020
Interview

"Langdurige, stabiele samenwerkingen zijn noodzakelijk"

Woonbedrijf heeft sinds 1 januari 2020 een andere manier van werken en een andere organisatiestructuur. Dit gaan ook onze partners merken, vooral aan andere contactpersonen. Maar ook aan de ambities op onze 3 resultaatgebieden, die we sámen met partners willen en moeten realiseren.

De veranderende omgeving is voor Woonbedrijf mede aanleiding geweest voor een organisatieontwikkeling. De regio Eindhoven groeit en heeft een hoge ambitie. Bouw- en overheidskosten stijgen, er is een krapte op de markt en landelijke wet- en regelgeving verandert. “Die zaken vragen om een andere manier van werken en om een flexibele, wendbare organisatie”, vertelt algemeen directeur Ingrid de Boer.

 

Slanke en wendbare organisatie
Onze ambities, doelen en resultaten zijn vastgelegd in het ondernemingsplan 2019-2022. Ingrid: “We focussen ons op 3 resultaatgebieden: fijn en ongestoord wonen voor onze bewoners, beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en duurzaamheid. Om onze ambities op deze gebieden te realiseren met minder mensen en lagere kosten, is het noodzakelijk dat we ons ontwikkelen tot een slanke en wendbare organisatie. Dit doen we met een organisatiestructuur die ons helpt onze doelen te realiseren. In december 2019 is onze interne organisatie opnieuw ingericht met een verdeling van werkzaamheden, nieuwe rollen, functiebeschrijvingen, formatie en leiderschapsstijl.”

"We richten ons er nu op dat iedereen op de gewenste manier gaat (samen)werken en dat blijven leren en verbeteren"

 

Anders werken
Op dit moment implementeren we de nieuwe manier van werken en passen we processen en systemen aan. Ingrid: “We richten ons er nu op dat iedereen op de gewenste manier gaat (samen)werken en dat we blijven leren en verbeteren.” De bewoner blijft centraal staan. “Dat willen we versterken door nog meer in de buurt te zijn. Ook werken we aan een nieuwe website, waarop dienstverlening centraal staat. Een spannend traject, want daarvoor moeten we goed weten wat bewoners belangrijk vinden.”

Langdurige samenwerking
Woonbedrijf kan en wil de ambities op de 3 focusgebieden niet alleen realiseren. “Het is belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven voor onze bewoners. Daarvoor zijn langdurige, stabiele samenwerkingen noodzakelijk, waarbij je elkaar vasthoudt in goede én slechte tijden. In de afgelopen economisch slechte tijden zijn wij blijven bouwen, renoveren en onderhouden. Zo hebben we onze partners voorzien van werk en continuïteit. In economisch betere tijden, als er meer werk op de markt is, vragen we van hen om óók weer met ons samen te werken. Zo creëer je een solide, betrouwbare basis voor beide partijen. We kijken er ook naar uit om onze samenwerkingen voort te zetten en zo gezamenlijk onze doelen te bereiken.”

"Het is belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven voor onze bewoners"

 

Andere contacten
"Op het gebied van fijn en ongestoord wonen gaan we bewoners nog vaker vragen wat zij van ons werk en dat van onze samenwerkingspartners vinden. Bij renovaties hebben we de service call al: we bellen bewoners tijdens en na de werkzaamheden om te vragen hoe zij dit ervaren (hebben). Dit gaan we bij nog meer dienstverlening doen. Op het gebied van duurzaamheid zetten we fors in op bewezen oplossingen, zoals het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen. Op andere onderdelen zijn we een ‘smart follower’. We volgen kritisch wat er gebeurt op de markt en passen iets toe als zaken beproefd zijn. Een aantal experimenten doen we zelf, met name op circulair gebied. Denk aan het project Glaskring: het ontwikkelen van volledig circulaire woningen op Strijp-S.”

Nieuwsgierig geworden of heeft u vragen?
Neem dan contact op met de directie, managers of teamleiders.

DIRECTIE
Ingrid de Boer, algemeen directeur
Roy Beijnsberger, directeur
Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur
Wilbert van Bakel, bestuurssecretaris
Mark Somers, concerncontroller

BUURTBEHEER
Marie-José Backx, manager
Isabelle van Gogh, manager a.i.
Alex Jansen, teamleider
Ine Schattefor, teamleider

VERHUUR
Laura van Mierlo, manager
Linda van der Velden, teamleider
Marjol Vogels, teamleider

BEWONERSCONTACT EN COMMUNICATIE
Michiel ter Laan, manager
Cindy Blommaert, teamleider

FINANCIËN EN CONTROLLING
René Span, manager

INFORMATIEMANAGEMENT
Pascal Simons, manager
Berdien Doevendans, teamleider

BEDRIJFSONDERSTEUNING
Frank Meeuwis, manager
Ingrid van Caulil, teamleider a.i.
Janine Janssen, teamleider

VASTGOEDBEHEER
Daisy Oliemeulen, manager
René van den Berg, teamleider
Linda Dirkx, teamleider

BOUWSERVICE
Stan van den Thillart, manager
Aard Savenije, teamleider

NIEUWBOUW
Dennis van Thiel, manager

MENS EN ORGANISATIE
Susan Roijmans, manager