Woningen in kantoor Woonbedrijf Willemstraat

17 december 2015
W Nieuws

Woningen in kantoor Woonbedrijf Willemstraat

Vanaf 4 januari 2016 gaan alle medewerkers van woningcorporatie Woonbedrijf werken vanuit één kantoor aan de Wal 2 in Eindhoven. De kantoorpanden die we achterlaten aan Europalaan 7 en Willemstraat 28 gaan we transformeren tot kleinere betaalbare woningen. Het huidige kantoor aan de Willemstraat 28 wordt verbouwd tot 101 kleine studio’s van 18m2 tot 52 m2. De woningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens tot 23 jaar. De huurprijs zal onder 403 euro per maand blijven. Dat is de grens waarbij jongeren huurtoeslag kunnen verkrijgen. De verbouwing start in het voorjaar van 2016. We verwachten dat de studio’s eind 2016, begin 2017 klaar zullen zijn. Het kantoorpand aan de Willemstraat krijgt een woonbestemming voor 10 jaar. Daarna komt er afstemming met de toekomstige ontwikkelingen in het Emmasingelkwadrant, waar het pand deel van uit maakt.

Hier komen voornamelijk jongeren wonen, die op zoek zijn naar snel beschikbare, goede en betaalbare woonruimte, maar die door hun positie op de woningmarkt niet snel in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De studio’s zijn bestemd voor een mix van jonge bewoners zoals statushouders, jong werkenden en jongeren met woonbegeleiding. Vanuit deze doelgroep is op dit moment een stijgende vraag naar woningen. Dit is een mooie kans om op deze plek in de stad op korte termijn betaalbare woningen voor deze groep te realiseren.

Op dinsdag 15 december jl. zijn de omwonenden van Willemstraat 28 geïnformeerd over de verbouwing van het kantoor. Daar zijn ongeveer 15 belangstellenden naar toe gekomen. Zij hebben begrip voor de doelgroep jongeren. We blijven de buren van de Willemstraat uiteraard informeren over de voortgang van de verbouwing en we hebben afgesproken dat ze mee mogen denken over het beheer van de woningen en het samenleven in de buurt. Woonbedrijf organiseert straks vlak na de oplevering een kennismaking tussen de nieuwe bewoners en de omwonenden. De verbouwing start in het voorjaar van 2016. We verwachten dat de studio’s eind 2016, begin 2017 klaar zullen zijn.

Hergebruik Spaceboxen
Heel bijzonder bij de verbouwing van de Willemstraat, is het hergebruik van 79 Spaceboxen die nu nog op het TU/e-terrein staan. De Spaceboxen zijn tot de zomer van 2016 in gebruik als huisvesting voor studenten en short stayers van de TU/e. Als de woontoren van Vestide, onderdeel van Woonbedrijf, met 303 studenteneenheden op de TU/e-campus wordt opgeleverd, komen de Spaceboxen vrij. Deze tijdelijke woningen zijn nog in goede conditie en dus nog prima te gebruiken. De Spaceboxen komen aan de zijde van de Vonderweg en achter het huidige kantoorpand aan de Willemstraat en een deel wordt er in geplaatst. Rondom het pand aan de Willemstraat is voldoende parkeergelegenheid. Er is ook veel aandacht besteed aan groen in de omgeving. Er komen planten tegen de gevels en er komt meer groen aan de voorzijde en achterzijde van het pand.

Ook het pand aan de Europalaan 7 van Woonbedrijf zal binnenkort verbouwd worden. Die plannen zijn enkele weken geleden gepresenteerd. Hier komen 48 studio’s en appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens tot 23 jaar. Ook deze verbouwing start in het voorjaar van 2016 en zal in oktober 2016 gereed zijn. Op deze manier voorkomen we dat er nog meer kantoren in Eindhoven leeg staan. Bovendien is het voor Woonbedrijf een mooie kans om betaalbare woonruimte toe te voegen aan de huurwoningenmarkt.