Wonen in de slimste regio van de wereld?

24 mei 2017
Column/Blog

Wonen in de slimste regio van de wereld?

De Metropool Regio Eindhoven heeft enkele jaren geleden het predicaat ‘de slimste regio van de wereld’ behaald. Alle 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant gebruikten die titel vol trots, om aan te tonen hoe innovatief, verbindend en creatief zij zijn. Met name het bedrijfsleven was de motor voor die verkiezing en de andere partijen konden goed meeliften op dat succes. Duidelijk is dat samenwerken in een regio tot meer exposure, meer drive en betere (woon)voorzieningen leidt. Ook en juist voor gemeentebesturen en woningcorporaties betekent dat een uitdaging, maar maken wij en zij die waar?

Frans Stienen

Samenwerken betekent geven en nemen en mijn ervaring in onze Metropool Regio Eindhoven bewijst nog steeds, dat met name gemeentebesturen graag nemen, maar moeite hebben om te geven. Dat doen we overigens in een bijzonder goede verstandhouding, maar ondertussen houden we elkaar vaak op in noodzakelijke ontwikkelingen die we wel zien, maar niet waar maken.

En hoe zit dat met onze woningbouwopgave? Er is een goede tendens zichtbaar, dat met name de corporaties in onze regio zich ook steeds meer vinden in gezamenlijk overleg. Er zijn stappen zichtbaar die voor huurders en kopers profijt opleveren. Gaat het snel genoeg? Ik vind van niet. Het is nog steeds niet uit te leggen, dat er maar enkele regionale huisvesters zijn, die ondanks toenemende (interne?) kosten jaarlijks 0% huurverhoging aan hun huurders berekenen. Veel andere berekenen de inflatie en een jaarlijkse stijging, met als motivatie dat het nodig is voor de continu├»teit van de organisatie of voor het dekken van onrendabele toppen bij renovatie of nieuwbouw. Zouden de sociale huisvesters van onze regio daar ook niet eens ‘de slimste van de wereld’ of misschien tenminste ‘de slimste van Nederland’ mee kunnen gaan worden door de huurders optimaal te bedienen met geen huurstijgingen meer, door onder andere beter organisatorisch te gaan samenwerken en misschien wel te gaan fuseren?

Frans Stienen
wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Cultuur, Sport, City-Marketing en Monumenten Gemeente Helmond