Weinig risico polarisatie Eindhoven

09 oktober 2018
W Nieuws

Weinig risico polarisatie Eindhoven

Het lijkt soms alsof de tegenstellingen tussen verschillende groepen in Nederland steeds groter worden. Voor Woonbedrijf is het belangrijk om die ontwikkeling te volgen, omdat polarisatie van invloed kan zijn op de sociale huursector. Wij vroegen de TU/e om onderzoek te doen naar de polarisatie in Eindhoven.

Paul Tholenaars, directeur Wonen bij Woonbedrijf: “Voor ons is het belangrijk om factoren in beeld te brengen die gevolgen hebben voor de sociale huursector, maar waar de corporatie zelf geen invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld de economische ontwikkeling in de regio en de tegenstellingen in de maatschappij. De economie kunnen we volgen, maar bij polarisatie is dat ingewikkelder. Daarom hebben we onderzoek laten doen naar de eventuele tegenstellingen in de stad en in de sociale huursector.”

Het schuurt soms in de wijken

Het onderzoek definieert polarisatie als ‘de mate waarin nieuwe tegenstellingen en groepen ontstaan die leven in gescheiden werelden en op steeds grotere afstand van elkaar komen te staan’. “We zien in onze wijken dat het weleens schuurt op cultureel vlak en dat er verschillen zijn in gedrag”, zegt Tholenaars. “We hadden verwacht dat we dit terug zouden zien in het onderzoek, maar de uitkomsten zijn vooral positief.” Eindhoven toont momenteel weinig tekenen van polarisatie. De samenstelling van inwoners is gemengd wat betreft leeftijd, samenstelling van huishoudens, etniciteit en inkomens.

"Geen garanties voor de toekomst"

 

Gemengd bouwen blijft het devies

“Dit zijn goede signalen, maar we moeten zorgen dat dit ook zo blijft”, zegt Tholenaars. “Zeker in deze booming woningmarkt is een goede combinatie van betaalbare huurwoningen en duurdere huur- en koopwoningen essentieel. De afgelopen vijftien jaar mochten mensen met een hoger inkomen ook in goedkopere woningen in Eindhoven wonen en dat was goed voor de differentiatie van de wijken. De overheid wil dat we inkomensafhankelijk gaan toewijzen. Dat vergroot de kans dat er inkomenswijken ontstaan en daar moeten we voor waken.” 

# En wat vindt zij?

Ioulia Ossokina (zie foto), docent en onderzoeker TU/e

“Eindhoven kan zich op het gebied van economische groei meten met Amsterdam. Je zou verwachten dat daar dezelfde grote stadsproblematiek mee gepaard gaat, maar aan de hand van onze data kunnen we concluderen dat er nu weinig tekenen van polarisatie zijn in de stad. Toch bestaan er risico’s voor de toekomst. Het is belangrijk dat Eindhoven blijft zorgen voor een goede mix tussen sociale huurwoningen en koop- en markthuurwoningen, en voorkomt dat kwetsbare groepen gaan clusteren.”

Lees hier het volledige onderzoek 

Reactie toevoegen