W Special / Duurzaam is investeren

24 mei 2017
W in beweging

W Special / Duurzaam is investeren

Woonbedrijf investeert tussen 2017 en 2021 in beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van wonen. Onze investeringsstrategie en ons duurzaamheidsbeleid gaan hand in hand. We focussen op ‘Duurzame Energie’ en ‘Gesloten Kringlopen’. We gaan leren en experimenteren met ‘Natuurlijke Stad’. En we werken aan ‘Collectief Bewustzijn’, want dat is een randvoorwaarde om de goede dingen te kunnen doen. Deze vier thema’s staan centraal in ons duurzaamheidsbeleid.

#1 Duurzame energie

Onze ambitie is een energieneutraal woningbezit. We hanteren daarvoor een aanpak die zich in de eerste plaats richt op het beter isoleren van onze woningen en/of het aanbrengen van duurzame installaties in en op de woning. Maar ook energieneutrale totaalconcepten horen daarbij.

 • We verhogen het aantal labelstappen met 50% per jaar en waar mogelijk meer.
 • Door een combinatie van isoleren en energieopwekking moet het woningbezit van Woonbedrijf in 2035 energieneutraal zijn.
 • Bij nieuwbouw kiezen we voor energieneutrale concepten (zoals de IQ-woningen in Tongelre en de Airey-woningen in Gestel).
 • Traditionele cv-ketels vervangen we stapsgewijs door installaties die niet zijn gebaseerd op enkel fossiele brandstoffen.
 • In samenwerking met Woonstichting ‘thuis bieden we huurders zonnepanelen als individuele verbetering aan.
 • We hanteren een ‘menukaart’ met energiemaatregelen waarmee we ons woningbezit stapsgewijs, met circa 500 woningen per jaar, naar energieneutraal brengen.
 • Bij iedere ingreep kijken we of we de optimale duurzame oplossing kunnen realiseren.

#2 Gesloten Kringlopen

Binnen 10 jaar willen we volledig circulair bouwen, onderhouden en slopen. Elk jaar meer. Dat wil zeggen dat nagenoeg alle materialen worden hergebruikt en/of opnieuw worden ingezet. Zo gaat de waarde van grondstoffen niet verloren.

 • Woonbedrijf heeft circa 5,5 miljard kilo grondstoffen in eigendom. Materialen die bij onze sloop- en renovatiewerkzaamheden vrijkomen, kunnen we opnieuw gebruiken in andere woningen of op een andere manier duurzaam hergebruiken. Per jaar gaat het om 60.000 ton.
 • Dit materiaal is geld waard en met de opbrengsten ervan kunnen we op termijn het wonen goedkoper maken.
 • Materialen uit renovaties en onderhoud zijn een-op-een te hergebruiken, op te waarderen of te downcyclen. Als het echt niet anders kan, is afvoeren de laatste optie.
 • Bij de keuze voor nieuwe materialen, volgen we de principes van TNS.
 • Een grondstoffenbank en materialendatabase geven ons inzicht in wat we hebben en wat we kunnen hergebruiken.

#3 Natuurlijke Stad

In de komende jaren staan wij open voor experimenten op het vlak van ecologie, water en biodiversiteit. We willen verkennen waar onze verantwoordelijkheid ligt in relatie tot onze kerntaak.

 • We helpen anderen met het maken van verantwoorde keuzes en koppelen natuur aan bebouwing.
 • We benutten de ruimte binnen het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf om ook buurtnatuurprojecten te starten.
 • Inzetten op biodiversiteit, water en groen moeten leiden tot hogere klantwaarde en tot waardevermeerdering van onze vastgoedportefeuille.

#4 Collectief Bewustzijn

Verandering begint met bewustwording. Alleen dan ontstaat er binnen onze organisatie energie die tot meer en meer duurzame keuzes leidt. Maar we kijken ook buiten onze kantoormuren. We communiceren met onze huurders, leveranciers en netwerkpartners over duurzaamheid en inspireren hen om óók gewoon de goede dingen te doen.

 • In onze buurten hebben we samen met de Brabantse Milieu Federatie inmiddels meer dan 25 enthousiaste Klimacoaches getraind.
 • Onze ‘TNS Facilitators’ zorgen voor de vormgeving van het jaarlijkse TNS-programma.
 • Woonbedrijf is een van de oprichters van platform www.040GoedBezig.nl. Ook werken we met Buurkracht samen.
 • We zetten in op De Waanzinnige Woonwijk, een aanpak vanuit The Natural Step om bewoners meer te betrekken op het gebied van een duurzame samenleving.
 • We blijven presentaties geven aan andere corporaties via masterclasses, individuele gesprekken of via onder meer de Groene Huisvesters. Dat heeft er al toe geleid dat meer dan 40 corporaties (goed voor 750.000 woningen!) ook met TNS aan de slag zijn. Samen kunnen we écht het verschil maken.

Onze investeringen in duurzaamheid sluiten aan bij de activiteiten die volgen uit de vraag van de klant, het gebiedsgericht werken of uit technische noodzakelijkheid. Dat is ons uitgangspunt. Uiteindelijk bepalen onze klanten hoe succesvol wij zijn. Een goed geïsoleerde woning waar de verwarming steeds op 25 graden staat, zal nooit energiezuinig zijn.

Lees verder over Duurzaam is samenwerken

De volledige W Special inzien? Kijk hier.

Reactie toevoegen