Voortbouwen en verbeteren

24 mei 2017
Interview

Voortbouwen en verbeteren

Sinds oktober 2016 versterkt Roy Beijnsberger het directieteam van Woonbedrijf. In zijn portefeuille: Financiën & Bedrijfsvoering. Beijnsberger, van huis uit registeraccountant, brengt een berg ervaring mee vanuit de gemeente Eindhoven waar hij de afgelopen 15 jaar diverse functies vervulde op verwante gebieden zoals financiën, vastgoed, ruimtelijke ordening en management. Met ruim een half jaar op de teller zijn wij benieuwd naar de ervaringen en plannen van Beijnsberger. Lees hier het openhartige gesprek.

 

Hoe was je eerste week bij Woonbedrijf?
Beijnsberger: “Wat meteen opviel toen ik hier binnenkwam, is het mooie welkom dat Woonbedrijf  je geeft. Op de balie prijkt het woord in neonletters en ik heb ervaren dat het veel meer is dan een folder, een imago. Mensen zijn enthousiast en lopen over van trots om je iets te vertellen over de organisatie of over hun werk. Ik voelde me meteen welkom bij Woonbedrijf en na zes maanden voel ik dat nog steeds.

Het afgelopen half jaar heb ik uitvoerig kennisgemaakt met de organisatie. Ik ben met vele collega’s op pad geweest. Heb het echte werk leren kennen, het één-op-één contact met klanten. Waar onze collega’s - ook in de hele moeilijke situaties - met veel respect voor de mens (huurder klinkt zo afstandelijk) de zaken proberen zo goed mogelijk te regelen. Prachtig om te zien!”

Wat is het eerste grote speerpunt dat je hebt aangepakt de afgelopen maanden?
“Dat zijn er een paar. Woonbedrijf koos onlangs voor hetzelfde directiemodel als ik heb meegemaakt bij de gemeente Eindhoven. Niet denken vanuit een directeur die zijn kolom aanstuurt en leiding geeft aan zijn managers, maar een directieteam dat werkt vanuit een gezamenlijke strategie en collegialiteit. Deze manier van werken past mij en is één van de redenen waarom ik voor Woonbedrijf heb gekozen. Mijn functie was nieuw in dit geheel. Dus dat is ook een van de eerste klussen waarmee ik aan de slag ben gegaan; op welke wijze draagt Financiën & Bedrijfsvoering effectief bij aan de organisatie? Ik zit nog middenin dat traject. Samen met mijn collega-directeuren en -leiding-gevenden ben ik aan het verkennen wat we zijn, waar we naartoe willen en hoe we dat doen. Waar we bijvoorbeeld op inzetten is veel meer samensmelting van de disciplines. Dus niet werken in solistische afdelingen, maar samen oplossingen creëren die nodig zijn. Als bijvoorbeeld nu een districtsmanager van de afdeling Wonen een plan heeft, dan moet hij naar diverse afdelingen. Eigenlijk moet hij al die voordeurtjes af om zelf die verandering te organiseren. Waar ik naartoe wil is dat we ontzorgen. Meedenken over veranderingen die collega’s zien en faciliteren wat daarvoor op de achtergrond nodig is. ‘Regievoering op veranderingen’ hebben we dat genoemd.”
 

Heel extreem: zeer vooruitstrevende bedrijven zoals Spotify, ING, Netflix zijn aan het experimenteren met wat ze noemen ‘tribes’. Echt het afdelingsdenken verlaten en toe naar waardeteams. Hoe kijk je daar tegenaan?
“Ik denk dat dat voor deze organisatie nog een stap te ver voert. Het komt wel in de buurt van: wat is hier de klus? Welke competenties heb je nodig en wie moet je daarvoor bij elkaar zetten? Daarbij heb ik ook de behoefte om tactische afwegingen te maken. We kunnen heel veel willen, maar we moeten ook prioriteren. Hoe verhouden plannen zich tot onze organisatiedoelstellingen? En wat gaan we eerst, daarna of misschien helemaal niét doen? Uiteindelijk gaat het erom om goed wonen mogelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep mensen. Dus we moeten onze capaciteit en budget optimaal inzetten. De komende tijd kijken we daarvoor nadrukkelijk ook naar de rol die de informatiehuishouding, en dat is dus echt meer dan de afdeling Informatisering & Automatisering,  speelt en kan spelen in de organisatie. Tenslotte zal ook onze klant steeds meer van ons verwachten op het gebied van online dienstverlening.”


“We kunnen heel veel willen, maar we moeten ook prioriteren.”


Wat is de rol van informatie bij Woonbedrijf?
“Bij Woonbedrijf wordt enorm veel geproduceerd en verwerkt als het gaat over informatie. We signaleren daar wat druk op de ketel. Ik ben nu aan het verkennen waar we staan en een plan aan het maken voor de toekomst. Mijn gevoel zegt dat we daar een nog wel een slag kunnen maken. Zo dateert onze visie op online dienstverlening uit 2012. Daar moeten we goed naar kijken want de wereld van online verandert sterk en snel. Maar eerst wil ik de basis goed op orde hebben. We kunnen een heel fancy voorportaal maken, zoals een website, maar als onze input onvoldoende is, dan schiet het z’n doel voorbij. Bedrijven zoals Coolblue en Zalando bijvoorbeeld hebben dat heel goed begrepen. We gaan dus stapsgewijs in kaart brengen wat we willen en halen daarbij ook inspiratie van buiten de organisatie naar binnen.”

Als het gaat over de financiële huishouding, hoe staat Woonbedrijf ervoor?
Demissionair minister Stef Blok, heeft vorig jaar brieven rondgestuurd waarin de financiële positie van elke corporatie - de indicatieve bestedingsruimte - helder werd. Daaruit blijkt dat Woonbedrijf een van de meest kapitaalkrachtige is als het gaat om ruimte voor investeringen, renovatie of huurcompensatie. Woonbedrijf staat er dus goed voor in financiële zin. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop hier prudent is omgegaan met middelen. Dit is een club die altijd bij zijn leest is gebleven. En tegelijkertijd in staat is geweest om goed wonen vorm te geven. Als je kijkt naar de diepere analyse, zie je ook dat we meer personeel per duizend eenheden in dienst hebben dan andere corporaties. Dat is natuurlijk wel iets waar je kritisch naar moet blijven kijken. Waar is daar de oorzaak van? Is het aanvaardbaar? Het heeft ook te maken met de bewuste keuzes die in het verleden bij Woonbedrijf zijn gemaakt. We willen echt actief zijn in het gebied. Investeren in duurzaamheid, in woonkwaliteit, in buurtgevoel. ”

Wat staat er voor de komende twee, drie jaar op de agenda?
“Met die trajecten die ik eerder noemde: daar zijn we er nog niet. Het voortbouwen op en het verbeteren van die informatiehuishouding. Het gaat niet over ICT, maar over hoe je als Woonbedrijf zorgt dat de juiste informatie op de juiste plek is, en dat die informatie ook de juiste kwaliteit heeft. Informatie is van oudsher een bedrijfsondersteunende asset die zorgt dat de organisatie kan draaien. Dat schuift op. Tegenwoordig zie je dat die I van Informatie meer en meer een strategische factor is. De kwaliteit van onze informatie is cruciaal bij het realiseren van klantwaardering. Daarnaast kijken we naar het team. Waar staat Woonbedrijf over tien jaar? Hoe veranderen de competenties die je nodig hebt als organisatie? Welke opleidingstrajecten passen daarbij? Hoe krijg je talent binnen? Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent en vooral ook blijft? We gaan steeds meer anticiperen op wat er in de toekomst gebeurt en dat terugvertalen naar nu.”

Als we het hebben over investeringen, waar ligt dan de nadruk?
“Sowieso is duurzaamheid een speerpunt. We willen onze woningvoorraad duurzaam upgraden. Daarnaast heeft Woonbedrijf er onlangs voor gekozen om ook in Helmond actief te zijn. Er ligt een volkshuisvestelijke opgave in Helmond.  Woonbedrijf heeft de middelen, de capaciteit en de deskundigheid om daar te ondersteunen. We hebben niet de ambitie om als organisatie te groeien maar we sturen wel op de groei van het aantal woningen. We zien goede mogelijkheden om vanuit onze bestaande organisatie deze extra taak op te pakken. Zoveel mogelijk mensen in staat stellen om prettig te wonen.”

 

Reactie toevoegen