Transformatie van Tivoli

08 oktober 2019
W Nieuws

Transformatie van Tivoli

In de buurt Tivoli in Stratum heeft Woonbedrijf de afgelopen jaren veel werk verzet. De planfases Blauw, Rood, Geel en Oranje kregen volop aandacht. De woningen zijn aangepakt en verduurzaamd, maar ook de sociale aanpak met en voor bewoners stond centraal. Het verschil is duidelijk zichtbaar en voelbaar in de buurt.

“Ongeveer de helft van de nieuwe woningen is nu verhuurd aan Tivolianen”

Tivoli is gebouwd in 1929 om de fabrieksarbeiders van Philips te huisvesten. Het hoorde vroeger bij de gemeente Geldrop. In 1972 is het bij Eindhoven gekomen en is Stratum er omheen gegroeid. “Daardoor voelen de bewoners, Tivolianen, zich meer verbonden met hun buurt dan met Stratum”, vertelt Koj Koning, districtsmanager Stratum. Zij begon 6 jaar geleden met haar werk in Tivoli. De basisvisie die er lag, heeft zij doorontwikkeld.

“Ik vind het wel mooi dat, nu ik bij Woonbedrijf wegga, de visie voor Tivoli bijna is gerealiseerd. Het onderhoud in Tivoli Groen, Blauw en Rood is afgerond. In Tivoli Oranje worden nieuwe woningen gebouwd en de plannen voor Tivoli Geel liggen er. Kortom: er is veel werk verzet. Ook het sociale traject is erg belangrijk. Bewoners zijn meegenomen in de noodzakelijke verduurzaming. Met hulp en aandacht is de financiële situatie van de Tivolianen verbeterd, waardoor de huurachterstand is gehalveerd. Samen met buurtbewoners en partners is er stevig gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt.”

Doorstroming in Tivoli

De meeste woningen in Tivoli zijn gerenoveerd. Alleen Tivoli Oranje is gesloopt. “De huizen daar waren écht op”, vertelt Koj. “Dus kozen we voor het bouwen van nieuwe woningen.” De bewoners zijn ver van te voren ingelicht en in een rustig tempo geherhuisvest. Nu worden er op het terrein 63 appartementen en benedenwoningen gebouwd. Naar verwachting zijn die in het voorjaar van 2020 klaar. Samira Arrum is als klantbeheerder bij de nieuwbouw betrokken. Ze was bij de intakegesprekken en informatieavonden voor de toekomstige bewoners.

“We hopen dat de nieuwbouw de doorstroom binnen Tivoli bevordert”, vertelt ze. “Dat ouderen, die nu vooral alleen in een gezinswoning wonen, naar de gelijkvloerse nieuwbouw verhuizen. Die woningen zijn perfect voor hen, zeker omdat ze dan in hun eigen buurt blijven en hun sociale netwerk behouden.” Ongeveer de helft van de nieuwe woningen is verhuurd aan Tivolianen. “Toekomstige bewoners zijn erg enthousiast. Ze mochten met architect KAW de woningen en het binnenterrein mee ontwerpen.”

Een-op-een-aanpak 

Tivoli is door de gemeente aangewezen als actiegebied. Koj: “Er wonen veel mensen met een kleine portemonnee. Dan scoort de buurt automatisch hoog in allerlei achterstandslijstjes. Maar tegelijkertijd is het dorpse karakter van de buurt heel mooi; bewoners doen veel voor elkaar de sociale controle is hoog. Het is dus maar hoe je ernaar kijkt.” Bijzonder is dat er in Tivoli Rood een-op-een is gewerkt.

“We hebben met alle bewoners apart gesproken over het onderhoud in plaats van alleen met een klankbordgroep. Dat kost veel tijd, maar levert ook veel op. Je ziet bijvoorbeeld wat er achter de voordeuren speelt. Daarin hebben we goed samengewerkt met WIJeindhoven en de politie. Dat heeft ook zeker bijgedragen aan hoe de buurt is verbeterd. Ook aannemer Van Montfort verdient een pluim: die is goed ingesprongen op deze werkwijze. Het resultaat? Van bewoners krijgen we een hoge waardering (rapportcijfer 8) voor onze aanpak. Ik ben er trots op hoe we met alle partijen én de Tivolianen deze buurt weer hebben klaargestoomd voor de toekomst.”

# En wat vinden zij?


Ron en Anja Emans, bewoners

Anja: “We hebben 10 jaar aan de Neushoornstraat gewoond. Daar zijn onze kinderen geboren. Alleen werd er in die tijd op straat veel met drugs gerommeld. Er is er zelfs ooit geschoten.” 
Ron: “Daarom zijn we verhuisd. Maar ik mistte het meteen. Vooral toen die problemen waren opgelost, had ik spijt.”
Anja: “We wonen nu in een appartement nét buiten Tivoli, maar willen heel graag terug. Vandaar dat we voor de nieuwbouw hebben gekozen. Het volkse in deze buurt is zo leuk. Mensen zijn eerlijk, open en recht voor z’n raap. We zijn hier echt op onze plek. Het is fijn om te zien dat het opschiet met de nieuwbouw!”