Samenwerken in onderhoud en renovatie

31 mei 2022
W Nieuws

Samenwerken in onderhoud en renovatie

In onderhoud van woningen werken we samen met ketenpartners. Dit loopt al wat langer dan in de nieuwbouw. Continu leren en verbeteren om samen tot betere kwaliteit te komen staat hierin centraal. Ook zijn we onlangs gestart met ketenpartners die duizenden eengezinswoningen uit de jaren 60 renoveren.

We hebben ketenpartners op 3 vlakken: 

Dagelijks onderhoud

Reparaties en mutaties. De Bouwservice van Woonbedrijf doet kleine reparties en kleine klussen in het mutatieonderhoud. Grotere klussen doen de ketenpartners. Dit zijn Groenen Bouw & Onderhoud, Van der Meijs Renovatie & Onderhoud, aannemersbedrijf Van Rijswijck voor eengezinswoningen en studentenhuisvesting en KnaapenGroep voor hoogbouw. De samenwerking is op 1 juli 2021 officieel gestart.

Planmatig onderhoud

Hieronder valt schilderwerk. Dit breiden we uit naar gevelonderhoud. Partners worden verantwoordelijk voor het onderhoud van de hele gevel. We doen dit met Liebreks en Dusol voor hoogbouw en Van der Meijs, elk® en Caspar de Haan voor laagbouw. 

Renovatie van eengezinswoningen uit de jaren 60 (EGW60)

De komende 10 jaar renoveren 4 ketenpartners ieder jaar 150 woningen (in totaal 600 per jaar). Dit doen Caspar de Haan, BAM, Ballast Nedam en Groenen Van Santvoort combinatie. In september 2021 tekenden zij het contract. In januari dit jaar zijn ze gestart met de renovatie. 

Ketenpartners zijn een verlengstuk van Woonbedrijf

Door middel van ketensamenwerking willen we continu leren en verbeteren. “De ouderwetse manier van samenwerken was ‘top-down’”, vertelt Bas de Loo, ketenregisseur dagelijks onderhoud Vastgoedbeheer bij Woonbedrijf. “Wij bepaalden wat en hoe iets moest gebeuren, de aannemer voerde het uit. Nu bedenken en beslissen we samen. De ketenpartners zijn een verlengstuk van Woonbedrijf. We zetten elkaars kwaliteit en kennis in om een hogere kwaliteit te realiseren. En om processen te verbeteren.”

Anders vastpakken

We geven partners ruimte in het meedenken, meebepalen en in de uitvoering. Dat betekent niet dat we de controle compleet loslaten. “We houden wel de regie en stellen scherpe vragen”, zegt Remy van der Vlies, senior adviseur Vastgoedbeheer bij Woonbedrijf. “‘Loslaten’ is het verkeerde woord. Het is ‘anders vastpakken’. Want we laten niet vallen, maar we vertrouwen ook niet blind. Het vertrouwen ontstaat door aantoonbaar betrouwbaar te werken. Dat geldt voor hen en voor ons.”

Samen leren en verbeteren

Alle ketensamenwerkingen hebben verbetergroepen. “Daarin staat leren en verbeteren centraal”, zegt Bas. “De verbetergroepen hebben doelen bepaald. En activiteiten om die te behalen. Bij het dagelijks onderhoud gaan die doelen over bewonerstevredenheid, een soepel proces, kosten en het verminderen van leegstand.” Remy houdt zich bezig met de verbeteringen in het EGW60-proces. “Wij hebben 4 verbetergroepen: rondom bewonersbegeleiding, ketensamenwerking, levensduurkosten en duurzaamheid.”

Samen evalueren

De verbetergroepen evalueren processen. Ook zaken die níet goed zijn gegaan worden samen besproken. “Niet om af te straffen, maar om ervan te leren”, zegt Bas. “En om te bedenken hoe het in de toekomst beter kan. We doen ook pilots op vernieuwing of verbetering.”

Werkwijzen overnemen

Het kan zijn dat partners werkwijzen of instrumenten van elkaar overnemen. Bas: “We bepalen samen de standaard in processen. En als een partij of persoon met een aantoonbare verbetering komt, voeren we die door. Zo verbeteren we continu onze standaard en leren we van elkaar.”


Fotograaf: Jeroen Kuppens

#En wat vindt hij?

Richard Coenen, planontwikkelaar bij Van der Meijs Renovatie & Onderhoud 

“Van Der Meijs doet reparatie- en mutatieonderhoud voor Woonbedrijf. Dus het dagelijks onderhoud. Maar ook gevelonderhoud voor eengezinswoningen. Dit was schilderwerk, maar we breiden dit uit naar schilonderhoud. Dat geldt ook voor de andere ketenpartners. Dan doen we ook voegwerk, isolatie, goten en eventueel daken. Een mooie stap. We gaan toch periodiek bij woningen langs voor schilderwerk. Waarom niet meteen andere werkzaamheden meepakken?  

Vanuit het gevelonderhoud werken we resultaatgericht samen. Dat werkt goed. We zitten samen aan tafel, de opdrachtgever én de 4 opdrachtnemers. Al zien we de Bouwservice van Woonbedrijf ook als partner. We helpen elkaar waar nodig, in de praktijk of met vragen. We zijn open en transparant in de communicatie. Zo maak je samen ook verbeterslagen. 

De grote voordelen van de ketensamenwerking is het uitwisselen van kennis en uniform werken. Voor alle partijen. Ik had eerder soms met wel 7 vastgoedbeheerders van Woonbedrijf te maken. Nu nog maar met 2 of 3. Dat communiceert veel fijner. We moeten het allemaal niet zo moeilijk willen maken met elkaar. Samen leren en verbeteren, ook heel fijn en belangrijk. We delen wat niet goed gaat, maar ook als we denken dat het beter kan. Daar hebben we allemaal profijt van. En het belangrijkste is dat we de bewoner elke keer op dezelfde manier helpen. In het proces, maar ook in kwaliteit van de woningen. We kijken allemaal met dezelfde bril, in het belang van de bewoner.”