Samenwerken als strategische keuze

24 mei 2017
Samenspel

Samenwerken als strategische keuze

Nederland telt meer dan 350 woningcorporaties. Ze hebben allemaal te maken met dezelfde wet- en regelgeving, maar de maatschappelijke vraagstukken en opgaven verschillen per regio sterk. Is samenwerking dan mogelijk? En zo ja, op welke manier? Directeur-bestuurder van woningcorporatie Bergopwaarts Chris Theuws en manager Financiën & Controlling van Woonbedrijf Luc Straat gaan het gesprek aan.

Chris Theuws en Luc Straat

Bergopwaarts is klein, Woonbedrijf is groot. Wat hebben jullie elkaar te bieden?
Theuws: “Bergopwaarts werkt in een landelijk gebied. We zijn actief in gemeenten als Deurne en Asten. De schaalgrootte is natuurlijk anders, maar qua doelstellingen en cultuur lijken we veel op Woonbedrijf. We zijn financieel gezond en ook ons woningbezit bestaat voor 98% uit sociale huurwoningen. Maar we hebben niet dezelfde capaciteit om innovatieve bouwprojecten of ICT-oplossingen te ontwikkelen. Als kleine organisatie zoeken we daarom graag aansluiting bij de grotere broers. Samen staan we sterk is ons motto.”

Straat: “Woonbedrijf is voorstander van samenwerken en delen. We denken zelfs dat dit een randvoorwaarde is om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Ik ben relatief nieuw in de corporatiesector en mij viel op dat er veel wordt ingehuurd. Terwijl je ook mensen in eigen dienst kunt delen met andere woningcorporaties. “Nou,” zei Chris tijdens ons kennismakingsgesprek van een paar jaar geleden, “Dat doen we al.” Sindsdien delen we met Bergopwaarts ook een fiscalist. Onze gedeelde collega Ankie Moonen kijkt in meerdere keukens en wisselt ervaringen uit. Dat levert ons allemaal praktische voordelen op. Gevolg: een daling van de fiscale advieskosten en meer grip op de materie.”

 

“De maatschappij verandert en innovatieve ontwikkelingen komen snel. De impact daarvan op je businessmodel kan groot zijn”

 

Voor het bepalen van de organisatie-strategie hanteren jullie dezelfde werkwijze, klopt dat?
Theuws: “We werken allebei met zogenoemde strategiekaarten. Bergopwaarts startte er in 2012 al mee. We sturen op de effecten die we willen bereiken, zoals passend wonen en een hoge klanttevredenheid en we brengen onze risico’s in kaart. Ook benoemen we onze doelstellingen en concrete activiteiten. En dat moet ook, want vroeger verhuurden we woningen. Nu huisvesten we mensen. Dat is iets heel anders.”

 

“Vroeger verhuurden we woningen. Nu huisvesten we mensen. Dat is iets heel anders”

 

Straat: “Woonbedrijf maakt gebruik van een afwegingskader (klantwaarde, vastgoedwaarde, bedrijfswaarde) en een aantal kritische succesfactoren die in de strategiekaart zijn verwerkt. Denk aan klantwaardering, online dienstverlening, de investeringsstrategie en duurzaamheid. Als het gaat om online dienstverlening, zien wij enorme kansen. Zet de klant aan het stuur en geef hem de kanalen zodat hij onze organisatie kan bereiken. Dat levert een win-winsituatie op. De maatschappij verandert en innovatieve ontwikkelingen komen snel. Daar moet je als organisatie oog voor hebben, want de impact op je businessmodel is groot. Het is nu al mogelijk om een complete woning te printen. In 24 uur! Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor onze organisatie.”

Theuws: “Betrek van begin af aan je medewerkers en stakeholders bij je strategie. Mijn visie als bestuurder is helder: wij moeten mensen betaalbaar huisvesten in een goede woning en een fijne leefbare wijk. Niet toevallig is de titel van ons nieuwe ondernemingsplan ‘Bergopwaarts biedt ruimte’. Geef je medewerkers de ruimte om na te denken over activiteiten. Maak ze er verantwoordelijk voor, maar leg ook uit wat die activiteiten bijdragen aan het uiteindelijke doel. Bergopwaarts heeft hiervoor gemengde werkgroepen samengesteld. Mensen van de financiële afdeling denken mee over een vraagstelling van de woonwinkel. Zo ontstaat draagvlak voor datgene wat je samen wilt bereiken.”

Chris Theuws naar De Zaligheden
Per 1 mei is Chris Theuws benoemd als directeur-bestuurder bij Woningstichting De Zaligheden in Eersel. Een corporatie in zijn geboortestreek. Bij het uitkomen van deze uitgave was nog niet bekend wie zijn opvolger wordt bij Bergopwaarts.

Woonbedrijf laat risico’s en strategie meebewegen
Luc Straat publiceerde een weblog over de vertaling van strategische organisatiedoelen naar de dagelijkse praktijk.
U leest hier het artikel.  

Reactie toevoegen