Samen Werken aan de Toekomst!

16 april 2019
Column/Blog

Samen Werken aan de Toekomst!

Wat is de toekomst meer dan een groot vat vragen met onzekere antwoorden. Daarom begint wat mij betreft ‘samenwerken aan de toekomst’ met eerlijk toegeven dat we niet precies kunnen weten wat we nu het beste kunnen doen. Sinds ik tot dit inzicht ben gekomen, merk ik dat het voor mij wat makkelijker is om echt naar een ander te luisteren.

De tweede stap van ‘Samen Werken aan de Toekomst’ is rustig kijken en met je hoofd en hart concluderen dat het fantastisch is waar we nu staan. We moeten vooruitkijken, want we hebben toch geen mogelijkheid om in het verleden de situatie van nu aan te passen. De mensen die hieraan gewerkt hebben, verdienen respect. Woningcorporaties doen het over het algemeen hartstikke goed.

Sinds het mij lukt om meer tevreden te zijn over hoe het nu is, focus ik me meer op wat ik in de toekomst anders kan doen in plaats van energie te stoppen in wat de ander in het verleden had moeten doen. Dat voelt veel effectiever.

Stap drie is ruimte bieden aan mensen om te doen wat in hun genen zit: leren en verbeteren. Hoe je dat doet? Door samen heldere doelen te kiezen. Door te experimenteren. Door in de dagelijkse drukte ruimte te maken voor reflectie. Door medewerkers die niet alleen de afgesproken routine volgen, maar die routine ook samen met hun collega’s verbeteren. Door leidinggevenden die de kracht kennen van het stellen van de goede vragen in plaats van het toepassen van de zogenaamde ‘Tell Sellmanagementmethode’. Leren en verbeteren met elkaar is voor mij in de praktijk ook verrassend veel leuker dan, eenzaam aan de top, veranderingen doorvoeren.

Omarm dus de onzekerheid, wees oprecht tevreden met wat er nu is en waardeer het lerend verbeteren meer dan het resultaat op korte termijn. Dat is voor mij ‘Samen Werken aan de Toekomst’.

Luc Severijnen
Directeur-bestuurder woonstichting ‘thuis

Reactie toevoegen