Samen verduurzamen

28 mei 2013
Samenspel

Samen verduurzamen

Tijdens de laatste versie van ‘De 24 uur van....’ stapten 25 professionals op uitnodiging van Woonbedrijf in een bijzondere denktank. Hun uitdaging: 24 uur lang ideeën, plannen en concepten uitbroeden om de Airey-wijk in het Eindhovense stadsdeel Gestel te verduurzamen. Met drie van de deelnemers aan ‘De 24 uur van… de buurttransformator’ kijken we naar de resultaten en plannen. “De wijk is in beweging gebracht”, concluderen Andries Mulder, Jan Roggeband en Rob Bogaarts.

Energiepakket op maat

“Wij blijven investeren in de verduurzaming van de Airey-wijk”, zegt Rob Bogaarts, districtsmanager Gestel bij Woonbedrijf. “Er zijn al zonnepanelen geplaatst op het dak van jongerencentrum Your Choice. Een metersgroot display toont direct de gerealiseerde energieopwekking. Als het aan Woonbedrijf ligt, komen er in de nabije toekomst zonnepanelen op veel meer daken. Daar proberen we bewoners de komende tijd warm voor te krijgen.” Uit de evaluatiesessie van ‘De 24 uur van… de buurttransformator’ bleek dat het lastig is om de geschikte insteek te vinden om de dialoog over verduurzaming aan te gaan. Aangenomen wordt dat er minstens een interessante financiële prikkel moet zijn. Woonbedrijf werkt aan ‘energiepakketten’ die de Airey-wijkbewoners over de streep moeten trekken. Energiecoöperatie Morgen Groene Energie, opgericht door bewoners uit de regio Nuenen, ondersteunt daarbij. Bestuurslid Andries Mulder: “Onze leden wekken hun eigen energie op uit zon, wind en water. Ze wonen en leven energieneutraal. Het collectief groeit snel. Als we ergens één zonnepaneel monteren, weten we bijna zeker dat binnen drie maanden de rest van de wijk meedoet.”

Rob Bogaarts,  Andries Mulder en Jan Roggeband

“Wij stimuleren de verschillende partijen het beste uit zichzelf te halen en zijn aanjager in het laten ontstaan van onderscheidende oplossingen.”

 

Green Deal

Over meedoen gesproken: in februari van dit jaar werd een ‘Smart Energy Regions Brabant Green Deal’ getekend door onder andere provincie, gemeente, Woonbedrijf, TU/e, Morgen Groene Energie, Brainport Development NV en serie lokale bedrijven. Daarin zijn afspraken gemaakt over samen werken aan de verduurzaming van Eindhovense woonwijken, te beginnen in de Airey-wijk in Gestel. Volgens Jan Roggeband, Projectmanager bij Brainport Development, biedt deze deal mooie kansen voor kennisinstellingen, bedrijven en overheden: “Wij stimuleren de verschillende partijen het beste uit zichzelf te halen en zijn aanjager in het laten ontstaan van onderscheidende oplossingen waaruit nieuwe bedrijvigheid voortkomt. Want je kunt wel geavanceerde hightech zonne-energiesystemen ontwikkelen, maar als ze niet worden afgenomen schiet niemand er wat mee op. Dit vraagt om een andere mindset.” Rob Bogaarts: “Wij nodigen alle partijen in Brainport uit om aan te haken en met technieken te komen die zich in de Airey-wijk kunnen bewijzen. Een toekomstige uitrol in andere wijken is dan zeker denkbaar.”

Betere labels, groenere huurders

Met de genoemde energiepakketten kunnen bewoners een sprong maken van energielabel E naar B en soms zelfs naar A. Dit geldt voor de bestaande woningen. “We zien een groep die de overstap wil maken naar groener en duurzamer, zolang dat geen negatieve consequenties heeft voor hun energieprijs. En er is een groep die geld besparen als voorwaarde stelt. Op beide scenario’s baseren wij straks onze aanbiedingen. Overigens merken wij dat energiebewustwording al 10 tot 15% besparing per woning oplevert”, aldus Andries Mulder. Behalve verduurzamen van bestaande woningen gaat Woonbedrijf ook bouwen in de Airey-wijk. Vanaf medio 2015 komen er 56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 rijtjeswoningen voor ‘groene huurders’. Deze zeer energiezuinige woningen zijn ook voor huurders met een beperkt inkomen betaalbaar. Voorwaarde is wel dat de huurder serieus is en met Woonbedrijf tijd en energie wil steken in het uitwerken van ideeën over duurzaam wonen en leven.

Bekijk de mening van onze toekomstige groene huurders.

 

Reactie toevoegen