Samen sneller verduurzamen

18 april 2018
W Reportage

Samen sneller verduurzamen

Duurzaam denken en handelen zit inmiddels al jaren in het DNA van Woonbedrijf; Gewoon Doen! is daarbij het motto. Temeer omdat duurzame oplossingen, als je ze slim uitvoert, helemaal niet ten koste hoeven gaan van de betaalbaarheid. De komende jaren zal Woonbedrijf flinke stappen blijven zetten op dit gebied. Zo staan er voor dit jaar 3.000 labelstappen op het programma (dat betekent dat Woonbedrijf de bestaande woningvoorraad 3.000 energielabels zuiniger maakt). Woonbedrijf werkt aan haar milieuambities door een keur aan activiteiten en maatregelen. En in toenemende mate door samenwerking buiten de grenzen van de eigen organisatie. Met vooruitstrevende leveranciers, onderzoeksinstituten, andere woningcorporaties en gemeente Eindhoven. Alles is erop gericht om meer snelheid te maken met de verduurzaming van stad en regio. Hier volgt een overzicht.

Duurzaamheidsmanifest

Op 18 februari 2018 presenteerde Woonbedrijf, samen met de woningcorporaties Sint Trudo, Wooninc. en ’thuis, gemeente Eindhoven en huurdersvertegenwoordiging PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) het Duurzaamheidsmanifest ‘Gewoon Doen!’. Eindhoven loopt in Nederland voorop in de duurzaamheidsambities. Met het manifest roepen de partners Den Haag op om blokkades in de vorm van onduidelijke wet- en regelgeving, weg te nemen. Zo zal er meer ruimte voor investering, onderzoek, innovatie en samenwerking ontstaan waarmee de duurzaamheidsambities veel sneller gerealiseerd kunnen worden. Eindhoven als proeftuin op het gebied van duurzaamheid: Gewoon Doen!

Materialen uit sloop worden opnieuw gebruikt

Circulair slopen

Steeds meer en steeds completer werkt Woonbedrijf met circulair slopen. Dat betekent dat er geen waardevolle grondstoffen verloren gaan van de gesloopte woningen en materialen maximaal worden hergebruikt. In de wijk Tivoli bijvoorbeeld maken 50 verouderde woningen plaats voor nieuwbouw. De vrijkomende materialen krijgen een tweede leven. Zo worden de dakpannen hergebruikt of dienen ze als grondstof voor nieuwe dakpannen. De aluminium kozijnen worden gedeeltelijk hergebruikt. Het puin vormt de basis voor bouwwegen en de toekomstige bestrating. Houten planken en balken uit de woningen krijgen een nieuwe bestemming als vloer.

Verantwoorde nieuwbouw: Havenhof

Woonbedrijf ontwikkelde de voormalige bedrijfslocatie aan de Vestdijk tot een mooi en levendig stukje binnenstad. Havenhof heeft verschillende woningtypen: 38 stadswoningen (beneden- en bovenwoningen) en 56 studentenwoningen (zelfstandige studio’s en onzelfstandige kamers) rond een gezamenlijk hof dat de bewoners samen gaan inrichten. Het gebouw heeft zonnepanelen op het dak en de verwarming en warmwatervoorziening zijn deels elektrisch. Het platte dak heeft een sedumbegroeiing. Dit groene dak isoleert beter, voert regenwater trager af en trekt vlinders en bijen aan.

Slimme stroomopslag

Samen met iWell doet Woonbedrijf een proef voor slimme stroomopslag. Aan de zonnepanelen van een appartementengebouw aan de Kardinaal de Jongweg is een speciale iWell batterij gekoppeld. De zonnepanelen voorzien de algemene voorzieningen zoals de lift van stroom. De batterij slaat de zonne-energie op en zo blijft de zelf opgewekte stroom beschikbaar. Ook als de zon niet schijnt. Dit helpt de woonkosten van huurders te verlagen en tegelijkertijd de stroomvoorziening te verduurzamen. Dankzij de koppeling van de batterij blijft 95% van alle opgewekte zonnestroom binnen het pand. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 40 per huishouden. Bovendien reduceert het systeem de CO2 -uitstoot met 1.300 kg per jaar. Het komende jaar evalueren Woonbedrijf en iWell het systeem. Als de proef slaagt kijkt Woonbedrijf of deze toepassing ook geschikt is voor de ongeveer 90 andere appartementengebouwen die zij verhuurt.

En wat vinden zij?

Leo van de Kerkhof, bewoner
‘’Ik ben dankbaar voor deze mooie voorziening. Dit zal ons zeker schelen in de energiekosten. Maar de duurzaamheid vind ik veel belangrijker dan het geld dat we ermee besparen. Je hoort regelmatig over opwarming van de aarde en verandering van het klimaat. Dat baart me zorgen. Het is heel fijn dat we ook daar nu een steentje aan kunnen bijdragen.”

Luc Severijnen, directeur-bestuurder Woonstichting ’thuis
“Bij ’thuis zetten we ons in voor een wereld waar mensen duurzaam kunnen samenleven en wonen. Dat doen we samen met onze huurders, gemeenten en partners zoals Woonbedrijf. We zijn er namelijk van overtuigd dat je een duurzame en inclusieve samenleving niet in je eentje kunt bereiken. De bundeling van kennis en inkoopkracht in het gezamenlijke zonnepanelenproject van Woonbedrijf en ’thuis is een goed voorbeeld van: samen verder komen. ’thuis is er trots op dat we onlangs de prijs ‘meest duurzame corporatie’ wonnen*. Dat is onder andere te danken aan de keuze die we - net als Woonbedrijf - hebben gemaakt om te gaan denken en werken vanuit de filosofie The Natural Step. Ik ben dus erg blij met een duurzame collega als Woonbedrijf waardoor we, in de stad en regio, onze duurzaamheidsambities nog beter kunnen realiseren.”

* Ook Woonbedrijf was genomineerd in de categorie ‘meest duurzame woningcorporatie’.

Groeiend aandeel zonnestroom

Zelf je stroom opwekken is de toekomst. Het is energievriendelijk en levert een grote bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot. In 2016 is Woonbedrijf het toepassen van zonnepanelen op de bestaande woningvoorraad gaan verkennen via diverse experimenten.

Inmiddels zijn er bijna 300 woningen met zonnepanelen. Dat aandeel gaat Woonbedrijf het komende jaar sterk uitbreiden. In 2018 zullen ongeveer 800 extra woningen van zonnepanelen worden voorzien. Woonbedrijf heeft het zo ingericht dat huurders individueel voor zonnepanelen kunnen kiezen (het is dus niet nodig om met een heel huizenblok deel te nemen).  

Ingrid van Gijzel, districtsmanager en beleidsmatig betrokken bij de introductie van zonnepanelen aan huurders: “We zijn dit programma gestart samen met woningcorporatie ’thuis. We trokken samen op bij de verkenning: Hoe ziet dat product eruit? Hoe kijkt onze klant ernaar? Hoe bieden we het aan? En nu werken we met dezelfde leverancier, doen de inkoop samen en hanteren hetzelfde aanbod naar onze huurders. In 2017 zijn we gaan aanbieden. Dat ging uitstekend. Met relatief weinig inspanningen, bereikten we al snel een deelname van zo’n 20%. Dit jaar gaan we dat verder uitbouwen. Door samen te werken kunnen we de taken verdelen en voor de huurder een aantrekkelijk aanbod neerzetten. Het is leuk om te zien dat nu ook corporatie Woningbelang uit Valkenswaard is aangehaakt.”

Linda Tuijt, senior adviseur Vastgoed: “We delen de ambitie met gemeente Eindhoven en werken toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Zonne-energie speelt daarin een belangrijke rol. Zo zijn 800 woningen met zonnepanelen goed voor 700 energielabelstappen. De bestaande bouw upgraden is een fikse opgave. Feitelijk moet je heel je vastgoed onder de loep nemen: welke woningen zijn 2050-proof en wat moet je doen om daar te komen? Door samen te werken met onze collega-woningcorporaties kunnen we veel grotere stappen maken.”

Duurzaam verwarmen

In de wijk Woenselse Heide reageerde een groot aantal bewoners enthousiast op de vraag om een proef te doen met duurzame verwarming. In 42 woningen zijn de traditionele CV-ketels vervangen door duurzame HR-ketels in combinatie met een warmtepomp. De ketel zorgt voor het warme water en de warmtepomp handelt de veel grotere vraag naar verwarming af. Woonbedrijf test vier verschillende opstellingen. Als de resultaten goed zijn, kunnen meer bewoners van Woenselse Heide gebruikmaken van deze oplossing.

En wat vindt hij?

Ayman Sharawi, bewoner
“Ik ben meer dan blij. Het is echt comfortabeler in mijn huis en ik ben er trots op dat ik nu minder energie verbruik. Sterker nog: het heeft me ge├»nspireerd om zelf meer stappen te zetten. In de toekomst wil ik ook zonnepanelen, zodat ik 100% van mijn energie duurzaam kan opwekken.”

The Natural Step

Woonbedrijf werkt op het gebied van duurzaamheid - net als gemeente Eindhoven en Woonstichting ’thuis - met de methode The Natural Step (oftewel TNS; lees meer op: https://thenaturalstep.nl/). Uit de TNS-methode destilleerde Woonbedrijf vier thema’s waarop zij werkt aan duurzaamheid:

1.    Duurzame energie

2.    Gesloten kringlopen

3.    Natuurlijke stad

4.    Collectief bewustzijn

 

Reactie toevoegen