Samen ontwikkelen, inkopen en kennis delen

16 april 2019
W Nieuws

Samen ontwikkelen, inkopen en kennis delen

De 13 woningcorporaties van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) slaan de handen ineen. In maart 2018 presenteerden zij het manifest ‘Toekomstvast Wonen’ aan de gemeenten in de MRE. In het manifest staan de gezamenlijke ambities op woongebied. Een jaar na de presentatie van het manifest vertellen bestuurders Mirjam Kräwinkel (WoCom), Joost Lobée (Compaen) en Rob Möhlmann (Woningbelang) over de stand van zaken.

Joost Lobée, Mirjam Kräwinkel en Rob Möhlmann

Het manifest ‘Toekomstvast Wonen’ stelt drie thema’s centraal: betaalbaar wonen, inclusieve samenleving en duurzaamheid. “De 13 woningcorporaties in deze regio huisvesten samen zo’n 250.000 inwoners met een kleinere beurs of met een zorg- en begeleidingsvraag”, vertelt Kräwinkel. “Alleen door samen te werken kunnen we de woonuitdagingen van de toekomst aan. 

We vertrouwen meer op elkaars kennis, en zo kunnen we meer bereiken.” De samenwerking met gemeenten en andere partners is daarbij net zo belangrijk. “Prettig wonen gaat namelijk niet alleen over een dak boven je hoofd, maar ook om leefbare wijken met voorzieningen en zorg in de buurt.” Daarom is het  manifest vorig jaar aan de 21 gemeenten van de MRE uitgereikt. Zo willen de woningcorporaties hun  ideeën delen en de gemeenten oproepen om mee te werken.

Voordelen van samenwerken

Samenwerking is voor de woningcorporaties voordelig op twee niveaus: het onderling samenwerken én het samenwerken met andere stakeholders, waaronder gemeenten, zorginstellingen en politie. Kräwinkel: “Wij kunnen voor een woning zorgen, maar het feit dat iemand werkloos of eenzaam is, is daarmee niet opgelost. In zulke gevallen is het belangrijk om met partners te overleggen en de juiste persoon in te schakelen. Zo werken we optimaal samen.” 

Het samenwerken tussen de woningcorporaties onderling leidt tot het delen van kennis, samen ontwikkelen en samen inkopen. Zo kopen Woonbedrijf, ‘thuis en Woningbelang al samen zonnepanelen in. Möhlmann: “Dat is voordeliger en de contractvorming hoeft maar één keer.” Lobée vult aan: “Ook kun je samen bepaalde thema’s beter voor het voetlicht brengen. Als je met 13 corporaties bij de gemeente een vraagstuk aankaart, heb je een heel ander gesprek dan wanneer je dat alleen doet.”

Stappen

De ambities in het manifest worden momenteel concreet gemaakt. Kräwinkel: “Voor het thema ‘inclusieve samenwerking’ hebben we drie subthema’s geformuleerd: overlast, wijkinrichting/wijkbeleving en financiële lasten. Elk thema heeft concrete ideeën en voorstellen waarmee we nu aan de slag zijn.” Er zijn ook al zaken uitgewerkt, zoals de samenwerkingsaanpak ‘VanEiges’ tussen de woningcorporaties en maatschappelijke partners. Kräwinkel: “Dit is een samenwerking op het gebied van kwetsbare bewoners en die is in april gestart. Met de maatschappelijke partners organiseren we ook bijeenkomsten over privacy en het delen van informatie. Met de woningcorporaties onderling hebben we een kansen- en sanctieslijst opgesteld.”

Energiestrategie

Ook bij het thema duurzaamheid zijn er subthema’s gevormd: samen inkopen, kennis delen, energiebewustzijn stimuleren bij huurders, een beroep doen op het innovatieve vermogen van de regio en er moet een integrale regionale energiestrategie komen. “Die laatste is de verantwoordelijkheid van de gemeenten”, zegt Möhlmann. “Wij willen daarover graag meepraten. De energiestrategie is belangrijk om de juiste investeringen te doen.”
 

“We gaan onderzoeken of we mee kunnen standaardiseren”
 

Voldoende betaalbare woningen

“Naast het betaalbaar houden van de huidige woningen, zijn er méér woningen nodig”, zegt Joost Lobée. “Bouwkosten en grondprijzen zijn alleen erg hoog en bouwlocaties zijn schaars. Dit hebben we met de 13 corporatiebestuurders en de 9 wethouders van het stedelijk gebied besproken tijdens een constructieve bijeenkomst. Er werd een gedeelde verantwoordelijkheid gevoeld voor voldoende betaalbare woningen in de regio. Goede vervolgafspraken zijn gemaakt. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoeken of we meer kunnen standaardiseren. Op die manier kunnen we de bouwers uitdagen om op een prettiger prijsniveau woningen te realiseren.”
 


Thema’s in het manifest 

De drie thema’s zijn bepaald naar aanleiding van gesprekken en scenarioanalyses. Elk thema is vertegenwoordigd door twee bestuurders.

Werken aan een inclusieve samenleving

(Mirjam Kräwinkel van WoCom en Luc Severijnen van ‘thuis)

Doel: het creëren van diversiteit in wijken, waarin mensen in verbinding staan met elkaar en een vangnet hebben dat zorgt voor veiligheid, leefbaarheid en een thuisgevoel. Samenwerken met het sociale domein, van gemeenten tot zorgpartijen, is heel belangrijk.

Realiseren van betaalbare woningen

(Joost Lobée van Compaen en Chris Theuws van De Zaligheden)

Doel: voldoende, flexibele, toekomstvaste en vooral betaalbare woningen realiseren in de regio. Hiervoor is voldoende en betaalbare bouwgrond nodig. Ook komt er meer aandacht voor flexibele en passende woonoplossingen en –vormen.

Verduurzamen van de gebouwde omgeving

(Rob Möhlmann van Woningbelang en Ingrid de Boer van Woonbedrijf) 

Doel: CO2-neutraal wonen in 2050. De wens is om woningen van het gas te halen, meer samen in te kopen en samen te investeren in energiebewustzijn van de huurders.

Reactie toevoegen