Samen de grondstoffencirkel sluiten

01 juli 2019
W Nieuws

Samen de grondstoffencirkel sluiten

Woonbedrijf, afvalverwerker Baetsen en sloopbedrijf Van Liempd werken nu een jaar samen op het gebied van circulariteit. Afgelopen woensdag vertelden ze over hun werkwijze bij Van Liempd in Sint-Oedenrode. Verschillende woningcorporaties waren hierbij aanwezig.

Paul Terwisscha trapte de middag af en vertelde over de reis van Woonbedrijf op het gebied van circulair werken. Of zoals hij het liever zegt: werken met ‘gesloten kringlopen’. Woonbedrijf wil bij het bouwen, onderhouden en slopen nagenoeg alle materialen hergebruiken of opnieuw inzetten. Dit is belangrijk om uitputting van grondstoffen te voorkomen én de CO2-uitstoot terug te dringen. Want het bouwen, onderhouden, renoveren en slopen van woningen heeft een grote CO2-impact.  

Na jaren van ontdekken, verdiepen en onderzoeken, is Woonbedrijf een samenwerkingsverband aangegaan met Van Liempd en Baetsen. Van Liempd slaat opnieuw te gebruiken materialen op, zoals houten balken, deuren en kozijnen. Deze worden aangeboden via dochterbedrijf gebruiktematerialen.com (GBM), dat ook aan Woonbedrijf levert. Afvalverwerker Baetsen recyclet materiaal.

Samen willen ze de uitstroom van materialen en grondstoffen zo goed mogelijk hergebruiken. Bij deze uitstroom moet je denken aan ‘afval’ dat vrijkomt bij sloop, onderhoud en renovatie. De belangrijkste boodschap van Paul: “Een gesloten kringloop is mensenwerk. Samenwerking is heel belangrijk. Wil je voor een gesloten kringloop zorgen, dan moet iedereen een bijdrage leveren; de woningcorporatie, het afvalverwerkingsbedrijf, de aannemer, de onderaannemer, de leveranciers; iedereen.”

Deze boodschap kwam ook naar voren in de paneldiscussie. Hierin vertelden Michiel Weers (hoofd serviceteam bij Woonbedrijf), Barthel van Dinther (commercieel manager bij Van Liempd) en Thijs Paré (projectleider circulair bij Baetsen) over hun samenwerking. Ook beantwoordden zij vragen van de aanwezigen. Weers: “Het leuke is dat je met z’n drieën kunt laten zien dat het kán. Door een gezamenlijke focus en door samen te leren, kom je heel ver.”

 

Reactie toevoegen