Renovatie van duizenden jaren 60-woningen

14 oktober 2021
W Nieuws

Renovatie van duizenden jaren 60-woningen

Begin 2022 starten we met de renovatie van 7000 tot 8000 naoorlogse eengezinswoningen. Een enorme klus! Daarom pakken we dit nét even anders aan dan eerdere renovatieprojecten. Op 9 september ondertekenden we een overeenkomst met 4 ‘comakers’: Groenen Van Santvoort bouwcombinatie, Caspar de Haan, BAM Wonen BV en Ballast Nedam Zuid. Zij gaan aan de slag met de renovatie van deze huizen.

Woonbedrijf heeft zo’n 31.000 woningen. Hieronder vallen 12.000 eengezinswoningen gebouwd in de jaren 60. Die staan in Eindhoven (Jagershoef en de Generalenbuurt) en Geldrop (Joris van Spilbergenstraat). Veel van deze huizen zijn toe aan een renovatie. Hierdoor kunnen de woningen weer lange tijd mee en kunnen onze bewoners nog fijner wonen.

4 'comakers'

Een renovatie ging tot nu toe over tientallen tot honderden woningen in één buurt. We houden daarvoor een aanbesteding en één aannemer voert dan de renovatie uit. Het zijn dus steeds losse projecten. Maar van de jaren 60-woningen moeten er zo’n 7000 tot 8000 gerenoveerd worden. Een enorme en langdurige klus! “We renoveren jaarlijks 450 woningen per jaar”, zegt manager Vastgoedbeheer Stan van den Thillart. “Kun je nagaan hoe lang dit gaat duren. Daarom besloten we hiervoor ook meerdere aannemers, ‘comakers’, te zoeken. Die gaan tegelijk aan de slag met deze huizen.”

"We zetten de kennis en kunde van onse 'comakers' graag in"

 

Vrij in oplossing

Er zijn verschillende aannemers benaderd. We vroegen hen naar slimme en betaalbare oplossingen om de huizen zo energiezuinig en comfortabel te maken. Dit met zo min mogelijk overlast. Stan: “We stellen wel eisen en voorwaarden. Denk aan een hoge tevredenheid onder bewoners, aandacht voor duurzaamheid en de kosten. Maar we laten de aannemers vrij in de oplossing om tot het resultaat te komen. Zij zijn degenen met ervaring. En we zetten hun kennis en kunde graag in.” 

Duurzaamheid

De renovatie is ook een enorme stap in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. “We renoveren woningen met een laag energielabel. Daardoor gaat het energielabel met 3 tot 4 stappen omhoog. Als wij elk jaar 600 huizen renoveren, zijn dat 2400 labelstappen. Deze renovatie is dus een enorme bijdrage in de verduurzaming. Verduurzaming is ook fijn voor bewoners, want het zorgt voor comfortabeler wonen én een energiebesparing.” 

Start van de samenwerking

Uiteindelijk kozen we 4 aannemers. Zij kwamen als besten naar voren op technisch en sociaal vlak. “We denken dat hun oplossingen en aanpak het beste passen bij de opdracht. Dit binnen de randvoorwaarden en het budget.” Op 9 september tekende Ballast Nedam Zuid het contract bij een huurder in Geldrop. “Dit om ook aan bewoners te laten zien dat we écht gaan starten. Want veel van hen wachten al heel lang op de renovatie.” De contracten met de andere comakers tekenden we op ons kantoor.

Leren en verbeteren

Ook heel belangrijk is het continu leren, verbeteren en doorontwikkelen. “De werkzaamheden worden in groepen van 75 woningen uitgevoerd. Na elke groep bespreken we samen hoe het is gegaan. Wat is er opgevallen? Hoe kunnen we het de volgende keer nog duurzamer, klantvriendelijker en tegen lagere kosten doen? De 4 comakers leren hierdoor ook van elkaar. Het kan best zijn dat ze werkwijzen van elkaar overnemen. Dat juichen we toe, want we zoeken natuurlijk naar de beste manier."

Start in 2022

Dit najaar horen bewoners wat de renovatie voor hen betekent. We voeren de renovatie uit als minstens 70% van de bewoners het plan goedkeurt. De aannemers gaan dan elk in hun ‘eigen’ buurt huizen isoleren en het dak en de gevel aanpakken. Ook vernieuwen ze de douche, keuken en/of het toilet als dat nodig is en de bewoner dat wil. Ook regelen ze de bewonersbegeleiding. Begin 2022 starten we met de eerste huizen.

"Verduurzaming is ook fijn voor bewoners, want het zorgt voor comfortabeler wonen én een energiebesparing"