Renovatie plus in Philipsdorp: de investering waard?

09 oktober 2018
W Nieuws

Renovatie plus in Philipsdorp: de investering waard?

Dit jaar werd de renovatie van 771 huurwoningen in Philipsdorp afgerond. Een renovatie plus, waarbij cultuurhistorische elementen werden teruggebracht om de nostalgische sfeer van het oude Philipsdorp te behouden. Hoe ver moet een corporatie gaan bij het herstellen van beschermde stadsgezichten? Wat levert dat op? RIGO Research en Advies deed onderzoek.

In 2006 was het plan om Philipsdorp gedeeltelijk te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners kwamen in opstand en Woonbedrijf kwam tot de conclusie dat slopen niet de beste oplossing was. De woningen ondergingen de afgelopen jaren een renovatie plus, met veel aandacht voor het terugbrengen van cultuurhistorische elementen. Alex Jansen, senior klantbeheerder Woonbedrijf: “Aan de hand van foto’s bekeken we welke elementen terug moesten komen. Denk aan de specifieke kleur van de kozijnen, beeldbepalende schoorstenen, karakteristieke stenen boogjes boven de ramen. Niet noodzakelijk, maar wel bepalend voor het beeld van de wijk."

Extra investeringen

“Het terugbrengen van deze elementen kostte extra geld, 5% van de totale bouwkosten”, zegt Martin Damen, directeur RIGO Research en Advies. “Maar wat heeft die extra investering opgeleverd voor de wijk en voor Eindhoven? Is dat geld wel maatschappelijk verantwoord besteed? Wij maakten een maatschappelijke kosten-batenanalyse om die vragen te kunnen beantwoorden. Dit aan de hand van een vergelijking tussen renovatie plus en een fictieve sloop- en nieuwbouwoplossing (zie de feiten en cijfers hieronder, red.), waarbij de wijk plaats zou maken voor moderne, grotere, duurzame nieuwbouwwoningen."

"Indirect goed voor stadseconomie"

De juiste beslissing

 

“Hieruit blijkt dat Woonbedrijf een maatschappelijk verantwoorde beslissing heeft genomen door voor renovatie plus te kiezen”, zegt Damen. “Dat Eindhoven een authentieke buurt in het centrum heeft, maakt de stad als woonplaats aantrekkelijk voor hoogopgeleide mensen. Dat stimuleert bedrijven om zich in Eindhoven te vestigen en dat is goed voor de stadseconomie. Daarnaast zorgt een authentieke binnenstad voor meer recreatie. De waarde van de nostalgische elementen is bovendien niet alleen in geld te meten. Het gaat ook om positieve beleving en educatie. Nieuwbouw had wel gezorgd voor meer wooncomfort, maar de renovatie creëerde meer waarde voor de stad.” 

Alex Jansen: “Na de renovatie is 99% van de bewoners teruggekeerd in hun huis. Dat is niet bij elke renovatie zo en het geeft aan hoe geliefd Philipsdorp is. Bij bestaande huurders én bij woningzoekenden.” 

#En wat vindt hij?

 Ad Ribbens, bewoner

“Ik woon al 43 jaar in Philipsdorp en ik ben dik tevreden met de gerenoveerde wijk. Het is nu weer Philipsdorp zoals het was. De oude details die zijn teruggebracht zorgen voor sfeer. Hadden ze die weggelaten, dan was slopen misschien een betere keuze geweest."

#En wat vindt zij?

 Tilly van Kraaij, bewoner

“Toen ik hoorde van de renovatieplannen, wist ik meteen dat ik hier terug wilde komen. Ik woon hier al 51 jaar en ik wil hier niet weg. Gelukkig is de wijk niet gesloopt. Nu hebben we weer goede huizen, mét oude details. De wijk ziet er prachtig uit."

Reactie toevoegen