Re-integratie moet wijkgerichter

11 oktober 2012
Column/Blog

Re-integratie moet wijkgerichter

Anita Schavemaker is directeur van zorg- en welzijnsorganisatie Stichting Sint Annaklooster.
De stichting ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. 

Onlangs las ik in een landelijk dagblad een artikel over Eindhoven, getiteld ‘Hier woont rijk nog pal naast arm, maar ze ontmoeten elkaar nergens’. Deze titel greep mij aan, omdat wij vaak met dezelfde problemen kampen.

Anita Schavemaker is directeur van zorg- en welzijnsorganisatie Stichting Sint Annaklooster.
De stichting ondersteunt en begeleidt mensen in moeilijke situaties. 

Onlangs las ik in een landelijk dagblad een artikel over Eindhoven, getiteld ‘Hier woont rijk nog pal naast arm, maar ze ontmoeten elkaar nergens’. Deze titel greep mij aan, omdat wij vaak met dezelfde problemen kampen.

Het onderdeel Rentree van Sint Annaklooster begeleidt ex-gedetineerden naar een nieuwe plek in de maatschappij, ofwel naar een woning, werk, opleiding, enzovoort. Maar we zien dat er na het uitzitten van de straf nog steeds een stempel op deze mensen drukt. Ex-gedetineerden worden in een woonomgeving nog steeds aan- en nagekeken. Dit bemoeilijkt het re-integreren en vergroot de kans op een terugval, ondanks de mede-inspanningen van instanties als Novadic-Kentron, GGzE en de Ergon-bedrijven. De oplossing voor dit probleem heb ik niet.
Sint Annaklooster zou het absoluut toejuichen als overheden meer mogelijkheden scheppen voor ondersteuning in de eigen omgeving (ambulante zorg). Dit, in combinatie met (her)huisvesting, en volgens een structurele aanpak, goede onderlinge afstemming en duidelijk gedefinieerde doelstellingen.

Meer ambulante zorg bespaart kosten, is onze ervaring. De samenwerking tussen Rentree en Woonbedrijf is daar een goed voorbeeld van, maar meerdere partijen dienen zich hier bij aan te sluiten. Het is belangrijk dat het niet alleen gaat om het vergroten en benutten van de eigen kracht van ex-gedetineerden, maar ook om de kracht van de omgeving en netwerken.