Ondernemingsplan Woonbedrijf beschikbaar

17 mei 2019
W Nieuws

Ondernemingsplan Woonbedrijf beschikbaar

De omgeving van Woonbedrijf is flink aan het veranderen. Dit vraagt van ons dat we mee veranderen. Daarom hebben we de strategie van Woonbedrijf tegen het licht gehouden en een nieuw ondernemingsplan voor de jaren 2019-2022 opgesteld. Wat van waarde is hebben we behouden en nieuwe onderdelen toegevoegd.

Onze ambities zijn vertaald in drie resultaatgebieden, die we het komende jaar gaan omzetten in concreet beleid. De eerste resultaten worden doorgevoerd in de
begroting van 2020.

Nu staan we voor de belangrijke vervolgstap: het implementeren van het ondernemingsplan in de organisatie. Want het zijn de medewerkers van Woonbedrijf die invulling geven aan onze ambitie, gericht op het fijn en ongestoord wonen van onze bewoners in een duurzame woning voor een eerlijke prijs.

Lees hier ons ondernemingsplan 2019-2022

Samen, met onze partners, slaan we graag de handen ineen zodat we samen gericht kunnen werken aan een mooie toekomst.