Nie­uwe toe­komst scen­ario's

07 oktober 2020
Interview

Nie­uwe toe­komst scen­ario's

Woonbedrijf werkt met toekomstscenario’s. Dit zijn voorstellingen van hoe de toekomst er over 10 jaar uit kan zien. Zo denken we na over mogelijke risico’s en de impact daarvan op ons ondernemingsplan. In die voorstellingen zijn nu de mogelijke gevolgen van het coronavirus meegenomen. 

Twee keer eerder maakten we al toekomstscenario’s. Dat doen we om de 5 jaar. Toekomstscenario’s zijn verschillende voorstellingen van de toekomst. “Géén voorspellingen of besluiten”, zegt Ingrid de Boer. Zij kijkt als algemeen directeur naar de toekomst, de richting die we opgaan en wat risico’s zijn voor de doelen die we willen behalen. “Toen het coronavirus zich verspreidde, vroeg ik me af wat dat zou betekenen voor onze toekomst en risico’s.” Er volgde een gesprek met Wilbert van Bakel, bestuurssecretaris en betrokken bij het maken van de toekomstscenario’s. Samen met het bureau Jester Strategy keek hij naar de effecten van corona. 

"MET DE KERNONZEKERHEDEN IS EEN KWADRANT GEMAAKT MET 4 TOEKOMSTSCENARIO'S" 

Kernonzekerheden  

De meest recente toekomstscenario’s zijn 5 jaar geleden gemaakt. De basis daarvan bleek nog steeds passend bij nu en is grotendeels opnieuw gebruikt. “Heel belangrijk in die basis zijn de 2 kernonzekerheden. Dit zijn onvoorspelbare ontwikkelingen in de buitenwereld die een grote invloed hebben op ons ondernemingsplan. Er zijn veel van die ontwikkelingen. Maar we kozen voor 2 kernonzekerheden waarvan we denken dat Woonbedrijf het meest afhankelijk is. Die de grootste impact hebben.” 

Vier voorstellingen  

De eerste kernonzekerheid is de mate van economische groei in de regio ten opzichte van de rest van Nederland; groeien we sneller of minder snel? De tweede kernzekerheid is de mate van polarisatie en tweedeling in de samenleving; wordt die kleiner of groter? Met die kernonzekerheden is een kwadrant gemaakt met 4 toekomstscenario’s. In die scenario’s zijn verschillende ontwikkelingen meegenomen. “Bij die scenario’s zochten we de randen op”, zegt Wilbert. “Denk aan situaties die wel kúnnen gebeuren, maar heel onwaarschijnlijk zijn.” 

Wereldsteden 

De scenario’s zijn vernoemd naar 4 steden: Londen, Lissabon, Detroit en Vancouver. “Dit geeft meer beeld en het praat makkelijker”, zegt Ingrid. “Bij elk scenario denken we na over wat het betekent voor ons ondernemingsplan. Als zo’n scenario zich voltrekt: welke doelen komen dan onder druk te staan? Welke kansen zijn er in? Hoe spelen we daarop in? Je bedenkt en doordenkt de strategische opties. Je bent beter voorbereid als een bepaald scenario dichterbij komt.”

Jaarlijkse update

Om het jaar kijken we in hoeverre een scenario uitkomt. “Bepaalde scenario’s worden meer of minder waarschijnlijk door recente ontwikkelingen” zegt Wilbert. “We sturen ieder jaar bij.” Ingrid vindt het een fijne manier van werken. “Het gaat om de stip op de horizon. Je weet welke richting je uitgaat en doet wat nodig is om over 10 jaar bij die stip uit te komen.”

Corona

Aan die 4 toekomstscenario’s is nu ook een corona-element toegevoegd. Externen zijn geïnterviewd over hoe zij denken dat corona er in de toekomst uitziet. Dit zijn mensen uit verschillende hoeken: de zorg, gemeente, corporaties, bouwbedrijven en de financiële wereld. Ook hebben 25 medewerkers van Woonbedrijf input geleverd. 
Uit die informatie zijn grofweg 4 coronascenario’s ontstaan. Die zijn weer opgenomen in de toekomstscenario’s. Wilbert licht toe: “In het Vancouver-scenario is er binnen een jaar een vaccin en is de exit-strategie goed. We zijn vrij snel uit de crisis. In het Detroit-scenario gaat alles mis, economisch en wereldwijd. Er is sprake van een diepe recessie. In Londen is corona vrij snel onder controle, maar heeft vooral de exit-strategie voor veel mensen economische gevolgen. Dat zie je nu ook bij kleine bedrijfjes en horeca gebeuren. In Lissabon duurt de crisis lang. Mensen hebben geen vertrouwen meer in de overheid en gaan er op hun eigen manier mee om.” 
Er is bewust gekozen voor 4 heel verschillende beelden. Ingrid: “We weten niet hoe het gaat lopen, dus houden we rekening met alles. Nu leggen we die vormen naast het ondernemingsplan en kijken we welke doelen overeind blijven en welke onder druk komen te staan.”

Samenwerking bespreken

Ingrid wil de nieuwe toekomstscenario’s en inzichten graag met partners delen. “Partners die bij dit traject betrokken zijn, gaven al aan benieuwd te zijn naar de uitkomsten. Velen willen ook graag bespreken wat die scenario’s voor onze samenwerking betekenen. We gaan partners dan ook zeker uitnodigen om dit samen te doen.”

"BEPAALDE SCENARIO'S WORDEN MEER OF MINDER WAARSCHIJNLIJK DOOR RECENTE ONTWIKKELINGEN”