Meten is weten

14 oktober 2021
Interview

Meten is weten

Fijn en ongestoord wonen voor bewoners vinden wij het belangrijkste. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe weten we of onze bewoners fijn en ongestoord wonen? Hier houdt ons team Bewonersinformatie zich mee bezig. Dat bestaat uit marketingadviseur Annelieke de Pooter en specialisten Bewonersinformatie Lize Sterk en Laura de Jong. Zij ontwikkelden een meetsysteem en halen via vragenlijsten op hoe fijn en ongestoord onze bewoners wonen.

V.l.n.r. Annelieke de Pooter, Lize Sterk, Laura de Jong

Fijn wonen is voor iedereen anders. Het is heel persoonlijk en verschillende factoren spelen hierin een rol. We willen werken aan een fijne(re) woning en woonomgeving. Daarvoor moeten we weten wat die factoren zijn en hoe we hierop kunnen inspelen. “We doen dit door bewoners vragen te stellen over hoe ze wonen, hun woning en woonomgeving”, vertelt Annelieke. In oktober 2020 verstuurden we steekproefsgewijs de eerste vragenlijsten. We zijn nu 3 metingen verder. Meer dan  4000 bewoners deelden hun verhaal.”

Beleving van bewoners

De vragenlijst heeft veel open vragen. Hierdoor krijgen bewoners veel ruimte om hun eigen ervaringen te delen. “De antwoorden analyseren we en daar halen we gemene delers uit. Om daarna conclusies te trekken. En te ontdekken waar we mee aan de slag moeten en kunnen.” Waar werken we naartoe? “We willen dat 75% van onze bewoners in 2022 fijn en ongestoord in de woning woont en 70% in de woonomgeving. Uit de laatste meting blijkt dat 70% fijn woont in de woning en 62% in de woonomgeving.”

Acties in buurten

Hoe meer metingen, hoe beter we weten hoe mensen wonen. Ook op buurt- en complexniveau. “Zo kunnen we, samen met partners, steeds beter kijken naar acties die nodig zijn.” We zijn in 2 buurten gestart om het fijn wonen in de omgeving te verbeteren. Dit zijn de Coevering in Geldrop en Burghplan in Stratum. “Veel bewoners daar voelen zich niet fijn. In de Coevering woont 53% van de bewoners fijn en ongestoord. In Burghplan is dat 63%. Dat moet in anderhalf jaar tijd allebei naar 70%. Best een opgave.” 

Rondzwervend afval

De Coevering heeft een slecht imago. Uit de metingen blijkt dat bewoners zich ergeren aan rondzwervend afval, overlast door buren en smerige achterpaden. “In Burghplan blijken bewoners uit één gebouw minder fijn te wonen dan we dachten. Met dat gebouw is het buurtteam nu aan de slag.”

Brainstorms

Annelieke hield brainstorms met de collega’s die in deze buurten werken. Om actieplannen te maken. “We plukken vooral het ‘laaghangend fruit’ in deze buurten. We pakken problemen aan die (gemakkelijk) op te lossen zijn en waar we zelf invloed op hebben. Zo maakten we bij het gebouw in Burghplan de portieken schoon en zorgen we dat afval dumpen daar minder gemakkelijk wordt. Het buurtteam is ook bezig om de verbinding onder bewoners te verbeteren.”

"We pakken problemen die (gemakklijk) op te lossen zijn en waar we zelf invloed op hebben"
 

Alert mails

Door de metingen komen ook persoonlijke situaties naar boven. Ook die van ‘stille huurders’: bewoners die uit zichzelf niet snel iets melden. Om wat voor reden dan ook. Annelieke: “Als mensen in de vragenlijst met een heel sterke negatieve emotie reageren, zoals verdriet of boosheid, krijgt ons team een automatische alert mail. Die mail sturen wij weer door naar de juiste collega, die de melding oppakt.”

Schietpartij

Zo was er een bewoonster die vorig jaar een schietpartij bij de buren meemaakte. Woonconsulent Storm Moghal vertelt: “Dit gebeurde tussen 2 broers. De een schoot de ander in zijn been, buiten, op klaarlichte dag. De ouders vertelden mij dat het een ongelukje was. Hun zoons hadden ruzie en het pistool ging per ongeluk af. De buurman aan de ene kant zei geen last te hebben van de buren. De buurvrouw aan de andere kant kreeg ik niet te pakken. In ons systeem stonden ook geen overlastmeldingen op dat adres. Dus ook ik dacht: het was een ongelukje.”

"De metingen die we nu doen zijn mooie kansen om bij te dragen aan fijn wonen"

 
Last van de buren

Een paar maanden geleden kreeg Storm een alert mail binnen. Dit was de buurvrouw die hij toen niet te pakken kreeg. Zij had een vragenlijst ontvangen en ingevuld. Storm: “Zij bleek al jaren last te hebben van de buren. Ze had dat aan de politie verteld, maar niet aan ons. Daar had ze niet bij stilgestaan. Ook de wijkagent heeft de schietpartij en overlast niet bij ons gemeld. Dus wij wisten van niks.”

Goed samenwerken

Storm zocht contact met de wijkagent en andere partners. “De zaak is besproken en we hebben doorgepakt: de oudste zoon mag niet meer in het huis wonen en met de vader zijn afspraken gemaakt over de leefbaarheid.” 

Mooie kansen

Door de meting is de situatie van de buurvrouw ontdekt en opgepakt. Storm: “Ik ben me hierdoor nóg bewuster geworden van het belang van goed samenwerken met partners. Elkaar vertellen wat er speelt. Ook heb ik geleerd dat we niet iedereen bereiken. Ook al denken we dat we heel benaderbaar en zichtbaar zijn. De metingen die we nu doen zijn mooie kansen om bij te dragen aan fijn wonen.”