Makkelijker en sneller duurzame keuzes maken

09 oktober 2018
W Nieuws

Makkelijker en sneller duurzame keuzes maken

Eindhoven is de ideale proeftuin voor initiatieven die de verduurzaming van de woningvoorraad kunnen versnellen. Dat vinden de Eindhovense woningcorporaties Woonbedrijf, Wooninc., ‘thuis en Sint Trudo, de gemeente en het Platform Eindhovense Klantenraden. Samen vormen ze het Duurzaamheidspact Eindhoven.

Aan het werk

Op 4 juli presenteerde het Duurzaamheidspact Eindhoven praktische ideeën voor CO2-neutrale woningen, duurzamer onderhoud en collectieve energieoplossingen voor huurwoningen. Deze conferentie kreeg de titel ‘Aan het werk! Vitale Coalitie Duurzaam Wonen en Bouwen’. Gastspreker en duurzaamheids-goeroe Thomas Rau wond er geen doekjes om: “Het tempo moet omhoog. Het kostte Nederland slechts een paar jaar om elk huishouden aan te sluiten op het gasnet. Waarom kost het dan 30 jaar om er weer vanaf te komen?”

Tijdens de daaropvolgende discussies werd duidelijk dat de deelnemers van het Duurzaamheidspact Eindhoven óók willen versnellen. Ze daagden daarom hun collega’s in het voorjaar al uit om in teamvorm realiseerbare ideeën te bedenken die snelle verduurzaming van (huur)woningen echt mogelijk maken.

Er konden ideeën worden ingediend in onder andere de volgende categorieën: ‘renovatie naar aardgasloze woningen’, ‘collectieve duurzame energie’ en ‘verduurzaming bij onderhoudswerkzaamheden en dagelijks onderhoud’. De jury bestond uit de directeur-bestuurders van de vier woningcorporaties, wethouder Yasin Torunoglu (wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling) en vertegenwoordiger van het PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) Jack Zegveld.

Slimme menukaarten

De voorstellen van de vijf teams werden getoetst op kwaliteit, impact, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Het sterkste idee: laat woningcorporaties en de gemeente samenwerken, als ware het één vastgoedbedrijf. Laat ze alle data bundelen. Met die informatie kunnen ‘slimme menukaarten’ worden gemaakt. Die stellen corporaties in staat om makkelijker duurzame keuzes te maken. 

“Vergelijk het met menukaarten in restaurants”, licht teamlid Anke Struijs van Wooninc. toe. “Wat er niet is of wat er niet kan, staat niet op de kaart. Dat geeft duidelijkheid. Een corporatie kan straks dus zonder gedoe kiezen voor een isolatiemethode, technische installatie en duurzame energievariant die het best bij zijn situatie past.” Het winnende team gaat aan de slag om het idee te realiseren en te implementeren.

Anders Denken, Gewoon Doen 

Eindhoven staat voor de opgave om de CO2-uitstoot van ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden vóór 2050 te verminderen met 95%. “Samenwerken is dan essentieel”, aldus voorzitter van het pact en algemeen directeur van Woonbedrijf Ingrid de Boer. “Maar het duurzaamheidsvraagstuk reikt verder dan alleen energie en klimaat. Daarom willen we als partners samen investeren, innoveren en implementeren. Dat moet leiden tot een natuurlijke, CO2-neutrale stad, waar gebouwd wordt met duurzame materialen en gesloten kringlopen, met onverminderde aandacht voor bewoners.”

De Boer sloot de conferentie af met het overdragen van het voorzitterschap aan algemeen directeur van woningcorporatie ’thuis Luc Severijnen. 

#En wat vindt hij?

 Gastspreker Thomas Rau, oprichter van RAU Architecten, innovator en duurzaamheidsvoorvechter

"We moeten stoppen met consument zijn en weer mens worden."

Het duurzaamheidspact in Eindhoven laat zien dat organisaties steeds meer beseffen dat er cross-sectorale coalities gevormd moeten worden. Die coalities zijn nodig om tempo te kunnen maken met de energietransitie en de circulaire economie. Hoe vreemd het ook mag klinken, in mijn ogen zijn de vraagstukken rondom energie en circulariteit slechts onderdeel van een totale systeemverandering.

We moeten van een consumentenmaatschappij veranderen in een burgermaatschappij. We moeten weer mens worden. Mensen maken vrije keuzes, terwijl consumenten marketinggestuurd zijn. Ik ben daar overigens enorm optimistisch over. We hebben maar één leider nodig om een volledige omwenteling te organiseren en we hebben zeven miljard kansen.

 Jan van der Meer, wethouder van duurzaamheid en openbare ruimte in Eindhoven

"Ga eens na hoeveel kilometer straat we moeten openleggen om het gasnet te ontmantelen"

De gemeente Eindhoven start in het najaar met haar warmtestrategie. Als eerste willen we in kaart brengen welke investeringen er nodig zijn in de verschillende wijken in Eindhoven. Het doel is een aardgasvrije stad in 2050.

We hebben 32 jaar de tijd om de energievoorziening in 100 buurten te transformeren. Dat betekent dat we per jaar in drie buurten met bewezen technologieën aan de slag gaan. Na 2030 kunnen we de balans opmaken en wellicht met nieuwere technieken verder.

Of het nog sneller kan? Ik vrees van niet gezien de omvang van de operatie. Ga maar eens na hoeveel kilometer straat we per jaar moeten openleggen om het gasnet te ontmantelen. Ook een stad in transitie moet wel een leefbare stad blijven.

Reactie toevoegen