Hybride systemen in Rapenland

Gerelateerde artikelen: 
14 oktober 2021
Uit de wijk

Hybride systemen in Rapenland

In 40 huizen in de wijk Rapenland plaatsten we in het najaar van 2019 een cv met warmtepomp en zonnepanelen. Een zogenaamd ‘hybride systeem’. Met deze proef wilden we ervaring opdoen en onderzoeken of we zo’n systeem op grote schaal kunnen inzetten. We delen graag de resultaten na 1 jaar.

De overheid wil dat alle huizen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Het hybride systeem is een tussenstap naar aardgasvrij wonen. Het vermindert CO2-uitstoot en wekt duurzame energie op. De warmtepomp is een aanvulling op de gasgestookte cv-ketel. Hiermee wordt gas bespaard. 

Doelen

Met de proef in Rapenland wilden we verschillende doelen behalen:

 • Energiekosten besparen voor bewoners;
 • Een duurzame vervanger vinden voor de ongeveer 25.000 ketels die er nu zijn;
 • Bewustwording van het energiegebruik bij bewoners zelf;
 • CO2 besparen;
 • Kennis en inzicht opdoen in het gebruik van de installaties om zo informatie en het gebruik te verbeteren;
 • Het gebruik volgen en bewoners adviseren.

Geldbesparing

Bewoners betalen voor de installatie meer huur en servicekosten. Die extra kosten verdienen ze terug met een besparing op energiekosten. De elektriciteit die de warmtepomp verbruikt wordt namelijk geleverd door de zonnepanelen. Uiteindelijk bespaart de bewoner dus geld. De gemiddelde besparing per maand (bij de woningen die meededen aan deze proef) voor bewoners is €25,50. 

"De extra kosten verdienen ze terug met een besparing op engergiekosten"

 

Bewonersbeleving

Eind maart van dit jaar hebben we bij 36 bewoners opgehaald hoe de installatie bevalt. De overige bewoners worden nog bevraagd. Tot nu toe kunnen we stellen dat: 

 • Voor 69% van de ondervraagden de kostenbesparing de belangrijkste reden was om mee te doen;
 • Voor 67% de verwachting van de warmtepomp is waargemaakt en bij 11% is die overtroffen;
 • Voor 72% de verwachting van de zonnepanelen is waargemaakt en bij 11% is die overtroffen;
 • 67% tevreden tot zeer tevreden is met de opbrengst van de warmtepomp en de zonnepanelen. 17% heeft dit inzicht niet;
 • 36% een hoger comfort in huis ervaart en 50 % hetzelfde comfort als voorheen;
 • 67% geen overlast heeft van de buitenunit. Degenen die wél overlast ervaren, geven aan dat het veel kou afgeeft en de plaats bij de achterdeur niet fijn vinden;
 • 72% de installatie goed kan bedienen;
 • Er geen opmerkingen zijn over geluid;
 • 52% niet had meegedaan als ze een grotere eigen bijdrage hadden moeten leveren;
 • 48% een grotere eigen bijdrage had betaald, zolang er een kostenbesparing op energie tegenover staat. Het financiële voordeel moet groter zijn dan de eigen investering.

 

Technisch vlak

Ook hebben we cijfers van 27 woningen met een volledige dataset van maart 2020 tot maart 2021. De uitkomsten op technisch vlak zijn beter dan gehoopt:

 • We wilden een SCOP (seizoensrendement) behalen van minimaal 3,5. Deze is ruim behaald met gemiddeld 4,45.
 • De warmtepomp draagt voor gemiddeld 53% bij aan het verwarmen van de woning. 
 • De elektriciteit die de warmtepomp verbruikt, wordt bij 26 woningen volledig opgewekt door de zonnepanelen. 
 • We behalen een CO2-reductie van meer dan 50%. 
 • De huizen zijn gemiddeld van label C naar A(+) gegaan.

 

"We behalen een CO2-reductie van meer dan 50%"

 

Duurzaamheidsinvestering

Het verduurzamen van onze woningen kost geld. Een hybride systeem is een stuk duurder dan een cv-ketel. Maar het zorgt voor veel minder CO2-uitstoot. Het hybride systeem is geschikt om op grotere schaal in meer woningen te plaatsen. Hierbij gaan we wel nog goed kijken naar de financiering.

Lees hier hoe we deze proef begonnen.