In gesprek over toekomst­scenario’s

27 mei 2021
Interview

In gesprek over toekomst­scenario’s

In de vorige W vertelde algemeen directeur Ingrid de Boer over de laatste toekomstscenario’s die Woonbedrijf maakte voor de komende 10 jaar. Zij nodigde partners uit om samen in gesprek te gaan over de trends en ontwikkelingen in de toekomst. Daar hebben we een vervolg aan gegeven. Hierover vertellen we u graag meer.

Om meer beeld én geluid te krijgen bij de toekomstscenario’s, hebben we een podcastserie gemaakt. In 4 afleveringen worden de scenario’s besproken en komen verschillende partners aan het woord:

  • Cas de Haan, directeur van Caspar de Haan Onderhoud & Renovatie, vertelt over ketensamenwerking en innoveren samen met opdrachtgevers. 
  • Rob van Kalmthout, destijds directeur Concepten bij Heijmans, geeft zijn kijk op de ontwikkeling van wonen. 
  • Mark Cootjans, directievoorzitter van Rabobank regio Eindhoven, vertelt over de economie in de Brainportregio. Hij is hier positief over, maar ziet een uitdaging in het snel bouwen van veel woningen. 
  • Peter Kentie, directeur/bestuurder bij Eindhoven365, vertelt tot slot over de huidige woonwens.

Online event

Ingrid ging naar aanleiding van de scenario’s met partners in gesprek. Over toekomstige ontwikkelingen en samenwerking. Dit gebeurde op 23 november 2020 in de online bijeenkomst ‘Blik op de toekomst’. Ze sprak hierin met 3 van de bovengenoemde partners over ontwikkelingen op verschillende gebieden. “Met Rob over de ontwikkeling van wonen, met Peter over een aantrekkelijke regio en met Mark over de economie.”De conclusie is dat er in de regio ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen liggen. Die kunnen we alleen aanpakken door samenwerking tussen verschillende partijen.  

"We moeten het hebben over de mogelijkheden in bestaande buurten"
 

Overlegtafels

Om die samenwerking te onderzoeken en stimuleren, blijft Ingrid graag in gesprek. Ze wil 2 fysieke overlegtafels organiseren, als het weer mogelijk is. Met aan elke tafel 5 of 6 partners. “Eén tafel met het onderwerp ‘leefbaarheid in buurten’”, vertelt ze. “De leefbaarheid staat namelijk onder druk, zeker in deze coronatijd. Mensen wonen en werken thuis, vaak met kinderen. Een heftige periode. Dat merken we aan meer overlastmeldingen.” Aan de andere tafel wil ze de transformatie van bestaande woningen bespreken. “Er is een groot woningtekort. Op het gebied van nieuwbouw lopen al veel initiatieven. We moeten het juist hebben over de mogelijkheden in bestaande buurten. Het zijn twee ingewikkelde vraagstukken, die we samen moeten onderzoeken en aanpakken.”  

Early warning systeem

Woonbedrijf heeft op de 4 toekomstscenario’s het Early Warning Systeem (EWS) losgelaten. Dit systeem toetst of scenario’s in de loop van de tijd waarschijnlijker of minder waarschijnlijk worden. Elk jaar vullen medewerkers en samenwerkingspartners een vragenlijst in. Daaruit blijkt hoe zij de waarschijnlijkheid van de 4 scenario’s zien. Dit is weer input voor onze strategie-update.  

Sterke economie

Uit de laatste vragenlijst komt naar voren dat mensen het Londen-scenario steeds waarschijnlijker vinden, gevolgd door Vancouver. In beide scenario’s is er een sterke economie. Het verschil is dat er in Londen veel polarisatie en tweedeling is. In Vancouver niet. Die polarisatie lijkt in de toekomst ook waarschijnlijker te zijn. Hierdoor worden verschillen binnen en tussen buurten groter. Wat een nadeel is voor de inclusieve samenleving.  

Stresstest

Woonbedrijf deed ook een stresstest met de scenario’s. “De doelen uit ons ondernemingsplan zijn getoetst op haalbaarheid”, vertelt Ingrid. “Als een bepaald scenario zich voordoet, wat betekent dat dan voor onze doelen? Daaruit komt naar voren dat we een aantal extra activiteiten moeten ontwikkelen. Zoals een visie maken op de binnenstad. In het Londen-scenario is er geen plek meer voor sociale woningbouw in de binnenstad. Omdat dat veel te duur is. De sociale woningbouw wordt daardoor naar de randen van de stad gedrukt. We hebben nu een aantal kansen in de binnenstad. Maar dat is ontzettend duur. Dus is de vraag: wat willen we met de binnenstad? Willen we daar net zoveel sociale woningen als in Woensel? Of een klein aantal, en accepteren we dan kleinere woningen voor hogere prijzen? We werken deze visie nu uit.” 

Online

Een andere activiteit is het verder ontwikkelen van onze online dienstverlening. “Een robuuste keuze”, zegt Ingrid. “Dat wil zeggen dat deze activiteit in alle scenario’s een goede keuze is. Ook hiermee zijn we volop bezig. Zo hebben we in oktober onze nieuwe website gelanceerd en zijn we aangesloten bij Wooniezie.”
 

"We hebben nu een aantal kansen in de binnenstad"