Duurzaamheid begint met betaalbaarheid

11 oktober 2017
W in beweging

Duurzaamheid begint met betaalbaarheid

Woonbedrijf zet stevig in op het verduurzamen van de woningvoorraad. Woningen krijgen betere isolatie, eigen energievoorziening in de vorm van zonnepanelen en meer. Al deze nieuwe en betere voorzieningen betekenen een enorme investering. Dat zet de betaalbaarheid onder druk, of toch niet? Rob Bogaarts, portefeuillehouder Duurzaamheid, vertelt.

Rob Bogaarts

Bogaarts: “Voor mij begint duurzaamheid met betaalbaarheid. We kunnen duurzaamheid beschouwen vanuit idealisme, wat ik graag doe overigens, maar als het niet betaalbaar is, weet je in ieder geval één ding zeker: dan gaat het niet gebeuren. Dat geldt voor ons, voor onze leveranciers en voor onze huurders. Het is uiteindelijk ‘all about the money’. Er zitten gelukkig vele goede linken tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. Als je bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst, dan leidt dat tot lagere energiekosten. Anders moet je er niet aan beginnen. Woonbedrijf hanteert het principe ‘niet meer dan anders’. Dat betekent dat we alleen maar duurzame maatregelen of oplossingen aandragen, als deze voor de huurder niet leiden tot hogere woonkosten. En uiteraard heeft deze ook een stem in het wel of niet doorvoeren van aanpassingen aan de woning.”

Energie
Via de methode The Natural Step, werkt Woonbedrijf consequent aan diverse duurzame strategische doelen. Bogaarts: “Op de eerste plaats staat een verantwoorde energiehuishouding centraal. We willen de CO2-uitstoot afbouwen en onze huurders zo laag mogelijke energiekosten geven. Onze ambitie is stevig: in 2035 willen we, conform de afspraken met de gemeente Eindhoven, beschikken over een energieneutrale woningvoorraad en in 2050 moet deze ook nagenoeg CO2-neutraal zijn. Dat vraagt een enorme inspanning. Zo moeten we de energielabels van al onze woningen verbeteren. Daarbij gaat het eigenlijk altijd over beter isoleren en eigen energievoorziening, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Maar we kijken ook naar alternatieven voor de cv-ketel. Gas is een fossiele brandstof en CO2-uitstoot heeft een negatieve invloed op het milieu. Wil je dat aanpakken, dan moet je wel een goed alternatief hebben. De eerste innovatie dient zich aan in de vorm van een hybride ketel, half gas, half elektrisch. We zoeken hierbij steeds de dialoog met de markt om te komen tot de beste oplossingen. Zo plaatsten we onlangs een innovatief batterijsysteem van iWell in een appartementencomplex in Stratum. Deze haalt de kostbare energiepieken uit het verbruik van de lift. Dankzij de batterij wordt, ook als de zon niet schijnt, gebruikgemaakt van zonnestroom. Dat is duurzaam en het leidt tot lagere servicekosten voor onze huurders. Om onze doelen te halen, moeten we zo’n 6.000 tot 6.500 labelstappen per jaar gaan maken, een verdubbeling van onze inspanning. Dat is een investering die voor de baten uitgaat. Gelukkig kunnen we dat als corporatie dragen. Een deel van die investering verdienen we terug in de vorm van huurverhoging, terwijl ik er met klem bij zeg dat de huurder, dankzij energiebesparing, nog steeds goedkoper uit is.”

Circulair
Behalve verantwoord omgaan met energie en emissie, wil Woonbedrijf ook goed omgaan met bouwmaterialen en die zoveel mogelijk hergebruiken, dus circulair werken. Materialen raken op of worden steeds duurder omdat ze schaarser worden. Dat heeft invloed op de betaalbaarheid van wonen. Bogaarts: “Voor nieuwbouw en onderhoud stroomt er per jaar ca. 30.000 ton aan grondstoffen in, de uitstroom is ongeveer gelijk. Samen is dat 60.000 ton grondstoffen. We willen daarbij werken met een schone instroom (enkel duurzame materialen en systemen) en een verantwoorde uitstroom (schoon slopen, maximaal hergebruiken van materialen). Dat lukt niet van vandaag op morgen. We hebben onszelf tien jaar gegeven om de cirkel helemaal te sluiten. Dat is een mooi gegeven vanuit duurzaamheidsperspectief, maar er hangt ook een interessante businesscase aan. Op dit moment hebben de woningen van Woonbedrijf een totale grondstofwaarde van ongeveer 750 miljoen euro. Als we een woning slopen hergebruiken we nu circa 6%. Wat als dat naar 16, 26 of 36% gaat? Dan verbruiken we minder grondstoffen en het komt bij Woonbedrijf terug in de portemonnee. Zo maken en houden we het wonen van onze huurders betaalbaar. Dat is gaaf!”

“Ook op het gebied van circulair werken zie in je in de markt hele mooie initiatieven ontstaan. Een mooi voorbeeld waar we bij Woonbedrijf mee werken is keukenproducent Bribus. Die plaatst een hoogwaardige keuken, gemaakt van plantenvezels, voor een hele aantrekkelijke prijs én spreekt meteen met je af dat ze die keuken aan het eind van de levensduur (bijv. 15 jaar) weer ophalen. Alle modulaire componenten worden gedemonteerd en op diverse manieren opnieuw ingezet. Omdat Bribus de componenten opnieuw kan gebruiken, kunnen ze de prijs van de nieuwe keuken laag houden. Dat is duurzaam omgaan met materialen, energie en betaalbaarheid.”

Vooroordeel
Bogaarts: “Je zou zeggen dat er weinig overtuigingskracht meer nodig is om de stap naar duurzaam te maken, maar gek genoeg hebben we bij veel huurders behoorlijk wat scepsis weg te werken. Laatst was ik op een informatieavond over het plaatsen van zonnepanelen in de wijk. Ik was er verbaasd over de reacties. Tot op een zeker moment zijn mensen wel positief. Maar als je introduceert dat het plaatsen van zonnepanelen een huurverhoging tot gevolg heeft - die je weliswaar dik terugverdient door lagere energielasten - gaan de seinen vaak al snel op rood. Er heerst heel veel wantrouwen. Ten aanzien van de kosten, systemen en instanties, waar wij als Woonbedrijf er één van zijn. We zullen dus consequent de boodschap moeten uitdragen en voorzien van goede voorbeelden om onze huurders te overtuigen dat er alleen maar voordelen zijn.”

Beweging
Bogaarts: “Samen met de andere Eindhovense woningcorporaties committeert Woonbedrijf zich aan de doelen van het klimaatplan van de Gemeente Eindhoven. Er is een uitstekende onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Duurzaam opereren moet je uiteindelijk samen doen. Dus praten we met veel partijen door het hele land over duurzaamheid en de werkwijze The Natural Step die wij daarbij hanteren. Inmiddels zijn er al 45 woningcorporaties overgestapt op deze denk- en werkwijze. En als we gezamenlijk besluiten dat we in aanbestedingen voor een 50% TNS opnemen, en ook al onze leveranciers moeten mee, dan komt er echt een beweging op gang. Doelen als energieneutraal en CO2-neutraal komen keihard dichterbij en er is nog heel wat werk te verzetten voordat we er zelfs maar aan kunnen denken om ze te behalen. Wij willen bewust een rol spelen in de voorhoede van duurzame organisaties. Om goed en betaalbaar wonen voor onze huurders te garanderen op de lange termijn én om onze omgeving geen geweld aan te doen.”

En wat vindt hij?

Piëtro Brown, huurder Woonbedrijf die enthousiast deelnam aan de actie en zonnepanelen liet plaatsen: “Toen ik hoorde van de zonnepanelenactie van Woonbedrijf, ben ik direct ingestapt. De extra kosten voor het plaatsen van de panelen, zou ik immers ruimschoots terugverdienen. Wethouder Yasin Torunoglu heeft het project bij mij thuis officieel geopend. Toen hij de schakelaar omzette, begon mijn elektriciteitsmeter direct terug te lopen. Het zonnetje scheen waardoor mijn nieuwe panelen meteen veel stroom produceerden. Ik ben heel tevreden. Je merkt het snel in je portemonnee, maar ik vind het ook belangrijk om iets te doen voor het milieu.”

 

Reactie toevoegen