Disclaimer

Voor deze site geldt de volgende disclaimer:

  1. Hoewel bij de samenstelling van www.wplatform.nl de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.
  2. Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
  3. Woonbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  4. Hoewel Woonbedrijf alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Woonbedrijf niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  5. Het is mogelijk dat via de www.wplatform.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Woonbedrijf kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.
  6. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden.
  7. Woonbedrijf kan niet garanderen dat de internetsite vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.
  8. Woonbedrijf juicht verspreiding van de nieuwsberichten op www.wplatform.nl via social media toe. Wij waarderen het als hierbij melding wordt gemaakt van Woonbedrijf als bron.