De weg van samenwerken

18 april 2018
Column/Blog

De weg van samenwerken

Water stroomt altijd en zoekt zijn eigen weg. Door zwaartekracht gedreven. Soms kiest het water een snelle weg en soms kronkelt en draait het meanderend door het landschap. En in het stedelijk gebied is het water vaak niet eens meer zichtbaar. Het zit dan onder de grond of is weggestopt achter muren en gebouwen. De laatste jaren zien we echter een positieve ontwikkeling. Het water is weer van een betere kwaliteit en het mag weer gezien en beleefd worden. Dat biedt kansen.

Peter Glas

Woonbedrijf en Waterschap De Dommel hebben elkaar niet zomaar via het waterspoor leren kennen. Het was verrassend genoeg door het project Stroompunt en de Aquatheek vanuit de Design Academy Eindhoven dat ons samenbracht. Samen gingen we letterlijk de wijk in om met bewoners te praten over water in de stad.

We bleken meer gemeen te hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Woonbedrijf heeft diverse verduurzamingsopgaven. En natuurlijk heeft het waterschap duurzaamheidsopgaven. Bijvoorbeeld door de stad groener te maken, krijg je verkoeling door water en bomen. Dit is een mooie uitdaging voor het waterschap en Woonbedrijf.

Het duurzaamheidsbeleid van Woonbedrijf is ook voor het water in de stad een stap in de goede richting. Ik zou willen vragen of Woonbedrijf bij al haar investeringen de vraag stelt hoe ze de woningen water- en energieneutraal kan maken en dit dan meeneemt in haar aanbestedingen. Daarin kunnen we elkaar met kennis en kunde helpen. Alleen naar de eigen opgave kijken is soms logisch, maar door juist verder te kijken kunnen we gezamenlijk opgaven verbinden. Waterschap De Dommel heeft een programma Leven-de-Dommel opgesteld naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016. Daarin is opgenomen om de zogenaamde sponswerking van het stedelijk gebied te herstellen. Dit kan door de weg te kiezen van samenwerking. Door samen te stromen!

Peter Glas
Watergraaf van Waterschap De Dommel