De taken die we als corporatie hebben, hebben we over vijftig jaar nog

24 mei 2017
W in beweging

De taken die we als corporatie hebben, hebben we over vijftig jaar nog

Woonbedrijf investeert tussen 2017 en 2021 in beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van wonen. Deze keuzes komen voort uit de koersdoelen van Woonbedrijf en woningmarktonderzoek op landelijk en lokaal niveau. Directeur Vastgoed Paul Terwisscha van Scheltinga licht de investeringsstrategie toe.

Welke uitdagingen ziet Woonbedrijf?
”We zien dat er sprake is van gezinsverdunning, een huishouden telt gemiddeld minder dan 2 personen. En we zien steeds meer ouderen, nu al is 30% van onze klanten 65-plusser. Ruim de helft van die groep woont in een eengezinswoning. Er is een groeiende vraag naar kleinere woningen van circa 50 á 60 vierkante meter met een huur onder de aftoppingsgrenzen, zodat er recht op huurtoeslag is. Dit betekent dat een groot deel van onze nieuwbouwproductie zal bestaan uit woningen met een huur lager dan e 592,00 per maand. Dat lukt ons niet zo maar. We hebben onze ketenpartners nodig om dat te doen tegen lage bouwkosten. En we hebben de regiogemeenten hard nodig om met hun woonprogramma’s en grondbeleid betaalbaar wonen mogelijk te maken.”

Paul Terwisscha van Scheltinga

“We hebben decennialang een kwaliteitsdrang gehad: meer ruimte, meer ruimte. Dat lijkt nu te stabiliseren. Wat kleiner wonen is prima”

 

Woonbedrijf zet stevig in op duurzaamheid. Waarom?
“Het tempo waarin we de energieprestaties van onze woningen verbeteren, vinden we te laag. We schroeven het aantal labelsprongen (een labelsprong betekent dat de woning een klasse zuiniger wordt, red.) daarom op met 50% per jaar en waar mogelijk meer. Uiteindelijk bepaalt onze klant of we deze investeringen in energiemaat-regelen doen en of ze succesvol zijn. Als een bewoner de woonkamer stookt op 25 graden met de ramen open, is de investering zinloos. Daarom volgen we na de verbetering het werkelijke verbruik. Enerzijds om te leren wat succesvol is en anderzijds om bewoners feedback te kunnen geven. Daarnaast willen we in 2027 optimaal circulair zijn en de grondstoffen die vrijkomen bij sloop en renovaties volledig hergebruiken.”

 

“Eindhoven heeft een stevige bouwambitie, vooral in het centrum. We zijn met meerdere partijen in gesprek over hoe wij daaraan kunnen bijdragen”

 

Waarom kiest Woonbedrijf ervoor te investeren in projecten van anderen?
“In 2016 hebben we 493 woningen overgenomen in Eindhoven, Best en Veldhoven van collega-corporatie Mooiland. Ook werden we actief in Helmond door de overname van drie nieuwbouwprojecten van woningcorporatie Volksbelang. Deze projecten passen perfect in onze strategie. Het zijn kleine woningen met een lage huur. We bestendigen onze betaalbare woningvoorraad met deze investeringen en we zullen in de regio blijven kijken naar kansen.”

Investeringsstrategie
2017-2021

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in nieuwbouw. Nog 1.000 woningen zijn momenteel in aanbouw. De organisatie is financieel gezond. Op klantwaardering scoren we een 7,4 (Aedes benchmark 2016) en de kwaliteit van het vastgoed is goed op orde. Er is een blijvende vraag naar betaalbare woningen. Woningmarktonderzoek voorspelt een lichte groei in de vraag naar sociale huurwoningen. De groei wordt met name verwacht in de middeldure huur en in de koopsector. Tegen deze achtergrond is de Investeringsstrategie 2017-2021 vastgesteld.

Op hoofdlijnen:
• Investeren in beschikbaarheid

-    350 nieuwe woningen per jaar bouwen
-    wonen mogelijk maken op inbreidingslocaties in de binnenstad
-    kansen pakken voor vernieuwing in buurten (bijvoorbeeld oude winkelstrips)
-    in elke randgemeente een bezit van minimaal 500 woningen realiseren
-    bouwen en samenwerken in Helmond (stadsregio Eindhoven-Helmond)

• Investeren in kwaliteit
-    focus op de verduurzaming van het bestaande woningbezit
-    verduurzamen en renoveren van 550 woningen per jaar
-    labelsprongen verhogen met 50% per jaar en waar mogelijk meer
-    vanaf 2017 circulair slopen en in 2027 volledig circulair slopen, renoveren en bouwen
-    experimenteren met energieneutrale nieuwbouwwoningen

• Investeren in betaalbaarheid
-    in stand houden van de ‘ijzeren voorraad’ van huurwoningen onder de aftoppingsgrens 
-    0% huurverhoging in 2017
-    zorgen voor voldoende woningen voor woningzoekenden jonger dan 23 jaar
-    verder terugbrengen van stichtingskosten door het toepassen van beproefde bouwconcepten

• Opgaven van derden
-    overnemen van projecten en/of bezit van collega-corporaties
-    herbestemmen/herontwikkelen van (leegstand) vastgoed

 

Reactie toevoegen