De krachten bundelen in Doornakkers

16 februari 2010
W Reportage

De krachten bundelen in Doornakkers

Liesbeth van der Pol komt haar belofte na.
De Rijksbouwmeester zegde eind 2008 toe de Nederlandse krachtwijken te ondersteunen. Op zes plaatsen hield ze een proef en schakelde daarvoor haar Atelier en diverse bureaus in. De Eindhovense krachtwijk Doornakkers had de primeur en kreeg als eerste de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar de identiteit van deze wijk.

De onderzoeken werden uitgevoerd door drie bureaus. Wijkwiskunde onderzocht de sociaalruimtelijke aspecten, met name het imago en de identiteit van Doornakkers. 5F10 nam de landschaps­architectuur en stedenbouwkundige aspecten onder de loep, en Stadsherstel NV Amsterdam analyseerde de cultuurhistorische waarde en mogelijkheden voor herbestemming van locaties. Hun bevindingen worden meegenomen in de plannen om de leefbaarheid in de aandachtswijk te verbeteren. 

Die zijn onderdeel van de gezamenlijke ontwikkelingsvisie voor de wijk die Woonbedrijf dit jaar samen met de gemeente Eindhoven maakt. Koj Koning, districtsmanager Tongelre: “We herkennen veel in de conclusies, ze bevestigen onze idee├źn. We kijken hoe we het potentieel in de wijk nog meer kunnen benutten. Behoud van de sterke punten staat voorop, sloop is geen issue.” Liesbeth van der Pol vraagt met de pilotprojecten aandacht voor de integrale aanpak van de krachtwijken. “Belangrijk vind ik wat ontwerpers daarin kunnen betekenen. De uitkomsten raken de kern en geven aanknopingspunten voor verdiende impulsen. Dat schept verwachtingen. Met vormgeving, ruimtelijke kwaliteit en schoonheid kan zo’n wijk duurzaam verbeteren.”

Behoud is belangrijk
“Zuinig omgaan met beeldbepalende gebouwen, het tuindorpkarakter koesteren. Ik vind het belangrijk dat elke bewoner van de wijk kan genieten. Bijvoorbeeld door chirurgisch de oorspronkelijke schoonheid en rust in de wijk terug te brengen en door latere aanpassingen en kleine verbouwingen te herstellen. Ook maak ik me sterk voor bijvoorbeeld meer bomen en moderne plantsoenen.” Behoud van wat goed is of was, blijkt uit de onderzoeken belangrijk voor Doornakkernaren. Zo dragen de voormalige St. Josephkerk, het klooster en de begraafplaats een belangrijk deel van het verleden van de wijk in zich. Daar vonden vroeger waardevolle rituelen plaats. Veel bewoners ervaren de sloop van de kerk (in 1990) en het vertrek van de kloosterlingen nog steeds als een gemis. Aan die plek hebben mensen vaak waardevolle herinneringen, ze vonden er verbondenheid en geborgenheid. Koning pakt de handschoen op: “Aan ons de taak de juiste keuzes te maken en de oude structuren zoveel mogelijk te koesteren. Centrale plekken en gebouwen - zoals de twee scholen en het klooster - dragen bij aan de identiteit van de wijk. We gaan er meer partijen bij betrekken om samen de schouders te zetten onder die kansrijke plekken. We gaan daarbij uit van de eigenheid van de wijk.”

Cadeau
Woonbedrijf en de gemeente zijn niet alleen enthousiast over de onderzoeks­bijdrage van de Rijksbouwmeester. Koning: “We zijn ook blij met de toezegging van haar Atelier om als supervisor in het ontwikkeltraject een rol te spelen. Bovendien kregen we de welkome belofte van de VROM-tak Wonen, Wijken en Integratie om de burgerparticipatie met kennis en kunde te ondersteunen.” De Rijksbouwmeester blijft dus haar steentje bijdragen. Van der Pol: “Ik sta klaar om alle betrokkenen ook verder te helpen. En natuurlijk komen we terug om te kijken wat er met ons cadeau gebeurt.”

Reageren? Mail naar k.koning@woonbedrijf.com