De kracht van collectieve co-creatie

13 juni 2012
Column/Blog

De kracht van collectieve co-creatie

Tien jaar geleden startte de huidige verschuiving van een industriële naar een postindustriële samenleving. Dat is een wereld waarin nieuwe producten en diensten ontstaan dankzij de directe samenwerking tussen klant en leverancier. Deze trend zet door, ook in onze sector. Wanneer meer en meer klanten ook elkaar gaan vinden en hun gedeelde belangen inbrengen, ontstaat een collectieve co-creatie die draagvlak heeft en maatschappelijk relevant is.

Voor Woonbedrijf is de uitdaging om de verbinding met de klant te hebben, te houden en te versterken. We zijn er vóór onze klanten en we zijn ván onze klanten. De kans dat wij verkeerde keuzes maken is het kleinst als we verbonden blijven met die klanten. Het gaat erom wat zij waarnemen en wat er in hún leven van belang is. 

Aan de hand van scenario-analyses filosoferen wij continu over onze toekomst. Overheidsbeleid en economische ontwikkelingen vormen daarbij de variabelen. De mate waarin de overheid stuurt is essentieel: krijgen we méér of juist minder ruimte? Blijven we afgeroomd worden en ingezet als instrument om geld los te maken voor de koopsector? Of worden we gezien als een bedrijf dat kan zorgen voor een goed functionerende woningmarkt waarin mensen een goede huurwoning kunnen vinden? De economische ontwikkeling van onze Brabantse ‘Brainport’ regio is ook een variabele. Als deze regio zijn aantrekkelijkheid verliest, is dat bepalend voor de toekomstige vraag naar onze woningen. 

Waar wij over tien jaar staan? Wij blijven inzetten op een klantgestuurde onderneming die de samenwerking zoekt en die laat zien welke prestaties zij levert als het gaat om beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen in leefbare buurten. Want dát bedrijf heeft in ieder scenario, ook over tien jaar, de beste positie.

Reageren kan via: http://www.woonbedrijf.com/Woonbedrijf/146/Weblog-Marc-Eggermont/