De klant is koning

12 mei 2015
Column/Blog

De klant is koning

Iedere organisatie kent de uitdrukking, maar niet iedereen handelt ernaar. In het geval van de gemeente is de klant wel heel letterlijk de baas. Kent u, buiten de overheid, andere organisaties waar de klant iedere 4 jaar verkozen kan worden in de raad van bestuur? Toch betekent dat niet automatisch dat onze klant - de inwoner -  zich altijd als zodanig behandeld voelt. Daar moet je wel iets voor doen.

Yasin Torunoglu

De gemeente heeft de afgelopen jaren dan ook flinke stappen gezet om de dienstverlening, samenwerking, zeggenschap en communicatie ten opzichte van de inwoners verder te versterken en aan te passen aan de tijdgeest. Je ziet ook steeds meer succesvolle voorbeelden van situaties waarin we elkaar gevonden hebben en samen een mooi resultaat hebben geboekt. Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. Als wethouder van o.a. wonen, burgerparticipatie en dienstverlening mag ik daaraan ook mijn steentje bijdragen.

In het voorjaar werden de prestatieafspraken 2015 afgerond. Daarin spreken gemeente en woningcorporaties al jaren af wat ze dit jaar van elkaar kunnen verwachten. Dit jaar was voor het eerst een vertegenwoordiging van de huurders betrokken bij het proces. Eén van de prestatieafspraken was dat de huurverhoging dit jaar minimaal is bij alle woningcorporaties. Met als opvallende koploper Woonbedrijf dat de huren in het geheel niet verhoogt, wat een unicum is in Nederland.

Een uitkomst waar de klanten niet ontevreden mee kunnen zijn. Maar ook de corporaties zijn tevreden, gezien het feit dat de huurders voortaan ook deel gaan uitmaken van de reguliere overleggen die gemeente en corporaties met elkaar hebben. De klant regeert dus weer mee, zoals dat hoort. Leve de koning!

Yasin Torunoglu
Wethouder