De gemeente wil soms meer dan de corporaties

24 mei 2017
W Reportage

De gemeente wil soms meer dan de corporaties

In de zomer van 2016 tekenden woningbouwvereniging Volksbelang uit Helmond en Woonbedrijf een samenwerkings-overeenkomst met als inzet de overdracht van drie nieuwbouwprojecten in Helmond. Woonbedrijf zal als nieuwe eigenaar samen met Volksbelang de projecten gaan ontwikkelen en realiseren. Tjakko Middel, beleidscoördinator Wonen bij gemeente Helmond, en Dennis van Thiel, manager bij Woonbedrijf, leggen uit waarom de samenwerking interessant is voor alle partijen. Maar vooral voor de inwoners van Helmond.

Tjakko Middel (links) en Dennis van Thiel

De drie nieuwbouwprojecten van Helmond gaan door dankzij hulp uit Eindhoven. Hoe gaat u dat uitleggen aan de Helmonders?
Middel: “De Helmondse woningcorporaties presteren naar vermogen, maar soms is het vermogen onvoldoende om de huisvestingsopgave te realiseren. Dit was voor Woonbedrijf aanleiding de helpende hand toe te steken en daar is niets mis mee. Er moest een karwei afgemaakt worden en het is bekend dat wij regionaal denken en samenwerken. Maar eigenlijk verwacht ik niet dat de mensen in Helmond bezig zijn met de vraag of de nieuwbouwprojecten van Volksbelang zijn of van Woonbedrijf. Onze inwoners kiezen in de eerste plaats voor het soort woning en de locatie die bij hen passen.”

“Helmond heeft net als Eindhoven een sterke sociale huursector”


Zijn het kleine Helmondse Volksbelang en het grote Eindhovense Woonbedrijf eigenlijk niet te verschillend?
Van Thiel: “We werken samen met elk onze eigen identiteit en hebben ons gericht op de vraag ‘Hoe kunnen we samen het tempo in de bouwprojecten houden en iets goeds doen voor de stad?’ Het DNA van beide organisaties matcht: allebei zetten we het belang van de klant voorop en we zijn er allebei van doordrongen dat we staan voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen in een leefbare buurt. De activiteiten in Helmond zijn wat Woonbedrijf betreft niet eenmalig. Dankzij de drie nieuwbouwprojecten ontdekken we hoe het werkt in de stad, wat de behoeftes zijn en welke kansen er liggen. Vanaf dit jaar schuiven we bij de gemeente Helmond aan bij het overleg over de prestatieafspraken.”

Een van de drie projecten is Ons Oostende. De toekomstige huurders bepalen hoe de bouwplannen eruit gaan zien. Spannend?
Middel: “Dat kun je wel zeggen. Voor de gemeente Helmond is deze manier van werken volstrekt nieuw. Welkom is het wel, want wij willen als gemeente hier ook van leren. Woonbedrijf heeft dankzij het project SPACE-S natuurlijk al kennis en ervaring met klantgestuurd ontwikkelen, community-denken en duurzaam werken. Dat Woonbedrijf dit model nu wil uitvoeren op Helmondse schaal, wordt alom positief ontvangen.”

“Woonbedrijf komt niet alleen geld naar Helmond brengen, maar ook kennis, innovatie en praktijkvoorbeelden van hoe het óók kan”


Woonbedrijf in Helmond, hoe zou zich dat idealiter kunnen ontwikkelen?
Van Thiel: “Als een inwoner van Helmond het over tien jaar heeft over sociale huurwoningen, dan hoop ik dat hij ook doelt op Woonbedrijf. En dat hij weet dat hij bij Woonbedrijf terecht kan voor een woning in Helmond. Omdat we dan geïntegreerd zijn in de buurten en gezien worden als een echte partner van de stad.” Middel: “Het Helmond van straks is voor mij een verzameling van buurten waarin wij de goeie dingen doen voor de bewoners. En als die gelukkig zijn, dan wij zijn wij dat ook.”

 

En wat vindt hij?

Leon van Stiphout, directeur woningbouwvereniging Volksbelang:

“Het verbaast me dat een grote organisatie zó dicht bij haar huurders staat”

In 2015 werd Volksbelang door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) onder verscherpt toezicht gesteld. Volksbelang heeft toen besloten om haar middelen geheel aan te wenden voor haar bestaande voorraad. Dit besluit zou uitstel betekenen voor drie nieuwbouwprojecten. Nu Woonbedrijf is ingestapt, kunnen de drie projecten er alsnog komen.

Van Stiphout: “We zijn een echte binnenstadcorporatie met veel woningbezit in aandachtswijken. Onze uitgaven voor onderhoud zijn hoog. Toen de verhuurdersheffing werd ingesteld, hadden we weinig vet op de botten. De daaropvolgende ondertoezichtstelling maakte dat we vastliepen bij drie projecten. De samenwerking met Woonbedrijf heeft ervoor gezorgd dat we de bouw niet op de lange baan hoefden te schuiven. Dat was namelijk niet goed geweest voor de wijk, voor de stad en voor de bewoners. Bovendien past de samenwerking prima bij deze tijd waarin corporaties elkaar vaker opzoeken om elkaar te versterken. Woonbedrijf brengt veel ervaring mee op het gebied van klantgestuurde projecten. Wij hebben een platte bedrijfsstructuur waar Woonbedrijf weer van kan leren, al moet ik bekennen dat het me verbaasde dat zo’n grote corporatie al zo dicht bij haar huurders staat.

Reactie toevoegen