In de gaten

12 oktober 2016
Column/Blog

In de gaten

Stashplaats van drugs of wapens, hennepkwekerij, bordeel, twintig mensen ingeschreven op één adres… zo lang er criminele activiteiten zijn, is er ook misbruik van panden. Als Officier van Justitie en als mens, streef ik naar een zo effectief mogelijke bestrijding. Voor mijn leergang ‘Aanpak ondermijnende criminaliteit’ ging ik daarom - buiten gebaande paden - twee weken ‘stage lopen’ bij Woonbedrijf. 

Mr. Neeltje Keeris

Ik sprak een groot aantal betrokkenen bij
Woonbedrijf: buurtbeheerders, districtsmanagers, juristen, de advocaat. Hoe je misbruik van panden signaleert, wat je ermee moet en mag, en tegen welke problemen je aanloopt. Bijzonder interessante materie! Wat het meest bijblijft van zo’n stage zijn natuurlijk de ‘uitstapjes’. Ik ben verre van wereldvreemd, maar je wordt zo wel letterlijk met je neus op de feiten gedrukt. Wonen in een sociale huurwoning met een auto van een ton voor de deur… dat klopt niet!

Signaleren
Wat opviel is de grote signalerende functie van de woningcorporatie. Ik had het idee dat huren via een corporatie betrekkelijk anoniem was, een papieren stroom, maar Woonbedrijf weet veel van haar huurders. Vooral de klantbeheerders en de Bouwservice zijn goud waard. Zij werken direct in de wijk, komen bij de mensen thuis en weten veel van wat er allemaal reilt en zeilt. Ze hebben vaak meer en betere informatie dan de wijkagent. Helaas is dat niet altijd een garantie voor een adequate aanpak. Misbruik van een pand is niet een acuut probleem, dus dan loop je nogal eens tegen een capaciteitsprobleem aan bij de politie.   

Structureler
Misbruik is gekoppeld aan (een gevoel van) anonimiteit. Als je als maatschappij kunt laten zien: wij houden het hier in de gaten, dan is het voor de crimineel al snel een stuk minder aantrekkelijk. In dat licht, denk ik dat we nog veel structureler met elkaar kunnen optrekken. Naar een vermeend oneigenlijk gebruikt pand kan, naast de politie, ook een keer de brandweer worden gestuurd. Of de milieudienst, een controleur van de gemeente, de buurtbeheerder? Zo ontstaat een sfeer van ‘dit tolereren wij niet’. Theoretisch kun je het lijntje zelfs doortrekken naar de omwonenden. Ik heb nu gezien hoe uitgeleefd een pand achterblijft na het leegruimen van een hennepkwekerij. Hoe gevaarlijk het kan zijn voor omwonenden. En wat een kosten dat met zich meebrengt! Gelukkig is er bij het overgrote deel van de woningen niets aan de hand. Ik ben in ieder geval dankbaar dat ik bij Woonbedrijf in alle openheid heb mogen proeven aan weer een specifiek stukje praktijk.

Mr. Neeltje Keeris
Officier van Justitie, Landelijk Parket, ’s-Hertogenbosch