Complexe vraagstukken vragen om een andere manier van kijken

18 april 2018
W in beweging

Complexe vraagstukken vragen om een andere manier van kijken

Woonbedrijf werkt aan een vernieuwde koers. De manier waarop het directieteam de totstandkoming van de koers aanpakt, mag ook vernieuwend worden genoemd. Ingrid de Boer, bestuurder van Woonbedrijf, en secretaris van het bestuur Wilbert van Bakel lichten toe.

Het huidige koersplan is opgesteld voor de periode 2015 tot 2018. Ondertussen gebeurt er veel in de wereld om ons heen: veranderende wetgeving, bezuinigingen op het sociaal domein, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Boer: “De vraagstukken die we elke dag in onze buurten tegenkomen, worden steeds complexer. Dit vraagt om meer samenwerking met onze partners in de buurten, zoals gemeente, politie, andere woning-corporaties, WIJeindhoven, NEOS en GGzE. Maar het is ook belangrijk om onze klant, de huurder in die buurten, te horen.” Van Bakel vult aan: “De komende tijd gaan we onbevooroordeeld luisteren naar onze huurders. Naar hun verhalen en naar wat hen écht beweegt. Dat doen we samen met de genoemde partners. Het wordt geen eenmalige brainstorm, maar een intensieve reis. En we stellen ons kwetsbaar op, want we gaan letterlijk bij huurders op de koffie. Innovatiestrateeg professor Ad van Berlo, oprichter van VanBerlo, begeleidt ons bij dit proces van ‘Design Thinking’.”

Ingrid de Boer

''Vernieuwde koers van Woonbedrijf is nog een blanco pagina"

Evaluatie
Het afgelopen jaar hield het directieteam van Woonbedrijf het koersplan kritisch tegen het licht. Een van de thema’s uit dat plan, ‘wonen wordt leven’, verwijst naar levensgebeurtenissen van huurders. De Boer: “We kwamen tijdens onze tussentijdse evaluatie tot de conclusie dat onze organisatie nog niet klaar is om naadloos in te spelen op levensgebeurtenissen als gezinsuitbreiding of een echtscheiding. Die klantinformatie hebben we gewoonweg niet. Dus daar gaan we nog niet op inzetten”. Van Bakel legt uit: ‘’Het thema ‘duurzaamheid’ willen we in dit koersplan nóg meer aandacht geven. Daarnaast is de Woningwet verder aangescherpt en heeft bijvoorbeeld passend toewijzen zijn weerslag op ons beleid.” De vernieuwde koers is volgens De Boer in deze fase nog een blanco pagina. “Maar er is natuurlijk wel een rode draad in ons denken en doen als Woonbedrijf”, reageert De Boer. “Klantgestuurd werken zit in ons DNA, net als onze gebiedsgerichte werkwijze.”

“Er is natuurlijk wel een rode draad in ons denken en doen als Woonbedrijf”

Mee op reis
Een van de samenwerkingspartners is Albert van de Wetering, sectorhoofd/districtchef Politie Oost-Brabant. Hij pleit voor een nauwe samenwerking in de buurten. Van de Wetering: “Voor ons is de samenwerking met woningcorporaties en de andere partners essentieel om de leefbaarheid en veiligheid in de buurten op orde te houden. We willen elkaar snel kunnen vinden als dat nodig is.”

De Eindhovense wethouder Renate Richters (zorg, welzijn en armoedebestrijding) gaat mee ‘op reis’: “Ik vind het belangrijk dat we met elkaar een agenda hebben over hoe je het prettig wonen en leefbaar houdt in de buurten. Iedereen weet dat kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen of mensen met beperkingen, langer in die buurten moeten blijven wonen. Laten we beginnen met echt te luisteren naar hen.”

Ad van Berlo

“Het is nog niet zo gemakkelijk om te achterhalen wat er bij onze huurders onder de oppervlakte zit”

Niet afhaken
De vernieuwde koers zal begin 2019 klaar zijn. Die is straks gebaseerd op de resultaten van de tussentijdse evaluatie, big data-analyses en vernieuwende inzichten van de wetenschap. Maar vooral op de gesprekken met bewoners van Woonbedrijf. Luisteren naar de buurtbewoners klinkt eigenlijk zo logisch dat het bijna raar is dat het niet eerder gebeurde. De Boer: “Managers en bestuurders hebben heus wel gesprekken met klanten, maar die zijn altijd met een doel. We luisteren vaak als professionals met onze eigen organisatiekaders. De kunst is om er een onderzoekend gesprek van te maken dat begint met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’. Het is nog niet zo gemakkelijk om vervolgens te achterhalen wat er onder de oppervlakte zit. De methode van ‘Design Thinking’ gaat ons daarbij helpen.”

Pijlers huidige koers

In het huidige koersplan van Woonbedrijf zijn vier koersdoelen geformuleerd:

1. Wonen wordt leven
Niet onze woningen, maar het leven van onze klanten bepaalt ons werk. We willen onze dienstverlening slimmer en efficiënter inrichten, zodat we elke klant zijn eigen “woonarrangement” kunnen laten samenstellen.

2. In een buurt die bij je past
We willen weten welke kenmerken van een buurt de doorslag geven bij de keuze van onze klanten. Zo kunnen we beter bepalen wat we in een buurt moeten veranderen, verbeteren of juist behouden.

3. Nu en in de toekomst
We hanteren de principes van The Natural Step. Ons vermogen zetten we in voor betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. We zorgen ervoor dat twee derde van onze woningen betaalbaar blijft, met een maximale huurprijs van €550.

4. Gefaciliteerd door Woonbedrijf
We kunnen grote sprongen maken door te experimenteren en te leren. Onze kennis en ervaringen gaan we breder en slimmer delen.

Hoe werkt Design Thinking?

‘Design Thinking’ is een andere manier van werken en geschikt voor het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij meerdere partijen betrokken zijn met uiteenlopende belangen. Ad van Berlo: “Alleen een nieuwe blik op het probleem kan leiden tot nieuwe oplossingen.” Kenmerken van het proces van ‘Design Thinking’ zijn dat de mensen uit de organisaties direct zelf aan de slag gaan en hun kennis zelf overbrengen. Ook wordt er gewerkt met korte iteraties en worden afspraken en resultaten zo veel mogelijk visueel gemaakt.

Hoe er dat in de praktijk uitziet? Op 22 februari vond een Buurten met-sessie plaats onder leiding van Ad van Berlo met 30 samenwerkingspartners. Lees hun ervaringen en volg hun reis door de buurten van Woonbedrijf op http://wspecial.wplatform.nl/update1.

 

Reactie toevoegen