CASA-woning: comfor­tabel, betaal­baar en duurzaam

07 oktober 2020
W Nieuws

CASA-woning: comfor­tabel, betaal­baar en duurzaam

In de Helmondse wijk Brandevoort komt de slimste wijk ter wereld. Slim op verschillende gebieden, zoals circulariteit, participatie en gezondheid. Er komen zo’n 1500 woningen. In oktober wordt de eerste gebouwd: CASA 1.0. Een duurzaam alternatief voor sociale huurwoningen, bedacht door studenten aan de TU/e. Woonbedrijf is in 2019 bij het project betrokken en gaat de woning beheren. 

CASA staat voor Comfortable, Affordable, Sustainable Alternative. Het doel is om een comfortabel, betaalbaar en duurzaam alternatief voor sociale woningen te bouwen. Dit idee kwam van Antoine Post, student Natuurkunde aan de TU/e en CASA-teammanager. “Ik hoor om me heen veel over duurzame ontwikkelingen, maar zie dat niet terug in doorsnee woningen. Ik had wel ideeën over het ontwerpen van een duurzame woning. Ik vond 7 andere studenten die dat ook wel interessant vonden en zo begonnen we in 2016 met team CASA.” 

Warm water in de winter

Het ontwerp werd steeds getoetst op de 4 pijlers in de naam. “Ons eerste idee was een dak met een soort vloerkoelingssysteem en daarop zonnepanelen. Daardoor verwarm je water én wek je elektriciteit op. Een warmtepomp kan dat lauwwarme water verhitten. Dat hete water sla je op in een tank onder de grond en blijft het hele seizoen warm. In de winter kun je het hete water direct gebruiken om de woning te verwarmen. Dat systeem zit nog steeds in het huidige ontwerp.” 

Bouw in BSD

Idee na idee volgde en het concept werd groter. In 2017 presenteerden de studenten hun ontwerp aan leden van Brainport Smart District (BSD) . ”We kregen de vraag of we de woning in BSD wilde bouwen. “Dat kwam goed uit, want we wilden de woning echt bouwen voor gebruik.” In dat jaar breidde team CASA zich uit tot 25 studenten. Ook de eerste bedrijven werden betrokken bij de volgende stap. “Eind 2018 lag er een vrij goed ontwerp, waarvan we wisten dat het te bouwen was.” 

Op een andere manier bouwen

Vervolgens werd de vraag uitgezet naar woningcorporaties. Woonbedrijf was er daar één van. Stijn van Giezen is als vastgoedontwikkelaar van Woonbedrijf betrokken. “Wij hadden interesse”, vertelt hij. “We staan voor de uitdaging om op een andere manier woningen te bouwen. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten in een duurzame woning kunnen wonen. Woonbedrijf vindt het ook belangrijk om met partners te innoveren en te leren en ontwikkelen. CASA past in dat plaatje. Ook het duurzame installatieconcept is interessant. Dat het teveel aan energie in de zomer wordt gebruikt in de winter. Dat is op kleine schaal nog niet eerder getest. Op de markt is er veel interesse voor.”

Gedreven partners

Begin 2019 haakte Woonbedrijf als partner aan. Stijn: “In de ontwikkeling zijn we procesbegeleider geworden. Er moest nog veel gebeuren om het ontwerp in de praktijk te laten werken. Hurks is betrokken als hoofdaannemer.” Antoine vindt het wederzijdse vertrouwen en de gedrevenheid in de samenwerking erg fijn. Daar is Stijn het mee eens. “Iedereen staat er constructief in. We zijn gemotiveerd en werken samen naar de stip op de horizon toe.” 

Testen en leren 

In oktober start de bouw van de eerste CASA-woning. Het streven is 10 weken bouwtijd. “Ons doel is om de woning te testen en ervan te leren”, zegt Antoine. “En waar het kan te verbeteren en doorontwikkelen. Met als doel om er in de toekomst meer te bouwen.” 
CASA bestaat uit 3 woonruimtes: een 2-kamerappartement op de begane grond en 2 studio’s op de 1e verdieping. Antoine gaat zelf in het appartement wonen. “Ik ken het systeem en wil er zo veel mogelijk van leren.” Eén studio is bedoeld voor een ‘doorsnee’ bewoner. “Zodat we ook leren hoe die zo’n woning ervaart”, zegt Stijn. “De andere studio is het eerste jaar open voor publiek. Betrokken partijen kunnen die laten zien aan mogelijke bewoners en samenwerkingspartners.” 

"ONS DOEL IS OM DE WONING TE TESTEN EN ERVAN TE LEREN"

#En wat vindt hij?

Edwin Schellekens, directeur stichting Brainport Smart District
 
“De stichting BSD is in 2018 ontstaan. Aanleiding was de droom van Elphi Nelissen, oud-bestuurslid van BSD. Zij wilde de slimste wijk van de wereld bouwen. Dat bracht het balletje aan het rollen bij onder andere de gemeente, Tilburg Universiteit en Brainport Development. De manier waarop we nu omgaan met onze ecologische voetafdruk, natuurlijke hulpbronnen en de omgeving is niet houdbaar. We willen samen leren en uitvinden hoe het beter kan. We bouwen de slimste wijk rondom 8 punten: mobiliteit, energie, water, circulariteit, sociaal en veilig, gezondheid, digitaal en participatie. Woonbedrijf wilde jaren terug al circulaire woningen ontwikkelen. En op verschillende manieren tijdelijke woningen ontwikkelen. De opgaven van Woonbedrijf die gaan over circulariteit, duurzaamheid en betaalbaarheid passen precies bij wat BSD wil. Wij willen slimme woningen voor iedereen, dus óók voor mensen met een kleine portemonnee.”