Ambities vs stijgende kosten

08 oktober 2019
W Nieuws

Ambities vs stijgende kosten

Woonbedrijf wil zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen. Helaas maken de stijgende overheids-kosten dit niet gemakkelijk. “Om onze ambities te kunnen realiseren, moeten we ons huishoudboekje op orde hebben”, vertelt directeur FinanciĆ«n en Bedrijfsvoering Roy Beijnsberger. “En daar zijn onze organisatiekosten onderdeel van.”

 

Alle corporaties hebben te maken met steeds hogere kosten. “De vennootschapsbelasting stijgt en sinds een aantal jaar betalen we ook verhuurdersheffing”, legt Roy uit. “En in de toekomst betalen we wellicht ook voor de ATAD: een nieuwe maatregel om belastingontwijking te voorkomen. Daardoor zit er een maximum op de rente die je kunt laten aftrekken van de belastbare winst. Zo betaal je uiteindelijk meer belasting.”

Bouwen en verduurzamen

“Gemiddeld gaat er 4 maanden huur van onze bewoners direct naar de overheid en gemeente. Daardoor blijft er minder geld over voor investeringen, zoals het bouwen van woningen en het verduurzamen van onze bestaande woningvoorraad. Dat zijn twee belangrijke opdrachten voor ons. Om onze ambities te kunnen realiseren, hebben we aan een aantal knoppen in ons huishoudboekje moeten draaien.”

Streefhuur

Zo is er gekeken naar de streefhuur. Die gaat wat omhoog. Roy: “Onze nieuwe bewoners gaan iets meer betalen voor een woning. Dan sluit de huurprijs beter aan bij de kwaliteit van de woningen. We gaan op 70% zitten van het woningwaarderingssysteem. Eerder zaten we daar een paar procent  onder. Het gemiddelde percentage van de corporaties in Nederland ligt zelfs hoger: op 72%.” Ook het  verkopen van woningen draagt positief bij aan het kunnen investeren. “En natuurlijk kijken we naar onze eigen organisatie: hoe kan de bedrijfsvoering efficiĆ«nter? Los van het kostenplaatje zijn de huidige organisatieontwikkelingen ook nodig om goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen van deze tijd. Zo gaan we ons bijvoorbeeld meer richten op online dienstverlening. We willen dat bewoners op elk moment terecht kunnen om online hun zaken te regelen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.”

Lees meer op https://wplatform.nl/content/huishoudboekje-beeld