In 2025 samen de boot in? Of op volle kracht richting voorspoed?

13 mei 2014
W in beweging

In 2025 samen de boot in? Of op volle kracht richting voorspoed?

Is Eindhoven in het jaar 2025 het Detroit van Brabant geworden? Een stad die economisch, cultureel en sociaal-maatschappelijk volledig tot stilstand is gekomen? Of voltrekt zich in de Brainport-regio een scenario à la Dubai, met op elke hoek van de straat een wolkenkrabber als toonbeeld van succes? Deze en andere toekomstperspectieven werden op 26 februari onderzocht, bediscussieerd, verworpen of omarmd tijdens een bijeenkomst waarvoor Woonbedrijf 25 partners uitnodigde. Samen speelden ze de scenariogame; een spel vol extremen dat dialogen uitlokt en creativiteit stimuleert.

Extreme steden
Het is even onwennig voor de wethouders, ondernemers uit de vastgoedsector en bestuurders van maatschappelijke organisaties als ze gevraagd wordt een papieren bootje te vouwen. Het blijkt echter een ijsbreker van formaat: de sfeer in de drie discussiegroepen is direct ontspannen. De bootjes fungeren als pionnen op de speelborden van de scenariogame. Er zijn vier ‘thuishavens’ waaruit gekozen kan worden: Berlijn, Luik, Dubai en Detroit. “Elke stad vertegenwoordigt een mogelijke toekomst voor de Brainportregio; de ene stad geeft een rooskleuriger beeld dan de andere. Het zijn steden waar de grip van de overheid varieert van extreem voelbaar tot losjes. Ook op economisch gebied variëren ze van florerend tot hopeloos”, aldus Wilbert van Bakel, bestuurssecretaris van Woonbedrijf.
 

v.l.n.r. Pim Dijkstra, Lies de Groot, Jo van Ham, Wilbert van Bakel, Jos van Nunen en Wim Vissers

Boot in Luik
Als Van Bakel zijn spelpartners vraagt om hun boot te parkeren in de stad die op dit moment het meest gemeen heeft met Eindhoven en de randgemeenten, kiest de meerderheid voor Berlijn. Er heerst daar een goed klimaat voor vernieuwing, ondernemerschap en culturele initiatieven, zo concludeert men. Maar pas op: in de oude binnensteden ligt gettovorming op de loer. De corporaties zouden daarom kritisch naar hun bestaande woningvoorraad moeten kijken. Een van de deelnemers plaatst zijn boot in het centrum van Luik. Omdat de overheidsbemoeienis steeds hinderlijker wordt. En omdat we economisch nog lang niet zo ver zijn als we zouden willen.

Stippen op de horizon
Woonbedrijf ontwikkelde de scenario-game met het doel gesprekspartners te laten meedenken over de toekomstige koers van de woningcorporatie. Algemeen directeur van Woonbedrijf Marc Eggermont: “We halen vandaag waardevolle ideeën op en zetten samen stippen op de horizon. Elke deelnemer aan het spel is ook in de dagelijkse praktijk belangenhouder van Woonbedrijf. Door mensen uit verschillende sectoren bij elkaar aan tafel te brengen en de discussie ongedwongen te maken, ontstaan creatieve ideeën die wij als corporatie alleen niet kunnen bedenken.” Van Bakel verwacht dat de contouren van de nieuwe koers van Woonbedrijf na de zomervakantie duidelijker zullen zijn: “Alle opgehaalde ideeën helpen ons om belangrijke thema’s te definiëren. Op basis daarvan werken we de eerste strategieën uit. We zullen onze collega’s, huurders en stakeholders daar wederom bij betrekken.”

v.l.n.r. Ingrid de Boer, Chantal Kommeren en Marc Veldhoven

Kijk hier voor een aantal bevindingen van de deelnemers.

Eric van der Kooij ontwikkelde voor de gemeente Amsterdam een scenariogame, geeft zijn reactie.