20% meer huishoudens in MRE in 2050

14 oktober 2021
Interview

20% meer huishoudens in MRE in 2050

De provincie Noord-Brabant deelde in 2020 een voorspelling over de bevolkings- en woningbehoefte. Woonbedrijf onderzocht samen met 12 andere corporaties uit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) wat dit inhoudt voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. Olaf Aelbers, strategisch adviseur woningmarkt bij Woonbedrijf, vertelt hierover.

Olaf Aelbers

Senioren in aantocht

“Deze regio is een magneet”, start Olaf. “Mensen trekken massaal naar gemeenten in de MRE. Daardoor neemt het aantal huishoudens de komende jaren toe: tot 68.000 nieuwe huishoudens in 2050. Vooral huishoudens met een hoog inkomen groeien. Een opvallende uitkomst is de toename van 75-plushuishoudens. Ik weet dat Nederland vergrijst. Toch dacht ik: jemig, er komen wel héél veel senioren aan!” 

Het knelt

“Er zijn te weinig (goedkope) koopwoningen. Mensen met een middeninkomen blijven daarom huren. Daardoor komen er bij ons te weinig huurwoningen vrij om alle woningzoekenden te helpen. Vooral voor jongeren is een woning vinden lastig. We moeten meer sociale huurwoningen bouwen. Woonbedrijf heeft het doel om 400 woningen per jaar te bouwen kort geleden verhoogd naar 600. Het helpt ook als marktpartijen meer goedkope koopwoningen bouwen.” 

"Jemig, er komen wel heel veel senioren aan!"

 

Aan de bak

Voor alle bouwers geldt dus: flink aan de bak! Want die 68.000 nieuwe huishoudens hebben allemaal woningen nodig. Maar wat betekent dat voor ‘onze’ bewoners: de mensen met een laag inkomen of laag middeninkomen? “In de prognose van de provincie gaat het over aantallen woningen”, zegt Olaf. “Maar er wordt niet gesproken over hoeveel koop-, huur- en sociale huurwoningen er nodig zijn. Als corporaties vroegen we ons dus af: wat houdt dit in voor ons? Wat hebben wij te doen?” 

Sociale huurwoningen in de MRE

Onderzoeksbureau ABF Research maakte in opdracht van de corporaties een toekomstberekening. Hiervoor is een model gebruikt. Dit is gebaseerd op woonwensen van bewoners. Hiermee wordt berekend hoe de woningmarkt er in de toekomst uitziet. Om dit te richten op sociale huurwoningen in de MRE, was input van woningcorporaties nodig. 

Keuzes maken

De corporaties kregen hiervoor allerlei vragen. Olaf: “‘Als dit gebeurt, kiezen jullie dan A of B?’. Zo kwamen er veel keuzes voorbij, T-splitsingen. Je kunt steeds links of rechts gaan. Daardoor zijn er tientallen scenario’s mogelijk. Een voorbeeldvraag: wat doe je als een sociale huurwoning boven de liberalisatiegrens dreigt uit te komen? Laat je dat gebeuren of houd je ‘m sociaal? Kies je voor dat laatste, dan houd je meer sociale huurwoningen over en hoeven we die minder te bouwen.” 

"Door het onderzoek begrijpen we nog beter hoe de markt hier werkt."

 

16.600 sociale huurwoningen

Zo maakten de woningcorporaties samen allerlei keuzes. Hierop is het onderzoek vooral gebaseerd. Een van de uitkomsten is dat er ongeveer 16.600 nieuwe sociale huurwoningen nodig zijn voor de komende 10 jaar in de MRE. Ook zijn er cijfers over aantallen middenhuur- en koopwoningen. “Maar we weten óók dat het in de praktijk nooit loopt zoals we nu denken of wensen”, zegt Olaf erbij. “Naast de woonwens en -behoefte, hangt bouw ook af van locaties, prijzen, beleid, etc… Maar door het onderzoek begrijpen we nog beter hoe de markt hier werkt. We staan stil bij belangrijke keuzes. We zien hoe dingen samenhangen. En dat helpt ons om met andere partijen, zoals gemeenten, nog beter op dit onderwerp in te gaan.”