100% Geestenberg

28 mei 2013
W Reportage

100% Geestenberg

De wijk Geestenberg is een echte jaren 70-wijk. Destijds werd de wijk ontworpen rondom de woonthema’s saamhorigheid en collectiviteit. Kortom: samen dingen ondernemen, doen en organiseren. Ook het beroemde wijkcentrum ’t Karregat werd in deze tijdsgeest ontwikkeld. Ruim veertig jaar later worden deze woonthema’s weer omarmd door een uniek initiatief van Woonbedrijf: Expeditie Geestenberg.

Bloemkoolwijk
Koj Koning is districtsmanager Tongelre bij Woonbedrijf. Gabriëlle van Asseldonk is zelfstandig adviseur volkshuisvesting. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van Expeditie Geestenberg. Koj Koning: “Geestenberg is gebouwd volgens het principe van een bloemkoolwijk: woonerven, een openbaar gebied met allerlei ontmoetingsplekken en vrij veel onduidelijk gedefinieerde ruimte. De wijk bestaat uit 269 huurwoningen en 209 huurappartementen van Woonbedrijf en 470 woningen van eigenaar bewoners.”

Betere wijk
“Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen worden persoonlijk contact, ‘samenkracht’ en collectieve waarden weer steeds belangrijker. Deze wijk heeft een heel sterk eigen architectonisch en sociaal karakter; dat karakter willen wij sociaal en fysiek aantrekkelijk houden voor de bestaande en nieuwe bewoners. Daarom heeft Woonbedrijf het initiatief genomen om eigenaar bewoners actief te betrekken bij de kwaliteits- en duurzaamheidsingrepen die wijzelf voor ons deel van de wijk gaan treffen. Als de gehele wijk verbetert is dat allereerst goed voor bewoners, maar ook goed voor het imago, de waarde en de verhuurbaarheid van onze woningen.”

De Expeditie
Gabriëlle van Asseldonk: “We waren op zoek naar een manier om huurders en eigenaar bewoners samen aan het roer te zetten van activiteiten. Daarvoor hebben we ze uitgenodigd voor Expeditie Geestenberg. Wat gaan we doen? Waar willen we heen met de wijk? Wat wordt de route? Wat nemen we mee? Oftewel: discussiëren, elkaar wensen vertellen en samen dromen. Het is een zoektocht van de bewoners zelf naar de kansen, mogelijkheden en leuke initiatieven in de buurt. Het is een proces waarin bewoners van de wijk de ontwerpprincipes van de jaren 70, die uitgaan van saamhorigheid en collectieve activiteiten in de buitenruimte, opnieuw inzetten om zo aan te sluiten bij eigentijds collectieve behoeften. Deze expeditie wordt ondersteund door kunstenaars en ontwerpers via het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. In september 2012 zijn we van start gegaan met vier expeditiegroepen: Wonen, Groen, Cultuur & Creatief en Ontmoeten.”

Resultaat in de buurt
Op zaterdag 2 februari jl. kwamen meer dan vijftig expeditiegangers bijeen om alle ervaringen te delen met elkaar. Expeditie Wonen is op zoek naar allerlei manieren om de wijk weer een goede uitstraling te geven. Deze expeditie werkt aan een bouwkrant voor de wijk met allerlei onderhouds- en bouwtips en ervaringsverhalen van bewoners over het onderhoud aan hun woning. De Expeditie Cultuur & Creatief heeft een kunstexpositie georganiseerd. Wijkbewoners vertonen hier hun eigen creativiteit; van fotografie tot glasobjecten. De expeditie Ontmoeten maakt een activiteitenkalender voor 2013. Op deze manier kunnen de Geestenbergers elkaar ontmoeten tijdens allerlei leuke initiatieven. De expeditie Groen is aan de slag met een kaart met groene bewonersinitiatieven en met een avontuurlijke speelplek voor kinderen.

Koj Koning en Gabriëlle van Asseldonk

Nieuwe energie
Gabriëlle van Asseldonk: “Expeditie Geestenberg is een schot in de roos. Ideeën en plannen worden snel bedacht, opgepakt en uitgevoerd. Het is heel grappig om te ervaren dat deze wijk slechts een klein duwtje in de rug nodig had om te komen tot leuke resultaten. Je ziet de initiatieven vanzelf ontstaan. Zoals een ‘Bring Your Own’-maaltijd in het groen, een zwoele filmavond in de buitenlucht en een concert in het plantsoen. De Expeditie is maatwerk. Het  sluit aan op het karakter van deze wijk. Stap voor stap ontstaat er dan een olievlek en zijn er zelfs allerlei kruisbestuivingen te zien van onderlinge expedities.”

Reisgids
Koj Koning: ‘Expeditie Geestenberg is een mooi voorbeeld van hoe Woonbedrijf kijkt naar gebiedsontwikkeling en waardecreatie. De corporatie wil meer voor een wijk betekenen dan alleen de eigen huizen verhuren. Met net dat kleine beetje extra inzet groeit de wijk op geheel eigen kracht uit tot een dynamische omgeving boordevol activiteiten, ontmoetingen en initiatieven. Alle ideeën en initiatieven worden momenteel gebundeld in een speciale reisgids 100% Geestenberg.

De bloemkoolwijk

Bloemkoolwijk is een term uit de ruimtelijke ordening en planologie. Deze wijken die sinds 1970 werden gebouwd kenmerken zich door kronkelende paden en hofjes. Het zijn woonmilieus opgebouwd uit buurten en wijken met woonerven. De straten en woonerven vormen aparte subwijkjes, die als bloemkoolroosjes op de hoofdwegen zijn geplant en doorgaans maar één toegang hebben.

Reacties van de expeditieleden


‘Ik had nooit verwacht dat er zoveel creativiteit in de wijk zou zitten. Er gebeurt echt van alles in de buurt: keramiek, glasontwerp, schilderen en fotografie. Iedereen is even bevlogen en enthousiast. De kwaliteit is hoog. Wij organiseren nu een tentoonstelling voor deze ‘kunstmakers’. En hopelijk komt er dan nog meer talent bovendrijven …’
Yvonne Hamstra, Expeditie Cultuur & Creatief

'We wonen al een jaar of dertig in deze wijk. Onze woonomgeving verloederde een beetje, we maakten ons al zorgen. Expeditie Geestenberg komt precies op tijd. En wat een enthousiasme. Het is hartstikke leerzaam en belangrijk om nu samen verder te reizen. We bekijken alle mogelijkheden hoe we de wijk op woongebied kunnen verbeteren. We maken een nieuwsbrief en er komt een bouwkrant uit met (ver)bouw ervaringen en tips. Ik ben heel benieuwd hoe concreet alles gaat worden …’
Reini Haaksman, Expeditie Wonen

‘Expeditie Geestenberg is vooral een leuke manier om buurtgenoten te leren kennen. We hebben samen door de wijk gelopen en je kijkt dan toch ineens heel anders naar je eigen buurt. Als je je ogen opent, ontdek je kleine mooie plekjes; mooi verzorgde boomspiegels, insectenhotels tegen een kale muur, een vrolijk beschilderd vogelhuisje, een gezamenlijk tuintje aan de rand van de wijk.De wijk ziet er zo meteen een stuk vriendelijker uit. Hoe meer van die kleine initiatieven, hoe meer woonplezier!
Marjo van der Knaap, Expeditie Groen
‘Het initiatief sprak me meteen aan, dus ik heb me meteen aangemeld. Je merkt dat iedereen in de wijk het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten. De Expeditie spreekt me vooral aan omdat de dingen allemaal vanuit de bewoners zelf ontstaan. Je begint helemaal blanco en zorgt er als Expeditie voor dat er ruimte komt om elkaar te ontmoeten. We hebben nu een jaarkalender gemaakt met alle activiteiten om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook de buitenbioscoop is een initiatief van onze Expeditie. En de ontmoetingen met andere expeditieleden werkt ook zeer inspirerend. Ontmoeten is en blijft leuk!’
Mirjam Hendriks, Expeditie Ontmoeten 

Reactie toevoegen