“Onzekerheid over aantallen vergunninghouders zet druk op de keten”

12 oktober 2016
W in beweging

“Onzekerheid over aantallen vergunninghouders zet druk op de keten”

Vluchtelingen met een permanente verblijfsstatus, ook wel vergunninghouders genoemd, worden meestal gehuisvest door woningcorporaties. In Eindhoven neemt Woonbedrijf 61% van de totale taakstelling voor haar rekening (355 vergunninghouders in 2016). Portefeuillehouder Bijzondere Doelgroepen Angelique Bellemakers en Programmamanager Vluchtelingen bij de gemeente Eindhoven Marco Florijn over een complex huisvestingsvraagstuk.

Marco Florijn en Angelique Bellemakers

Niemand uitsluiten
Bellemakers:
“Elk jaar wijzen wij 25% van onze vrijkomende sociale huurwoningen toe aan bijzondere doelgroepen, waaronder vergunninghouders. Daarbij werken we nauw samen met de gemeente. Woonbedrijf is de grootste corporatie en bezit veel eengezinswoningen. Wij proberen een woning te vinden die past bij de gezinssituatie van de vergunninghouders. Het zijn niet alleen gezinnen met kinderen, maar ook jongeren vanaf 18 jaar. Ook de dynamiek in de buurt weegt mee bij de toewijzing van een woning. Om passend te kunnen huisvesten, is de informatievoorziening vanuit de gemeente voor ons cruciaal en daarom is het prettig dat we elkaar goed kennen.”

Druk op de keten
Bellemakers:
“Binnen Eindhoven is Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen (SNV) een belangrijke partner, omdat die organisatie de vergunninghouders begeleidt bij het huurproces, de uitkeringsaanvraag en alles wat er verder bij komt kijken. Helaas merkten we tijdens de zomer dat SNV niet in staat was om continuïteit in mensen te bieden. Daardoor vertraagde het tekenen van huurcontracten. Inmiddels zijn zij ook op volle sterkte.”

“Het is lastig te voorspellen hoe de aantallen zich gaan ontwikkelen”

Voorrang acceptabel?
Bellemakers:
“In 2016 moet Woonbedrijf 355 vergunninghouders huisvesten. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van hoeveel woningen er vrijkomen. Vooralsnog voorzien wij echter geen problemen. Maar het is niet te voorspellen hoe de aantallen zich ontwikkelen. Daarom kijken we ook naar andere huisvestingsvormen, zoals kamerbewoning of het realiseren van woonarrangementen voor meerdere alleenstaande vergunninghouders. Daarmee proberen we te voorkomen dat andere woningzoekenden langer moeten wachten op een betaalbare woning. De gemeente denkt mee in haar vergunningprocedures, zodat wij deze woonvormen mogelijk kunnen maken.”

Nieuwe oplossingen
Florijn:
“We hadden in het verleden ook te maken met een grote instroom van mensen. De Syriërs en Eritreeërs die we nu zien, zijn nieuw. Persoonsinformatie over deze mensen en wat hun mogelijkheden zijn, hebben we als gemeente snel nodig. Op basis daarvan zoeken we onze samenwerkingspartners. We proberen zo goed mogelijk op de situatie te anticiperen. Maar als de staatssecretaris morgen een ambtsbericht stuurt dat de gezinshereniging langer mag duren, heeft dat direct effect op de vluchtelingstroom en dus ook op de situatie in Eindhoven.”

“Wat is voor de vijfde stad van Nederland de impact van wat we wereldwijd zien?”

Voldoende woningen
Florijn:
“Het klopt dat er sinds februari in Eindhoven een achterstand is in de huisvesting, al lopen we die momenteel in. Dit jaar moeten er 580 mensen geplaatst worden. Maar er moeten ook voldoende woningen beschikbaar blijven voor andere groepen urgenten. Dat betekent dat de hele keten anders ingericht moet worden. Wij waren allemaal ingericht op krimp. En in één keer, vorig jaar september, was er een piek en moesten we 180 graden de andere kant op.”

Geen oplopende wachtlijst
Florijn:
“Voor de gemeente Eindhoven geldt dat er tweewekelijks overleg is met de woningcorporaties. Maar we kijken ook naar andere partijen om de woningvoorraad uit te breiden. We zien ook dat projectontwikkelaars veel doen, waardoor er in Eindhoven geen oplopende wachtlijst is. Dat is natuurlijk hoopgevend. Daarnaast houdt de gemeente zich bezig met de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen niet bijstandsafhankelijk worden, maar meteen aan de slag gaan.”

 

Reactie toevoegen