“Een goed team vindt de balans tussen verbindend en resultaatgericht”

12 oktober 2016
Interview

“Een goed team vindt de balans tussen verbindend en resultaatgericht”

In april van dit jaar vertrok bestuurder Marc Eggermont na 13 jaar bij Woonbedrijf. Na een periode van overleg met collega’s, de Raad van Commissarissen en de ondernemings-raad, wist algemeen directeur Ingrid de Boer een nieuw directieteam te vormen. Het ‘collegiaal directieteam’ bestaat uit twee bekende Woonbedrijf-gezichten en een nieuw gezicht. Zij stellen zich in deze W graag aan u voor.

Ingrid de Boer, algemeen directeur

Wordt Woonbedrijf voortaan aangestuurd door één bestuurder?
De Boer:
“Nadat Marc zijn vertrek aankondigde, heeft de Raad van Commissarissen in januari besloten verder te gaan met één algemeen directeur/bestuurder, wat ik logisch vind. Woonbedrijf staat er heel goed voor en de waardering van onze klanten voor ons werk is hoog. Ik ben dus blijven zitten op mijn plek, maar de taken van Marc, zoals de contacten met zorg- en welzijnsinstellingen, heb ik erbij gekregen. Ik zal me minder bezighouden met project-ontwikkeling en meer met bestuurlijke overleggen met alle gemeentes in ons werkgebied. De financiële deskundigheid van Marc kan ik niet vervangen, net zo min als zijn tegenspraak die voor behoorlijk bestuur noodzakelijk is. Die tegenspraak borgen we via het collegiaal directieteam. In dat collegiaal directieteam is een nieuwe directeur Financiën & Bedrijfsvoering aangetreden: Roy Beijnsberger. Paul Tholenaars, voorheen adjunct-directeur & manager Wonen, en Paul Terwisscha van Scheltinga, voorheen adjunct-directeur & manager Vastgoed, zijn geplaatst op de directiefuncties Wonen en Vastgoed.”

Paul Tholenaars, directeur Wonen

Is het team daarmee compleet?
De Boer:
“Nee, want er komt ook een ‘dwarskijker’ aan boord: een concerncontroller. Verbindend en resultaatgericht zijn daarmee in balans. Hij (of zij) stelt een jaarlijks controleprogramma op en voert dat uit in samenwerking met de collega’s in de organisatie. En net als het directieteam borgt de concerncontroller de tegenspraak. De functie is op dit moment nog vacant.”

In hoeverre zijn de directiefuncties Wonen en Vastgoed anders dan de managementfuncties?
Terwisscha van Scheltinga:
“Alle in de organisatie aanwezige kennis en expertise is waardevol. Ik was en ben lijnverantwoordelijk voor vastgoedprojecten. Die kennis neem ik nu mee naar de directietafel. Dat voelt logisch en maakt het makkelijker om door de organisatie heen naar buiten te kijken. En dat triggerde mij om deze uitdaging aan te gaan. Daarnaast heb ik het gewoon enorm naar mijn zin bij Woonbedrijf.”

“Verandering van structuur betekent niet dat er uitgangspunten veranderen. Een koerswijziging is niet aan de orde”

 

Tholenaars: “De managementfunctie Wonen was vooral een interne functie. Als directeur Wonen verwacht ik meer naar buiten te treden. Daarnaast is elke directeur verantwoordelijk voor een aantal programmalijnen. Maar verder betekent verandering van structuur niet dat er verandering is van uitgangspunten. Het gaat goed met Woonbedrijf; een koerswijziging is niet aan de orde.”

Paul Terwisscha van Scheltinga, directeur Vastgoed

Wat houdt zo’n programmalijn in?
Tholenaars:
“Een van die programmalijnen is bijvoorbeeld ‘klantwaarde’. Daarmee bedoelen we de waardering voor én legitimatie van ons werk door onze huurders. Klantwaarde is zo belangrijk voor Woonbedrijf, dat het geborgd wordt tot op directieniveau. Als directeur kan ik op inhoud de programmalijn integraal door de hele organisatie sturen. Naast de genoemde programmalijn ben ik verantwoordelijk voor woningmarkt en gebiedsgericht werken. Paul Terwisscha van Scheltinga heeft de programmalijnen projectontwikkeling en duurzaamheid in zijn takenpakket; Roy Beijnsberger gaat zich bezighouden met organisatieontwikkeling.”

“Blijven geloven in de kansen van mensen en een duurzame stedelijke ontwikkeling”

Op 1 oktober startte Roy Beijnsberger als directeur Financiën & Bedrijfsvoering bij Woonbedrijf. Beijnsberger studeerde HEAO-Bedrijfseconomie in Eindhoven en daarna Accountancy op NIvRA/Nyenrode. Hij werkte als registeraccountant en was vooral actief bij non-profitorganisaties in de controle-, financiële dienstverlenings- en adviespraktijk. Voor hem is Woonbedrijf een bekende partner, omdat hij de afgelopen jaren directeur was bij de gemeente Eindhoven. Daar had hij onder andere de sectoren Programma- & Gebieds-management, Ruimtelijke Expertise, Maatschappelijk Vastgoed en Realisatie, Beheer & Toezicht als aandachtsgebieden. De directieraad die sinds 2009 de gemeentelijke organisatie aanstuurt, is te vergelijken met de nieuwe bestuursstructuur van Woonbedrijf.

Beijnsberger: “Bij Woonbedrijf komen voor mij een paar dingen samen. Zaken die ik belangrijk vind en waar ik me graag voor wil inzetten; het belang van het blijven geloven in de kansen van mensen, het belang van een duurzame stedelijke ontwikkeling, mijn affiniteit met financiën en bedrijfsvoering en de stad Eindhoven zelf.” 

De nieuwe directeur Financiën & Bedrijfsvoering erkent dat de financiële huishouding van woningcorporaties onder een vergrootglas ligt, ook al is die van Woonbedrijf solide. Het schrikt hem niet af. Beijnsberger: “Het is logisch dat er een vergrootglas op woningcorporaties ligt, omdat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. Dat is bij een gemeente niet anders, waar de raad, de lokale pers en de publieke opinie er steeds voor zorgen dat je je bewust blijft van het feit dat je met maatschappelijk geld aan maatschappelijke doelen werkt.”  

 

 

Reactie toevoegen