“Delen data is effectief middel in aanpak overlast”

12 oktober 2016
W in de buurt

“Delen data is effectief middel in aanpak overlast”

In Eindhoven werken verschillende organisaties samen aan veilige en leefbare buurten. Woonbedrijf is voor de gemeente Eindhoven een van de partners bij de aanpak van onder andere woonoverlast en hennepteelt. Het delen van elkaars data en het koppelen van cijfers moet het mogelijk maken om trends beter in kaart te brengen en samen te anticiperen op onwenselijke situaties.

Hetzelfde belang
Just Krijn, manager Integrale Veiligheidszorg gemeente Eindhoven: “Woonoverlast komt voor in alle soorten en maten. De aanpak van gemeente, woningcorporaties en partners sluit daarop aan. Voor kleine overlastzaken, zoals vuilnis van de buren, ruzie over schuttingen en harde muziek, kan buurtbemiddeling worden ingezet. Dat gebeurt enkele honderden keren per jaar en het slagingspercentage ligt tussen de 50 en 70%. Bij meervoudige problematiek komen de woonoverlastteams in actie. Gemeente, GGzE, WIJeindhoven, politie en woningcorporaties brengen jaarlijks 200 tot 300 cases in, bijvoorbeeld als er sprake is van huurachterstand door gokschulden of verslavingsproblematiek. Enkele tientallen gevallen schuiven door naar het gemeentelijke de-escalatieteam. Als er justitieel meer inzet nodig is, komt het Veiligheidshuis in beeld. Hierin zijn onder andere gemeenten, politie en Openbaar Ministerie vertegenwoordigd.”

 


​Just Krijn en Marjon van de Koolwijk

Kaders en zorg
Marjon van de Koolwijk, procesregisseur Gemeentelijk De-escalatieteam: “Er zijn stakkers en rakkers: de ene groep heeft zorg nodig, de andere harde kaders. Het gemeentelijk de-escalatieteam kan naar dwingende kaders zoeken. Maar onze eerste insteek is zorg. Als we op het gebied van zorgverlening maatregelen kunnen nemen om bijvoorbeeld uithuiszettingen te voorkomen, dan is dat de eerste doelstelling. Daarin werken we goed samen met de corporaties, want zij kennen hun huurders vaak beter dan wij. Het is dus niet zo dat we in alle gevallen focussen op handhaven.”

Informatie delen en duiden
Koj Koning, districtsmanager bij Woonbedrijf en verantwoordelijk voor Woonoverlast/Veiligheid: “Als gevolg van een aantal oorzaken krijgen medewerkers van Woonbedrijf vaker te maken met verwarde overlastgevende personen, die soms ook een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. ‘Verward’ gaat over het gedrag dat iemand vertoont. Er zijn mensen die begeleiding krijgen van de GGzE, maar die zijn lang niet allemaal verward en veroorzaken niet altijd overlast. Maar soms doen ze dat wel. Met de gemeente zitten we meestal op één lijn over hoe de aanpak moet zijn in dat soort gevallen.”

Doorpakken lastig
“Met de politie is informatie-uitwisseling over mensen en situaties ingewikkelder. Dat ligt ook aan de strenge wet- en regelgeving over het delen van politie-informatie. Daardoor is het doorpakken in situaties waarin iedereen eigenlijk vindt dat het nodig is, soms moeilijk. Dat zien we terug bij de aanpak van verward gedrag, ondermijning, georganiseerde criminaliteit en woonfraude. De wetgeving maakt het dan lastig om informatie te delen die we nodig hebben om op buurtniveau het beeld te completeren en illegale situaties aan te pakken. Woonbedrijf speelt een belangrijke rol om afspraken hierover op papier te krijgen.”

“Het combineren van verschillende informatiebronnen geeft inzicht. Een van die bronnen is de BuitenBeter app: die registreert jaarlijks bijna 40.000 meldingen over de openbare ruimte.”
 

Nieuwe inzichten
Ton Overkamp, projectleider Veiligheid gemeente Eindhoven: “In Eindhoven hanteren we een hennepconvenant dat de samenwerking regelt tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de aanpak van kwekerijen. Het regelt ook de uitwisseling van informatie tussen gemeente, politie en woningcorporaties. Het convenant is inmiddels 13 jaar oud. Er is in die tijd veel gewijzigd en er zijn nieuwe inzichten ten aanzien van privacy. We hebben elke vier weken operationeel overleg over verdachte panden. Maar de politie wil de woningcorporaties expliciet niet aan tafel hebben. Dat is lastig, want dan ben je als corporatie dus altijd reactief. Het hennepconvenant wordt op dit moment herschreven.
Dat mag ook wel.”

 

Reactie toevoegen