“De allergoedkoopste woningen kan Woonbedrijf niet meer bouwen”

11 oktober 2017
Interview

“De allergoedkoopste woningen kan Woonbedrijf niet meer bouwen”

Woonbedrijf verhuurt meer dan 32.000 woningen in Eindhoven en de regio. In totaal hebben ruim 70.000 klanten te maken met Woonbedrijf. De onafhankelijke Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) behartigt de belangen van alle (toekomstige) huurders. Circa tien keer per jaar heeft HVW overleg met Woonbedrijf over relevante beleidszaken. Daarnaast is HVW gesprekspartner van onder andere gemeenten en de Woonbond. Vandaag praten voorzitter Jack Zegveld en secretaris Theo van den Broek met W over betaalbaarheid. “Wij zouden natuurlijk het liefst écht goedkope woningen zien”, trapt Zegveld af.

Jack Zegveld en Theo van den Broek

Woonbedrijf heeft de woningvoorraad laten groeien met 767 betaalbare huurwoningen. Is HVW daar tevreden mee?
Zegveld: “Het aantal is prima, maar Woonbedrijf hanteert een andere definitie van betaalbaar dan wij. Wij zouden het liefst meer goedkope woningen zien, van pakweg e 350,00 tot e 450,00. Er zijn bij ons gevallen bekend die na aftrek van de vaste kosten nog maar e 50,00 euro in de maand overhouden om van te eten. Voor deze mensen is die huurprijs het enige wat ze kunnen betalen. Maar dat soort woningen kan Woonbedrijf niet meer bouwen, vanwege de hoge grondprijzen en bouwkosten.”

De huurders die HVW vertegenwoordigt, zijn natuurlijk wel gebaat bij betaalbare woningen.
Zegveld: “Voor de HVW is betaalbaarheid zeker een belangrijk thema, en daarover zijn we vaak met Woonbedrijf in gesprek, vanuit de positie van de huurder. Wij zouden het liefst zien dat een huurder niet meer dan 30 procent van zijn inkomen kwijt is aan woonkosten. Voor sommige groepen is dat nu al 40 à 45 procent. Natuurlijk moeten we realistisch zijn. Huurders hebben zelf ook invloed op de woonkosten en een eigen verantwoordelijkheid, want woonkosten omvatten meer dan alleen de huur. Als Woonbedrijf een woning isoleert en die woning gaat van energielabel D naar B, dan scheelt dat de huurder flink in de energiekosten. Maar als die huurder vervolgens de verwarming op 25 graden blijft zetten met de ramen open, dan levert hij zijn besparing weer in.”
 

“Tot 2016 was betaalbaarheid voor HVW het grootste thema. Nu is dat voor ons beschikbaarheid. Het allerbelangrijkste is dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft”
 

Wat is er volgens HVW voor nodig om tot maximaal 30 procent woonkosten te komen?
Van den Broek: “
Dat ligt buiten de macht van ons als huurdersvertegenwoordiging en ook buiten die van Woonbedrijf. Het is een inkomenskwestie. Als je van alleen een AOW rond moet komen, dan geef ik het je te doen.” Zegveld: “Er moeten wat ons betreft geen kosten bij gaan komen. Daarom zouden we graag zien dat duurzaamheidsmaatregelen die door de overheid worden opgelegd (energieneutraal zijn in 2035) door diezelfde overheid en de woningcorporaties worden bekostigd.”

HVW is niet snel tevreden?
Zegveld: “
Er blijft altijd wat te wensen over, daar heb je gelijk in. We zullen ook altijd blijven wensen. Onderhandelen is geven en nemen. Neem de jaarlijkse huurverhoging. Als het aan HVW ligt, is die elk jaar nul procent. Dat lukte nét niet in 2016. Maar in 2015 en 2017 hebben we dat toch voor elkaar gekregen. Je moet erom vragen, anders krijg je het niet. We zijn heel blij dat Woonbedrijf dit kan doen. Er zijn ook woningcorporaties die dat niet kunnen of willen. We zouden het liefst met Woonbedrijf een convenant afsluiten waarin we afspreken dat de huren niet verder mogen stijgen dan het inflatiepercentage. Dat geeft huurders meer zekerheid.” Van den Broek: “Als je de woningcorporaties in hun algemeenheid bekijkt, dan is Woonbedrijf in prijs-kwaliteitverhouding een van de beste van Nederland. Bovendien bouwt en renoveert Woonbedrijf dit jaar meer dan vooraf was voorgenomen. Dat is mooi, want het begint met een dak boven je hoofd.” Zegveld: “Op één staat beschikbaarheid. Dan betaalbaarheid en leefbaarheid. En dan pas komt duurzaamheid. Zo denkt de gemiddelde huurder er ook over.”

 

Reactie toevoegen