“Bouwafval heeft waarde en de opbrengst moet terug naar huurders”

17 november 2017
Samenspel

“Bouwafval heeft waarde en de opbrengst moet terug naar huurders”

Op woensdag 15 november was het voormalige Bouwservice-hoofdkwartier van Woonbedrijf op de Raedeckerstraat in Eindhoven een ochtend lang leslokaal. 32 vierdejaarsstudenten van Fontys werden er uitgedaagd om oplossingen te bedenken voor al het materiaal dat vrijkomt bij de reparatie of vervanging van sanitair in de huurwoningen. Want dat is een hele berg.

Afval bestaat niet
“Elk jaar hebben we ruim 60.000 ton bouwafval in handen”, rekent Rob Bogaarts de studenten voor. Bogaarts is programmamanager Duurzaamheid bij Woonbedrijf, met 32.000 huurwoningen veruit de grootste woningcorporatie van de regio. “We bouwen elk jaar tussen de 200-600 nieuwe woningen en renoveren er gemiddeld 500. Naast steen en beton komt er uit renovatie en sloop onder andere glas, hout, staal, ijzer, koper en keramiek vrij. Dat is geen afval, maar dat zijn waardevolle grondstoffen. We hebben een voorzichtige berekening gemaakt: elke Woonbedrijf-woning bevat voor bijna € 23.000 aan grondstoffen. In Nederland staan 2,2 miljoen sociale huurwoningen. Bij elkaar opgeteld zou het gaan om zo’n 50 miljard euro aan grondstofwaarde!”

Jos Janssen en Rob Bogaarts

Upcyclen, downcyclen
Er gebeurde tot een paar jaar geleden eigenlijk niets met die grondstoffen. “Sloopbedrijven en aannemers voerden het af en de waarde ervan ging niet naar onze klanten”, erkent Bogaarts. Sinds 2012 zet Woonbedrijf in op circulair werken. Dit betekent dat de woningcorporatie vrijgekomen materialen hergebruikt, upcyclet, downcyclet en pas als laatste optie laat afvoeren en verbranden. Als redenen voor dit circulaire werken voert Bogaarts duurzaamheids- en gezondheidswinst aan, maar ook lagere huur- en stichtingskosten spelen een rol. Bogaarts: “Naar huurders toe is het nog een lastig verhaal. Ze lopen niet echt warm voor duurzaamheid, tenzij het leidt tot een lagere maandhuur.”

Circulair Sanitair
En daar ligt de uitdaging voor de studenten. Want per jaar wordt in ongeveer 1.200 Woonbedrijf-woningen sanitair gerepareerd of vervangen. Het kan gaan om keukens, toiletten of badkamers. De vraag aan de studenten luidt: breng in beeld hoeveel sanitair (kranen, toiletpotten, tegels en ga zo maar door) Woonbedrijf vervangt, wat daarvan de waarde is, en bedenk hiervoor circulaire alternatieven. Studente Technische Bedrijfskunde Sukena Mohemmed volgt de minor Circulaire Economie en staat klaar om aan de slag te gaan. Sukena: “Ik kan me voorstellen dat het voor een woningcorporatie lastig is om volledig circulair te gaan werken, want het is nog heel nieuw. Aan de andere kant kunnen de woningcorporaties gezamenlijk echt een verschil maken. Zij kunnen hun partners en leveranciers meekrijgen om óók duurzaam en maatschappelijk verantwoord te gaan werken. De circulaire economie is namelijk de toekomst.”

Hans van de Louw en studenten

 

“Woningcorporaties kunnen gezamenlijk echt een verschil maken en leveranciers meekrijgen om maatschappelijk verantwoord te gaan werken.”

 

Wereld te winnen
Docent van de Fontys-opleiding Vastgoed en Makelaardij Jos Janssen sluit zich daarbij aan. “Deze studenten staan aan de vooravond van een ontwikkeling die per definitie gaat plaatsvinden, want organisaties zullen uiteindelijk allemaal circulair gaan denken en handelen. Niet alleen voor het geld, maar voor de samenleving. Maar er valt nog een wereld te winnen. Het feit dat Woonbedrijf ons ontvangt en meeneemt in hun vraagstukken, zegt veel over de duurzaamheidsambities van deze woningcorporatie.”

Regionale energietop
Namens de Metropoolregio Eindhoven (MRE) is Netwerkmanager Hans van de Louw aanwezig. In het samenwerkings- en overlegorgaan hebben 21 regiogemeenten hun krachten gebundeld. MRE, Fontys en Woonbedrijf zijn partners aan de Gesprekstafel Duurzaamheid en actief binnen de Werkplaats Wonen. Van de Louw: “Onze regio is de slimste van de wereld. Het is niet zo verwonderlijk dat juist hier wordt nagedacht over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie. Op 1 februari vindt er een regionale energietop plaats. Het doel is om een regionale energiealliantie te vormen. We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten, zodat we samen kunnen optrekken.”
 

Terug naar de opdracht, want weten de studenten al die duurzaamheidsidealen ook verkoopbaar te maken? Het wordt al snel duidelijk dat het ‘ouderwetse’ klussen in de woning zal plaatsmaken voor ‘refurbishen’ in sociale werkplaatsen. “Een kapotte kraan hoeft niet per se te worden gerepareerd door een vakman. Bewoners kunnen met een beetje hulp van instructiefilmpjes best zelf aan de slag. Dat scheelt dure manuren, ritjes naar de huurders en het leidt tot méér klanttevredenheid”, aldus een van de studenten. De presentatie van studenten Patrick Greves, Mark Valkenburg, Diederik Paes, Koen van Ruth en Jean-Louis Schrauwen was het meest overtuigend. Zij kwamen met het idee van een beloningssysteem voor huurders. “Wie zuinig omgaat met z’n keuken, badkamer of toilet, hoeft sowieso niets te vervangen. Dus geen kapotte materialen, geen vakman die moet voorrijden, geen vervangingskosten. Of de beloning bijvoorbeeld een huurverlaging kan zijn, daar laat Bogaarts zich niet over uit. “Maar het idee is zeker interessant.”
 

Reactie toevoegen