‘Doen is de beste manier van denken’

26 mei 2021
Column/Blog

‘Doen is de beste manier van denken’

Hans Vedder is directeur-bestuurder bij woningcorporatie Goed Wonen Gemert. Hij is fan van de ‘inclusieve samenleving’ en van wat woningcorporaties daar aan kunnen bijdragen. “Het gaat niet zozeer om het bouwen van huizen. Het gaat om de mensen die er wonen.”

“Er spelen steeds vaker problemen in buurten die geen van onze partners alleen kan oplossen. Als een bewoner een huurachterstand heeft, zit daar vaak problematiek achter. Om die integraal aan te pakken, moeten de verschillende organisaties samenwerken. Ik gebruik hiervoor graag de term ‘grensontkennend samenwerken’. Eerder werd de term ‘grensoverstijgend samenwerken’ weleens genoemd. Maar die vind ik minder geschikt, omdat je dan erkent dat er grenzen zijn. Je gaat ‘tot iets’, daarna komt iets anders. We moeten juist over deze grenzen heen werken en denken én de bewoner centraal zetten. Zo kunnen we er samen alles aan doen om het probleem op te lossen. 

Van concurrent naar collega

Ooit waren woningcorporaties concurrenten. Toen de Woningwet kwam, werden we ‘concullega’s’. En nu zijn we collega’s. We kunnen veel leren van elkaar en ook wij moeten grensontkennend samenwerken. Kunnen wij iets betekenen voor een andere partij? Laten we dan niet praten over hoe we dat vormgeven. Laten we het gewoon doen. Doen is de beste manier van denken. 

MRE-platform 

We moeten elkaars kennis en kunde benutten. Dat doen we al een aantal jaar op bestuursniveau. We zitten als bestuurders van de 13 woningcorporaties in de regio in het MRE-platform. Dat platform is opgezet uit eigen beweging. Dat vind ik een kwaliteit van en voor de regio. Ik vind het ook een kwaliteit van de grotere corporaties om dat samen met de ‘kleinere’ te doen. Zij laten hiermee zien oog te hebben voor het hele werkgebied. Zo vind ik de aansluiting van Woonbedrijf bij Wooniezie een enorme stap in de samenwerking. 

Kennis uitwisselen 

We wisselen kennis uit zodat we weten waar de ander mee bezig is. Dat doen we niet zozeer om op één lijn te komen. We hoeven niet alles op dezelfde manier te doen. Het is wel belangrijk dat we bespreken wát we doen. Je moet geen last hebben van het werk van een ander. Dan moet je het goede gesprek voeren.”