W-Platform Logo
Home
Geen preview
Nieuws

Datum

27 mei 2021

735 nieuwe studentenwoningen op TU/e-terrein

De campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) krijgt er 735 studentenwoningen bij. Volgens de planning worden de eerste woningen voor het collegejaar 2023/2024 opgeleverd. De woningen worden gebouwd in de vorm van 2 torens en een laagbouwgedeelte. Bijzonder is dat studenten van begin tot eind betrokken worden.

"De hele inrichting van de gebouwen moet bijdragen aan 'ontmoeten'"
Geen preview

Woonbedrijf bouwde al eerder op het TU/e-terrein. In 2016 leverden we woontoren Aurora op. Samen met de andere woontoren telt de campus nu 700 studentenwoningen. Daar komen er nu nog 735 bij. De TU/e wil de campus doorontwikkelen. Daar hoort een levendige en woon-, leef- en studeeromgeving bij. Ook geven de toekomstige woningen wat lucht aan de hoge woningnood onder (internationale) studenten. 

Aanbesteding 

In juni vorig jaar deed de TU/e een aanbesteding voor de bouw van de studentenwoningen. Daarin stond een aantal zaken vast, zoals de vorm (2 torens en een deel laagbouw) en de betaalbaarheid van de woningen. In de woningen komen Nederlandse en internationale studenten, en ‘ontmoeten’ moest centraal staan. 

2 torens 

Woonbedrijf was een van de partijen die de aanbesteding ontving. “Een paar maanden daarvoor hield de TU/e een marktverkenning”, vertelt Hanneke Hofs, adviseur studentenhuisvesting bij Woonbedrijf. “Dus we wisten dat de aanbesteding eraan kwam.” We werkten hard aan een passend concept, samen met bouwbedrijf Heijmans en de aan hun gekoppelde architect VenhoevensCS, en wonnen de aanbesteding in december. 

Studentendorp 

Het ontwerp bestaat uit twee woontorens met 665 studentenwoningen. Dit zijn vooral kamers met gemeenschappelijke ruimtes. Tussen de torens komt een deel laagbouw met 70 studentenwoningen, een soort ‘studentendorp’. Dit wordt het sociale hart met veel gemeenschappelijke ruimtes. 

Met en voor studenten 

“Wat de TU/e vooral aansprak aan ons plan, was dat we studenten zo nauw betrekken”, zegt Hanneke. “We laten hen in het concept al meedenken en -beslissen. Zo zorgen we ervoor dat de woningen uiteindelijk ook echt aan hun wensen voldoen.” Joris Verbeek is manager Buurtbeheer bij Woonbedrijf en intern opdrachtgever. Hij vult aan: “Dat betrekken doen we op verschillende manieren. We leggen keuzes aan studenten voor of stellen een checkvraag. In sommige gevallen laten we ze ook zelf bedenken en ontwikkelen. In het ‘studentendorp’ hebben we bijvoorbeeld een aantal ruimtes nog niet ingevuld. Dat willen we studenten gaandeweg laten doen. Daarvoor hebben we de ‘makerspace’ bedacht. Een ruimte in het laagbouwgedeelte waar studenten samen kunnen bedenken, ontwikkelen en innoveren. Zo bouwen zij echt mee aan hun community en omgeving.”

Ontmoeten 

In de aanbesteding was ‘ontmoeten’ een belangrijk onderwerp. Ook daar is in het ontwerp aandacht aan besteed. “De hele inrichting van de gebouwen moet bijdragen aan ‘ontmoeten’”, zegt Hanneke. “Van de woningen tot gezamenlijke ruimtes, gangen en lift. Je moet er gemakkelijk anderen tegenkomen en een praatje kunnen maken. Elke verdieping krijgt een gemeenschappelijke ruimte. We betrekken studenten bij de invulling daarvan.” Gemeenschappelijke ruimtes. Ook op de begane grond komen gemeenschappelijke ruimtes. Die staan in het teken van wat studenten leuk en belangrijk vinden. “Denk aan de ‘makerspace’, een kringloopwinkel, een soort keuken…”, somt Joris op. “We zoeken naar wat studenten gemeen hebben. Het mooie is dat we suggesties doen. Die zijn ingetekend, maar liggen nog niet vast. We willen dit samen met studenten en andere partijen in Eindhoven invullen.”

"We zoeken de verbinding met anderen"
Geen preview

Samenwerking 

Joris noemt de samenwerking de kracht van het project. “We zoeken de verbinding met anderen. We staan open voor ideeën. Van studenten en partners. In de toekomst zullen we steeds meer partijen betrekken. In ons ontwerp zit bijvoorbeeld een Mobility Hub. Een standplaats voor verschillende deelvoertuigen. Daar moeten andere partijen invulling aan geven. Net als de kringloopwinkel die nu in het ontwerp zit. Hoe wordt de verbinding en samenwerking met studenten daarin gezocht? Daar gaan we graag over in gesprek.” 

Planning 

Nu wordt de laatste hand gelegd aan het concept. Als de vergunning binnen is, kan de bouw starten. Volgens de planning is dat in het voorjaar van 2022. We leveren de eerste woningen in de zomer van 2023 op. 

"Woonbedrijf kijkt heel goed naar onze wensen. Zoals betaalbaarheid van de woningen en community building"
Geen preview

#En wat vindt hij?

Erik de jong, community manager TU/e
“Als community manager zorg ik ervoor dat iedereen zich verbonden voelt aan de TU. Medewerkers, studenten en met name internationale studenten. De campus verandert. Sinds er 700 studenten wonen, gebeurt er ook meer ’s avonds. Daar komen straks nog 735 extra studentenwoningen bij. Je gaat dus eigenlijk van een universiteit die vooral overdag functioneert naar een klein dorp dat 24/7 leeft. Vanuit die gedachte ben ik ook gevraagd om mee te denken in de aanbesteding en verdere ontwikkeling. Waar ik erg naar uitkijk is dat er meer mensen komen wonen, studeren en leven. En dat studenten van verschillende studies elkaar gaan ontmoeten. Ik vind dat Woonbedrijf heel goed naar onze wensen kijkt. Zoals betaalbaarheid van de woningen en community building. Er wordt geluisterd naar de studenten en hun input wordt op papier gezet. In het ontwerp zijn sommige ruimtes nog niet ingevuld. Dat is fantastisch, want dat geeft studenten de kans om zelf iets te bedenken en ontwikkelen. Dat zij meedenken en -beslissen vind ik heel belangrijk. Zij denken namelijk anders dan wij medewerkers doen en weten het beste wat er speelt onder studenten. Ze hebben, meer dan een aantal jaar geleden, behoefte aan samen zijn en samen wonen. Die behoefte is zeker door corona versterkt. Daar zijn kamers met een gezamenlijke keuken en woonkamer heel geschikt voor.”

"Het is fijn dat iedereen enthousiast is en openstaat voor ideeën"
Geen preview

#En wat vindt zij?

Kelly Fransen, student
“Ik ben vanuit de universiteitsraad en campuscommissie gevraagd om aan te sluiten bij het project. Samen met nog 6 andere studenten vertegenwoordigen wij op dit moment de studenten. We komen bij elkaar als Woonbedrijf onze input nodig heeft. Dat kan over verschillende dingen gaan. Bijvoorbeeld over hoe wij een gemeenschappelijke ruimte zouden inrichten. We bedenken wat studenten fijn zouden vinden. 

Community-vorming vinden we heel belangrijk. Dat studenten in verbinding zijn en dat er geen eenzaamheid ontstaat. Die eenzaamheid speelt soms wel in de 2 woontorens die al op de campus staan. Deels omdat studenten daar in studio’s wonen, op zichzelf. Er is daarom meer vraag naar kamers met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Die komen er ook in de nieuwe torens. Daar zijn we heel blij mee, want daardoor ontstaat die verbinding gemakkelijk. Maar we willen de rest van het gebouw ook inrichten op die community. Zodat ook de studenten die in studio’s wonen zich betrokken voelen. Het is fijn dat iedereen enthousiast is en openstaat voor ideeën. We kijken uit naar wat nog komen gaat.”

Volgend artikel in deze editie

Doe mee met 4W, ‘Groot denken, klein doen’


Gerelateerd

Geen preview
Nieuws

30 mei

2023

Pilot met nieuwe warmtepomp

Samen met onze leverancier Feenstra doen wij een proef met het plaatsen van hoge-temperatuur-warmtepompen. Woonbedrijf is één van de eerste woningcorporaties die deze nieuwe warmtepomp test.

Lees artikel

Geen preview
Nieuws

30 mei

2023

Huurverhoging èn huurverlaging in 2023

Dit jaar mogen we per 1 juli onze huurprijzen verhogen. We verhogen de huur van onze sociale huurwoningen met 2,9%. De huurverhoging voor niet sociale huurwoningen is 4,1%. Sommige bewoners kregen geen huurverhoging, bijvoorbeeld als de huurprijs boven de streefhuur ligt. In april kregen al onze bewoners de huurverhogingsbrief op de mat. Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging vind je op www.woonbedrijf.com/huurverhoging.

Lees artikel

Geen preview
Nieuws

30 mei

2023

Onder de pannen

Bewoners van Woonbedrijf (in Eindhoven) kunnen een kamer verhuren aan ‘economisch daklozen’. Het is legale onderhuur voor alle woon-en inkomenssituaties. Dit landelijk initiatief voorkomt langdurige dakloosheid, bijvoorbeeld in geval van een scheiding of faillissement. Het maakt hierbij niet uit of je een koopwoning hebt of huurt, een inkomen hebt of een uitkering. Het initiatief biedt mensen tijdelijk huisvesting (1 jaar) bij een stadsgenoot. Ze kunnen dan rustig op zoek naar een eigen plek.

Lees artikel

Meer in ons archief

Contact

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Postbus 280, 5600 AG Eindhoven

T 040 243 43 43

E info@wplatform.nl

www.woonbedrijf.com

www.woonbedrijfinbeeld.com

www.werkenbijwoonbedrijf.com

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor samenwerkingspartners van Woonbedrijf! Meld je hieronder aan voor de W Platform nieuwsbrief.

E-mailadres

W-Platform Logo

© Woonbedrijf 2023 | Disclaimer | Privacy en Cookies