W-Platform Logo
Home
Geen preview
Nieuws

Datum

31 mei 2022

13 woningcorporaties doen oproep aan gemeenten

Woningcorporaties moeten meer en sneller bouwen, die opdracht is duidelijk. Maar daarvoor hebben we de hulp van gemeenten hard nodig. Samen met de 12 andere corporaties in de Metropoolregio Eindhoven riepen we gemeenten op om samen het woningtekort aan te pakken. Dat deden we via een pamflet. Hierop staan 3 gezamenlijke speerpunten en voorstellen om het woningtekort aan te pakken.

Aanleiding voor het pamflet waren de gemeenteraadsverkiezingen in maart. “Met het pamflet geven we aandacht aan de rol die wij kunnen spelen in oplossingen voor de woonopgave”, zegt Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom. “Met het pamflet laten we zien dat wij klaar zijn voor concrete acties. Als partners van de gemeenten.”

Slimmer bouwen en samenwerken

Ook lieten we kandidaat-raadsleden weten wat gemeenten kunnen betekenen. Mirjam: “Van gemeenten hebben we vooral daadkracht en creativiteit nodig. Het is tijd voor nieuwe en slimmere manieren van bouwen en samenwerken. Maar ook voor veel locaties waar wij aan de voorkant bij betrokken worden. Zodat we snel goede woningen voor een betaalbare huurprijs kunnen bouwen.”

"Met het pamflet geven we aandacht aan de rol die wij kunnen spelen in oplossingen voor de woonopgave"
Geen preview

In het pamflet doen we voorstellen voor oplossingen. Aan de hand van 3 speerpunten. Een samenvatting:

1. Betaalbare woningen bouwen
Er zijn dringend bouwlocaties nodig. We vragen van gemeenten om ons voorrang te geven op commerciële partijen. Of om delen van projecten sociale huur te maken. Ook moet de doorlooptijd van bouwprocedures korter. Daarnaast willen we samen kijken naar tijdelijke woningen, herbestemming van panden en splitsen van woningen. “De gemeente Eindhoven pakt dit goed op”, zegt Ingrid de Boer, algemeen directeur en bestuurder van Woonbedrijf. “Door 14 locaties, die eigendom zijn van de gemeente, te onderzoeken voor woningbouw.”

2. Voor iedereen 
We gaan voor inclusiviteit en fijn wonen voor iedereen. We hebben als 13 woningcorporaties 100.000 woningen in de MRE. Daar wonen zo’n 250.000 mensen, onder wie urgenten, spoedzoekers, statushouders en mensen met een zorgvraag. Wij vragen gemeenten om voldoende locaties om daklozen, urgenten en mensen met een aanvullende woonvraag te laten wonen. En om goede begeleiding van deze mensen. 

3. Verduurzaming 
We maken onze woningen energiezuinig en comfortabel. Energiebesparing en CO2-reductie staan centraal. Met de gemeenten willen we bewoners coachen op energiezuinig leven. We vragen gemeenten om de verduurzaming van de particuliere woningen, commerciële panden, bedrijventerreinen en de openbare ruimte te stimuleren. Wij delen graag onze kennis en ervaring. Ook denken we graag mee in de aanpak voor de warmtetransitie.  

Online presentatie 

De corporaties hielden ook een online presentatie voor kandidaat-raadsleden van de gemeenten. Ingrid: “We vertelden per onderwerp wat we al doen, wat er nodig is en wat de gemeente kan doen”, vertelt Ingrid. “Kandidaat-raadsleden weten dat gemeenten een rol spelen voor woningcorporaties. Maar wat die precies inhoudt en hoe de samenwerking met ons eruitziet, is minder duidelijk. Net als het takenpakket dat wij hebben. Dus het was goed om dat uit te leggen. Er werd ook heel positief op gereageerd.”

Snel om tafel 

Uiteindelijk willen we fysiek met de gemeenten om tafel. “Ik heb de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven, Rik Thijs, al benaderd”, zegt Ingrid. “Met de boodschap dat we graag samen kijken naar wat belangrijk is en hoe we dingen aanpakken. Dat gaat ook over de manier van werken. We merken dat de gemeenten daarin niet goed aansluiten op de woningcorporaties. We lopen tegen lange doorlooptijden, procedures en het ontbreken van korte lijntjes aan. Lastige punten als het gaat om snel bouwen.”

Vorig artikel in deze editie

‘Doe mee met 4W’ gestart in Gestel

Volgend artikel in deze editie

Verhuurbeleid 2022 - 2025


Gerelateerd

Geen preview
Nieuws

16 november

2022

Afschaffing verhuurderheffing

De verhuurderheffing is sinds dit jaar verlaagd en wordt volgend jaar afgeschaft.

Lees artikel

Geen preview
Nieuws

16 november

2022

Hoe helpt Woonbedrijf bewoners bij de energiearmoede?

Het is een groot probleem op dit moment: de enorm hoge energieprijzen. Veel mensen kunnen hierdoor hun energierekening niet meer betalen en komen in financiële problemen.

Lees artikel

Geen preview
Nieuws

16 november

2022

Ingrid de Boer neemt in 2023 afscheid van Woonbedrijf

Ingrid de Boer, directeur algemeen bestuurder van Woonbedrijf, heeft dan 17 jaar voor Woonbedrijf gewerkt.

Lees artikel

Meer in ons archief

Contact

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Postbus 280, 5600 AG Eindhoven

T 040 243 43 43

E info@wplatform.nl

www.woonbedrijf.com

www.woonbedrijfinbeeld.com

www.werkenbijwoonbedrijf.com

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor samenwerkingspartners van Woonbedrijf! Meld je hieronder aan voor de W Platform nieuwsbrief.

E-mailadres

W-Platform Logo

© Woonbedrijf 2022 | Disclaimer | Privacy en Cookies