Homepage

17 november 2017
Samenspel
Op woensdag 15 november was het voormalige Bouwservice-hoofdkwartier van Woonbedrijf op de Raedeckerstraat in Eindhoven een ochtend lang leslokaal. 32 vierdejaarsstudenten van Fontys werden er uitgedaagd om oplossingen te bedenken...
30 oktober 2017
W Nieuws
Woonbedrijf trots op Eindhovense architectuurprijs voor SPACE-S en Philipsdorp...
23 oktober 2017
Interview
Met een goed inkoopbeleid zet een woningcorporatie leveranciers bewust in bij het behalen van haar bedrijfsdoelen, bijvoorbeeld rond duurzaamheid. Dat leidt onder meer tot kostenbesparing. ‘Inkopen is dus heel iets anders dan bestellen’, zegt Fred Schmal...
12 oktober 2017
W Nieuws
De tweejaarlijkse Medewerkersdag van Woonbedrijf, woningcorporatie uit Eindhoven, is geen gewoon uitje. Op donderdag 12 oktober waren we te gast bij SWZ op de locatie Zonhove in Son...
11 oktober 2017
Interview
Doordat woningcorporaties jaarlijks de huur verhogen, loopt hun voorraad van betaalbare huurwoningen terug. Ook wanneer ze een woning opnieuw verhuren, stijgt meestal de huurprijs...
11 oktober 2017
W in beweging
Woonbedrijf zet stevig in op het verduurzamen van de woningvoorraad. Woningen krijgen betere isolatie, eigen energievoorziening in de vorm van zonnepanelen en meer. Al deze nieuwe en betere voorzieningen betekenen een enorme investering...
11 oktober 2017
Uit de wijk
Stratum is een stadsdeel met vele gezichten. De woningen en wijken zijn overwegend verrezen in de jaren dertig en vijftig. Districtsmanager Stratum, Koj Koning, vergelijkt in deze editie Tivoli en Schuttersbosch. Twee wijken, direct naast elkaar gelegen...
11 oktober 2017
Interview
Woonbedrijf verhuurt meer dan 32.000 woningen in Eindhoven en de regio. In totaal hebben ruim 70.000 klanten te maken met Woonbedrijf. De onafhankelijke Stichting...
11 oktober 2017
Column/Blog
Ruwweg zijn er drie groepen huishoudens op de woningmarkt. Hogere inkomens hebben een eigen woning of kunnen, eventueel met hulp van een rijke pa of ma, een woning kopen. Ze profiteren van...
11 oktober 2017
Mijn Eindhoven
Woonbedrijf in gesprek met Renate Richters, GroenLinks-wethouder zorg, welzijn en armoedebestrijding. Onder haar verantwoordelijkheid valt WIJeindhoven, de organisatie die Eindhovenaren helpt bij het zoeken naar werk of uitkering, en ondersteunt met als doel...
11 oktober 2017
Samenspel
Bij Woonbedrijf beslaat de vastgoed-gerelateerde inkoop, inclusief nieuwbouw, een bedrag van ongeveer honderd miljoen euro op jaarbasis. Als het gaat over het betaalbaar houden van wonen, is inkoop natuurlijk een gebied bij uitstek waar je zorgvuldig dient te kijken naar kosten...
11 oktober 2017
W Reportage
Het aanbieden van betaalbare woningen heeft voor Woonbedrijf de hoogste prioriteit. Tussen 1 januari 2016 en 1 april 2017 is het aantal betaalbare huurwoningen in Eindhoven met maar liefst 767 gegroeid. Door nieuwbouw én de gematigde verhoging van de huren van de...